Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Glcmnciu Mersey

Glaniad y CenhadonI

Cangen y Chwiorydd. Lerpwl..I

Ellis Owen, Cefn-y-Meusydd.

-Eisteddfod Llundain.

BIRKENHEAD.

News
Cite
Share

BIRKENHEAD. „ CROESO' R MAER.—1 ddangos sypuni uchel sydd ganddo am yr Ysgol Sabothol. i'r hon ymae efe'n perthyn er pan yn llane gwahoddodd y Maer AIcGaul fil neu ragor o athrawon a swvcldogiou Ysgolion Sul y drei. yn Eglwysig ac Ymneilltuol, i Neu add y Dref nos lau ddiweddaf. lie u croesawodd a. chwpanaid o de ac ysgafn-Iuniaeth ac wedi siglo Haw a chydymgyiarch, eistcddwyd vn y neuadd hardd i vvrando anerchiadau iliag- orol gan rai o glerigwyr yr Eglwys Wladol ac o wein idogion yr Yruneillluwyr. Cynryeh. iolid pob enwad ond y Pabyddion 'roedd croeso iddynt. hwythau pe'u derbyniasent. 'Roedd clegau o gynrychiolwyr yr Ysgolion Cymreig vno. a chlywsom 11\11 canrool cyd-gvtwrdd lliosog a'r anerchiadau. Weslf ad yw'r Alaer. ac aelou cyson o eglwys y Trinity, Tranmoiv. CYNGERDD Y WESLEAli'. laii ddiweddaf, cynhaliwyd cyijgerdd pur lwydd- iannus o ran y cauu. ond nid cyfatebol o cynhiiliiad, y nghapel Wesleaid Claughton Road. yr elw at yr achos cenhadol yn Rock Ferry. Caed v Comrades' Song ol Hope gan Barti Meibion yr Apollo, tan fatwn Air. Tom Llovd, \T hwn wedyn a ganodd Milw'r Clwvfedig." "Roses"'oedd can Miss Myfanwy Jones ac yna adroddiad gan Air. Evan Evans. Laird Street. Canodd Ali« Bessie Williams "My ain folk" yn rhagoro.. a rhoes" My treasure" mewn ate.uad encor. Canodd yr Apollos Star," ac yun. caed Yr Hen Gerddor g/ i Eos Mawddach. efe'n gorfod dod yn ol j'r llwyfan yn swn clap cry ac yn canu Lis\ yl.»- y Wyddfa." Dyma ran gynta r cyngerdd. pryd y caed gair byr gan Air. Tudor Jones aros nes v cyrhaeddai'r cadeirydd, Air. G. Rees. Declu-euwyd yr eilran gyda Son III Mine a The Rebel" gan Tom Lloyd, ehyn cael encor. ac yn dod yn ol i ganu Asleep ill the deep." Dilynodd Myfanwy Jones gyd;) datganiad campus o A Summer's Night." Ar livii cyrhaeddodd y cadeirydd, a thraetli- odd ar y Cryllideb, ac a sylwodd na fit Cyioi o cyfartal i "Lloyd George er ys hanner canni. Adroddiad. Evan Evans, Laird Street. Can, "Nearer, my God, to Thee," gaii Bessie Williams ae If I built a world for you yn encor. How can 1 bear to leave thee," gan Barter Apollo. Terfynwyd gyda Hen Wlad fy Nhadau." Eos Mawddach yn arwain. Cvfeilid yn fedrus gan Miss Amy Taylor. AX.C.M." ac yn y pulpud gvda'r cadeirydd yr oedd gweinidog galluog a diymffroat yr eglwys, y Parch. Owen Evans. -• ()

Llais Attercliffe. ..-_.--..

Advertising