Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Glcmnciu Mersey

News
Cite
Share

Glcmnciu Mersey (Gwel kefyd ludal H). Llwyddiant Edith 0 lu yiiigeisvvyr o Lerpwl a wyiiebodd ar- lioliad Intermediate y Royal College of Music, Llundain, chwech yn unig a lwyddodd, ac un o'r chwech oedd y Gyrnraes ieuanc addaw- 01 Miss Edith Jones, merch Mr. Hugh Jones, adeiladydd, Mulgrave Street* Da iawn, Edith rhagot eto. Y Bardd a'i Gynnyg. Y DYDJ) o'r blaen, cynhygiodd un o feirdd Glannau'r Mersey ei wasanaeth i ioneddiges lengar drwy osod ei Knife Cleaner newydd ar waith. Gwrthodwyd y cynnyg yn foesgar, a thrannoeth, dyma dderbyniodd y prydydd dvwy'r post :— Of all the strange things I have heard in my day, And many have caused a sensation; The strangest of all was to hear a friend say- I will set your Knife Cleaner in motion." An author who dwells in a quiet retreat, And by writing has made reputation, To come to his neighbours at spring-cleaning time To set a Knife Cleaner in motion A poet who dreams of the sun and the moon, And the stars as they pass in rotation To turn up his sleeves, turn handle and screws, To set a Knife Cleaner in motion He studies the wonders of the star-studded sky, And to me it's a marvellous notion,— s That lie from such regions could thus condescend To set a Knife Cleaner in motion 1 In this gentleman's home beyond the blue sky, There is neither dust nor corrosion; But on the wav there, he deems it sublime To set a Knife Cleaner in motion! A morai I found in the words of my friend, It came to me by intuition: That Christians can prove their goodwill unto men By setting Knife Cleaners in motion. Kensington DiitWYNODD yr Eglwys uehod gyfarfodydd y gaeaf i fyn^wedi eu rhedeg ymhellach i'r gwanwyn nag arfer. Buont, yu hynod lwyddiannus ar hyd y tymor. Y GOBEITHLU.Cynhaliwyd y cyf- ari'od olaf yn yr addoldy, a chafwyd capelaid da o bobl ynghyd. Cymerwyd y gadair gan Mr. William (Griffiths, Prospect Vale, yr hwii a di-addododd. anerchiad rhagorol. Arwemid y plant gan Mr. John Edwards, arwoinydd medrus a ffyddlon y Gobeithlu. Prolodd y modd y canodd y plant eu darnau yn syndod dymunol i bavvb, yn ddanghosiad o allu yi ie'uenctyd ac hefyd o fedr mawr eu harw«u^ ydd. Cymerwyd rhan effeithiol gan arnryw gvfeillion o eglwysi ereill,—Miss ^[|UI1'1|(' Evans, Tabernacl Misses Margaret a + Williams, Grove Street Miss Gwladys Jones. Tynwald Hill Mr. Berwyn Roberts, J. LJ. Edwards. Y GYMDEJTHAS DDIWYLLIADOL.■■■- 1 ddiweddu'r tymor, cynhaliwyd cyfarfod vmha un y gwobrwyid yr ymgexswyi Hwyd iannus yn ystod y tymor. Buaiiuv\v«> tadleuon o bryd i bryd, ac ar y terfyn, I)i.