Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Glcmnciu Mersey

Glaniad y CenhadonI

Cangen y Chwiorydd. Lerpwl..I

News
Cite
Share

Cangen y Chwiorydd. Lerpwl.. llotjdd y cenhadon -y pump -yng ughyiartod ar ben nig Cangen y Chwiorvdd a gynhelid yn yseoldy Crosshall Street. nos Fawrth ddi- weddaf, am C, ar ygloch, tan lywyddiaetii Mrs I James Venmore, llywydd y gangon. Pasiwyd pleidlais o gydyiudeimlad a f,li,evilti.'r diwoddar Mr. John Davies, Devon- shire Road, a ehyda, theulu'r ddiweddar Airs. Capt. Williams, eglwys Oakfield Road. Caed anerchiadau Saesneg gan Miss Lilian Jones a Miss Laura Evans, yr olaf yn gwneud apel daer at y mamau oedd yn bresennol, os oedd ganddynt ferch a reddent yn oftrwin cariad ac yn genhades i Grist ar Ei faes yn Silchar. Dilvnwyd yn Gymraeg- a hwnnw n Gymraeg glan a gloyw.gan y Parch. Ceredjg Evans. Ysgrifennydd y gangen yw Miss S, G. Thomas. Dengys yr ystadegau i Chwiorydd Lerpwl gaaglu-r llynedd £5g3, set 1,70 y. rhag or lm'r fhvyddyn cynt; ac yr oedd cyfanswm casghad diweddat Cyfarfod Misol Lerpwl at y Genhadaeth yn £1,028, set yr w^ thfed ran o gasgliad yr boll Gyiundeb. Am 7-30, cynhaliwyd cyfax-tod cyflredinol vn yr un He. tan lywyddiaeth y Parch. V\ Henrv, pryd y caed anerchiadau gan Miss Laura Evans, Aliss Lilian Jones, y .at' i. Ceredig Evans, a chan ysgrifennydd y Gen- hadaetli Dramor (y Parch. R. J. )|1|a>Ill's Mr Williams a gyflwynai r cenhadon i i- sylw'r cyfarfod, ac a roddai drem ar eu gwaith a'u llwyddiant, ac a wneid dros y■Genhadaeth gartref vng Nghymru. O'r £ ],02b o gjwglodd C AI. Lerpwl y llynedd, daeth £ 04 odfliwith Eglwysi Seising y cylch. Ar gyter pob aelod eglwys Seacombe oedd ar ben y rhestr, cystal a 4s. 9v, v pen. 'Roedd casgliad cyffredinol v Cyiundeb wedi codi £ 500. ond 'roedd cyfanswm ycylhda gaed at y Genhadaeth yn llai oblegid i amryw o'r saint cyfoetliog fvnd i'r nefoedd y llynedd heb adael cymunroddion i'r Genliadaetli. Mewn anerchiad c-lir a dyddorol ar lewyrch presennol gwaith ar y mae_s, dywedai y Parch. Ceredig Evans fod Shillong ac Aber ystwvtl) yn debyg iawn i'w gilydd mewn amryw bethau. 'Roedd poblogaeth y ddwy dref tua 10 neu 12 mil yr UIl. Roedd yn Aberystwyth bum capol Cymraeg ac un achos Saesneg; ac 'roedd yn Shillong bum eapel Khasiaeg, ac un achos Saesneg. Aberystwyth oedd Jerusalem Methodistiaeth y De a Shillong oedd Jerusalem Aletliodistiaeth Khasia. Diolchai i Dduw am drefnu eu hanfon at bobl mor ddeallus a meadylgar ag ydoedd trigolion Khasia a Lushat a rhoes engreifftiau mor fyw oedd 811 dyddor- deb a'u medr yn trafod athrawiaethau mawrion Cristnogaeth. Terfynwyd y cyl- arfodgan y Parch. J- Williams, Huyton, o

Ellis Owen, Cefn-y-Meusydd.

-Eisteddfod Llundain.

BIRKENHEAD.

Llais Attercliffe. ..-_.--..

Advertising