-yii- wyd llyfrau pwrpasol yn vvc.brwyon i vmgeiswyr buddugol mewn arlunio, Ilytil- yrut darllen, adrodd, canu areitlno etc. Enillwyd gan Mrs. Jones, Renfrew Staeet, MiS8«« Kate Edwards, M»ryte, Evans, Janet Rvans, Emily Hughe,, Mn G. M Hughes, R. J- Roberts, James Hughes, John Roberts, Edward Gri4f,th. Ritchie Evans. Heniy Milhams, Llewelyn Williams, Cecil A. Pickering. Had Oakfield DIBKNNVVI) tymor GobeithJu VV'esleaid Oak- field ddydd Llun diweddai gyda th(- ] l oh aelodau yn y prynhawn,a chyfarfod cyhoeddt vn yr hwyr tan lywyddiaeth y Paicl1' J Lloyd Jones. Declu-euwyd Y cyIarfod gan Arthur Chambers darllennodd yr ysg"ien? vdd diwyd, G. Lloyd Evans, yr adroddiad Ln y tymor. gan dalu gwarogaeth i lafm T E Simon M arweinydd y plant. Gwob wyw'vd y rhai tfyddlonaf o'r had adroddodd amryvv-'ohonynt a cliaed atiereli- iad o gymell dirwestol gan Mr. Heber Cham- I yn dyheu am yr adeg y gwelid llwyr- yinwrtlipdiad yn amod swyddogaeth yn em heglwysi, .or; 0 Princes Road. f ETN awmNIDOQ. -f OS Sul ddiweddaf, Prtrch. H. Harris Huglies, B.A.' B.D.! ei bregeth gyntai ynia M g eghvys, a phythrfuoB i hen° ^u^bydc & ddisgwgylir o Eglwys Moriali yw Mr. S. Maurice Jones a Norman Davies. Y CYNHAEAP.Cawsom wledd gerddorol ragorol yn yr ysgoidy nos t awrth ddiweddaf, y 4ydd, set yn g^ndo °oi y Hc; tan arweiniad Mr. D. H. VV ilhams, ■u per fiovmio'r Cynhaeaf (gvvaitli Euigaii mari^) Hwn ydoedd pumed cyngerdd y co a? pirfformiad cvntaf ogantawdEurgain>n Lerpwl. Llafuriasai'r cor yn ddygn, a ch'woi wyd eu hymdroch a chyngerdd ^iag^; arddeliad neiiliuol iawn gantawd. Ymweled beunydd mae ddaear," a bu raid ei hai. r 1S Tyjjss vddion oedd Mrs. ILwa^ SU^ph^, Mi Blodweii Jones, Mr. a Williams. Oaf odd tenorxta thalgryf Cefft Mawr gymeradvyyaethanaa am ganu "Y tlodion a fwvtant. Witii y lyitt-tto, ceid Miss Edit,li Jones ae wrtl. yr pmrn, eeid Williams. Aiuyw- harmonium, All. (.vn„erdd, ac wele'r iaetliol oedd eilian y^ Howard Sfce- caneuon a, giy^ • Swilliow, Miss phenb, 11 oacio Divine "f»ir8 j°°Wdii»,« Niagra" Redeemer. Kj|iri •• How vain JS man, —=dd. y Cor Excelsior ac Aneeiu& v tarSd anerchiad gan y cadeirydd,y Cynghor- cor a'i arweinydd dy0.7r hybarch swyddog Syl\°i'. aryMr D. Daniel, a wnaiff gymaint cerddgar, M • (rryfed yn serch lenctyd 1 Hen VVlad fy Nhadau. Canu Mawl yn Grove Street I DRWY afieehyd, methodd Mr. Harry Evans a I dod i arwain Cymanfa Ganu ddiweddaf Ani- bynwyr y Glannau, ac o'r herwydd dymunodd ain gyfle arall i fyned dros rai o'r tonau, etc., gyda mawl-gantorion y gwahanol gynull- eidfaoedd. Caed y cyfle nos Lun ddiweddaf, sef yngliapel Grove Street, y G-wasanaeth Cerddorol tan arweiniad Ab-. Evans; Mr. Emlyu Evans. A.R.C.O., Rhos ,wrtli yr organ; a Mr. \Villiam Jones, Waterloo, yngadeirydd. A g or wyd v cyiarfod gyda chanu i dou Dusseldorf," ton fawreddog Mendelssoh n yna aeth y Dr. Owen Evans i weddi. Y don Hereford (Emlyn Evans) oedd y nesaf ac ar ei hoi hi caed canu tlws odiaeth ar Hermon (D. W. Lewis), y geiriau yn eiriau y Parch. D. Adams. B.A. Wedi myned tros y don Lennox (J. Ellis), caed datganiad pur dda o anthem IC. Evans, "Eisteddai teithiwr blin. Yin a cododd y llywydd i di-addodi ei anerchiad, gan sylwi ar y lie mawr a phwysig oedd i ganu yn y Cvsegr yn rhybuddio rhag canu gwefus hob ganu calon ac yn datgan ei hoffter or fforcld oedd gan y Saeson o ganu hwyrol-ernyn—- vesper hymn ar derfyn gwas- anaeth. Da fyddai ganddo ein gweled mnnau r Cymry yn gwneud yn gyffelyb. aed dros y don Catharine (D. Roberts) ai y g >iriau Mao fv enaid am ehedeg • »c yna deuwyd at brif orchwyl y noson, sef mynd drwy anthem" Yr Arglwydd yw fy Mugan, a gyfansodciodd Mr. Harry Evans ynanthem- gofl'a am ei dad, yr awdwr vn diolch i r pwylh r am ganiatad i fynd trost., ac i r am ddod ynghyd mor gryno i w Dywedai air pur foddhaol am y canu a gaed ariii.Caed unawd The Glorious City" yi)- dda ragorol gan Miss Emily Hughes ac yna deuwyd at don ola'r rliaglen, Maehynlleth (Dr. Parry). Talwyd y diolcli gan Mr. J. E. Wiliiams, Karslake Road, ac Edward Lloyd, Y.H., gweddiwyd gan y tarch. G. J. Williams. Vittoria Street ac yna dibeimy^ y gwasanaetlv hybyd a niohannus g>da ufuddhau i awgrym y cadeu-ydd, sef ti wy g emyn hwyrol y ;1 Nefol Dad, mae eto n nosi. -9- Ymweld y Ddwy Demi. Nos Wener ddiweddaf, talodd Gwalia (M.C. Edge Lane) ymwehad a i chwaer-deml Caradog (1 ltzclarence St.) Wedi'r agor. o dan arweiniad swyddogion Teml Caradog a gair caredig gan y V if Demlydd, cyflwynwyd y cyfa^tod i Teml Gwalia, Yr oedd eu rhaglen yn ani- rywiol a cliwaethuss-—y mae ganddynt da en au disglair, a gwnaeth P^wb e. ran yn gan- nioladwy. Alanteisiwyd ai ddawn a uiedr eu livs^'ifennydd, vBr. Eddie Evans, gyda r berdoneg—a chafwyd agoriad rhagorol gan- waith v cyfar fod. Yn oi n. canodd y chw'aer Lily Roberts, adref, fy Nliad," can. ddirwestol «< >> genadwri neilltuol i ddirwestwyr H>nod darawiadol yr adroddai y Brawd y darn ('ymraeg adnabyddu.- mewn Chwarel." Yr oedd y Chwa.r Jenny Jones yn ei hwyliau goreu 1^, Neges y Blodeuyn a bu raid iddi »iUa_ Unwaith eto 'Nghymru anwyl awydd ym mhawb oedd yn bresennol am fod ynghanol ei broydd a i brymau Musti ar eu gwaith fel dadleuwyr ydoedd > d^dat Frawd E. W- Parry a Geo. Evans. Yi^oedd pawb yn mwynhau y ddadl ar Lm>tli* ond diameu fod mwy o oedd yn. bresennol yn y ddadl ar „ priodi ai byw heb yr un vw r goreu fawn, hogia, -mwy o Uem» *el Jgn a dynnai ieuenctyd i r (•y arf()dy(ld. > fel oedd testyn can y Brawd Guffith Davieh a chaiodd hwvl dda ar ei clumiu, ries rhoi pawb yn y cywair lion. Gyda mediusivvydd penigamp y canwyd y ddeuawd Exce sia aau y Chwaer Jenny Jones ar Biawd C IMiomas —rhwydd-hynt iddynt fel deuawd- wyr. Yr oedd yr wythawd odan arweiniad y Brawd Griffith Davies Fan or Tesu yn gweddu'r cyfarfod ai. y Brawd Jack Roberts, yBnsso adnabyddus, a aanai Tyrd yn ol, fy "f oedd yn llawen iawn gan bawb ei o > • • Enillodd y Brawd Williams ar Chwaei Tennv Jones gymeradwyaeth mawr pan yn Snu" y ddeuawd adnabyddus Hywel a Blodwen." Medrus iawn y l Lily Roberts Myfi sy'n magu i baJ aJK Cafwyd gair byr a phwrpasol gan > Biawd Henry Davies, Prif Demlydd leml Gwaha. Un oedd yno. Cantata'r Adar" yn Gt. Mersey PKBFFOBMIWYB lion—sef Canteta^ ai, l\l' ami fel v gwaeddai lliaws am ei chacl blao aim iei v neithiwr (nos rlraohelii. i Ccit>cl? p tF CrU. y »y«)-. *Vt'T B„ad, yu wain—~ac ol ei ddisgy i„f Tiiolcli- amyneddmawrynamlwgai yp wyd i bawb a gymerodd 'f^oedd y Roberts a Glan Alwen^ Blodau'r rhaglen t -L-nawd ax y ^n^Bwthyn yr 1U M'fad1,1,11 Maggie E. Roberts. Adrodd, Wd Kdas," Williams. Can, « Poor Stumpy Little Boy. Alona Y. "mi -DavW Davies a T. Miss barah HuglieB, a> i d {(( f ]>avi«. Porffornuo eilydd 1«W»W" Ta^i-o O H. Owen .> a'r Cor. Deuawd yr I!:urbinc-.Gwladys Rob- erts a Fredy Williams. Can y Baehgon-Bon Elsie Eoulkes, Robert Owen r_ (o1- i i,„<l it Ervr- lorwerth Morns. Can jr K Job.' Adroddiad y Plentyn K oiie Morris. Can y Dryw Hach Gwladys PSlips. Can y Fronfraitlv Maggie Hughes. Idmddiad a Chan y Weiiynen a r rV. Elsie Foulkes, Ruth Jlsomas, a Hughes. Can y Bachgen -Air. John Jones. S yr Eo»—Mona. Dyli Jones. Can a Chydgan yr Uchedydd--Maggie Ellen Ro- berVa'r Cor. Can y Bachgen -Jere. Jones "Cydganwn Balehwia Cor. Ac fel hyn y pilliodd Glan Alwen ar yr achlysur I ganu'r dlos gantata Pob deryn ddaeth. o i nyth, A chamtn fwy soniarus jh Nis -all aderyn byth. O'r Dryvv hyd at yr Eryr Caed heno sain un llais, Yn aeen iaitit y bryniau, Er byw yng ngwlad y Sais. Y Weuytion fechun hefyd Adroddodd gyda bias, Fod darbod i'r dyfodol Yn rhan o natur gras. T.R., a'i ddawn ddihafal ArNN-ei.iiiailr iuwynlais lu An mamau am rai dyddlall Fu'n prysur drefnu'u plu. S. Kvans, wladgar Gristion, Lywyddai yn ddehe Ig Mae: galon yn fawrfrydig. A'i deiitilalt yn Gymreig. Dyiuunwn ddiolch cynnes I bawb fu'n trefnu'r wledd i'r adar oil bo noson O gwsg a melus hedd.

Glaniad y CenhadonI

Cangen y Chwiorydd. Lerpwl..I

Ellis Owen, Cefn-y-Meusydd.

-Eisteddfod Llundain.

BIRKENHEAD.

Llais Attercliffe. ..-_.--..

Advertising