Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

-_---------''_._--.---------__-----_u_-,-..--fwi'iin…

Gorchest Mr. Lloyd George1

Mwydion- ^

News
Cite
Share

Mwydion- GwEJJI lludd a llafur diwrnod, ap.booh melusacli Jia throi dail ambell Sc lle'r dyd dyn ei hoff danieidiau 1^ ymwyd. 0"s ty-bioch v rhai'n y1 hwdiwch hwy — Y Fam Wen. ''DYNA'K enw a roddir yn rhai 1 Gymru ar Stepmother y Sais £ raitl'- nau ereill, gelwir lii'u fam-yng >' —chwegr yr Ysgrvthyr. Ond V )e gelwir hi yn wen'I Gwelais y „ yn ddiwedclar fod y Prifathro yjy\v yn dw(jycl mai ystyr gwy'n n0' ? _|.c, nurdoti. sancteiddrwydd, glendic, ydy111 ai tvbed mai yn yr ystyr yiill f, y" i ddeall Mam Wen Oedd y gaii J' ddu ? An air vn syffredin a f° plant i'w Main Wen In haed"_ iawn o gydymdeimlad, g^n_ ,] fel 1)0 iddi ymddwyn at blar.t gwraig »• & byddent yn blant iddi hi ei JlU. i vd)4. iddi wneud hynny, bychan iel r^{,^ ei diolch. Amheuir hi o ennyn a ,.r ga^1 rhwng eu tad a hwythau, a phri ddi ben ion hyd yn oed i'w lT1 r ysty1' Felly, y mae lie i ofni lIlai nid Y11 yr joI10 oreu i'r gair gwen y gelwir yr ail vn Fam Wen. "Tybed ai nid oes rhyw deitffejydtf ynddo i'r gair Bran Wen1 ^eli;» cliwedlau ydyw cymeriad y ^'a' naturiol i rhyw genius roi'i' C" r.ag un a ddrwgdybid o gario jftnt raid ac angen o hanes castiati _0J s"1* tad. Nid wyf erioed yrn cofie ,c^.j ei f, am Dad Owyn a-in efallai e1 j g»e rhy bry-sur yn hel bwyd i'w <l hamdden i hel chwedlau." -4-- Ar gyrrion deufyd. i^ob0 Tamaid yw hwn a godais i'ni ynfj F\fyrion Henwr Eleazar jjyfr X Ngheninen Ebrill ar The Unknowr, oedd Ffrancwr Flaminarion, ac ynddo o engreifftiau cvffeh b o'r liyn sy 11 iaw ar gyrrion deufyd ;— yi> "Yr oedd yn lletya yii Livei'P0^ arfer cysgu yn yr un gwely a n "jiffod'1, Aj- noson olaf un flwyddyn, ,.iyvV&i r r ganwyll wrth fyned i'w wely, '^i fatb o glee yn dod o'r lie yr A yn hongian uwchben y gobei y rychodd, a chanfu fod gwydr yr ona, 1111111 cracio, a'i bod ar y pryd yn ddeIlr fod jer Wf wedi hanner 110s. Yr oedd ï1 ° orto, gwydr yn gyfan pan yn gytfelLi ychydig cyrriiynny. Doflrodd y,wb galwodd ei sylw at y fiaitn, pa tfi1 1 ychydig oriau aethant i gyHgu' (. 0 mewn breuddwvd ai mewn m a e; o igaeth (nid oedd yn siwr) S^e tl'10L,j yr hwn a dybiai efe oedd yn J ac yn byw mewn ffermdy .y" v^elvV j sefyll yn y beudy, ei wyne^b y e{^° 6 corff, ac fel pe yu ceisio siara" ^yi), j yn inethu. Deffrodd mewn dy y adroddodd y breuddwyd, °s, ulll- hefyd, wrth ei gywely- jyjjia ^[ hwnnw am ei ben. Drannoot p ebyi" yn ei hysbysu fod ei dad j0lJd f yn sydyn am ddeng in^nudf|daetli y boreu hwnnw a phan da ,j0d<l wedi hynny gyda'r niaiiylion VJ1 awvddfryd pennaf y tad P'11, "0ed& L oedd cael yinddiddan a'i ? _vV-ed J'1 Liverpool. Nid oedd wedi ciy ,> gair cyii hynny fod oi dad yn w .-4- I I John Elias a'i gyhoeddia^a° 0d^ Soniai'r Glomen glws yn y ^o am gyhoeddiadau, ac ruor fyn> cydwybody'u torrid, betliaub^1^ 0 fod hoddyw gymaint bri ar Fha ftfjj j nid anhymig a fyddai'r tain aid oJJ. yntau a'i gyhoeddiadau, tae ddangos mor swat yr elai setiad o yneiwydd:- in0ysg<rof> YB oedd Mr. Elias yn glan p y natur ddynol Dyma engi neu hynny stori glywais ddoe ge^Lr Yr oedd ar ei daith i gyfar*od p Ngln-o'esoswallt a gyrrodd jd^. l0a iaicl Rhuthyn vn dweyd my tied trwy'r ch'ef yn yB °ril0dd^ ,/ry'1 ganlynol, ac os myinient } yno: Wrth gwrs, derbymwydjW^ llawen. Cyhoeddwyd ef yr y cvlch, danfonwyd y criwr hy |jy y 1 hysbysu'r difraw a'r an^ftp0l pregethwr enwog yng t]l Rhos yr hwyr hwnnw. 41 vngliyd, ond rvwsut 111 c!'al?- on ygg1! ddim hwyl; un o'r oed ao -I, ey ei gafodd erioed, ac yr oedd 'jyfr. v d1' o tani, a phawb, yn <;ynnJ5'ieI1. f 'M hun, yn hiraethu am yi „• ,jtl wedd gofynnodd y blaeuo f/ bod yn anfoeagar, pa br.vC1 hen°>i if draehefn. Dair w.ythnos °? ffordd yn ol," ebe yritan. un cyhoeddusrwydd i'W 4q^y eyJ1*\ blaen, ond teneu iawn oed a[0dd Modd bynnag y tro cUf M arddeliad fel y tystiai pawu erioed o bulpud ddim y 0 ddiwedd yr oedfa, gt)fy'ijn0 ial i iddo, ac mewn ton d.ra blaen, pa bryd y deuax a ,j0 Dair blynedd i heddy nis gellid er pob taerine ( 1 ddyfod yng nghynt." 0 \WV I D C/f1,l' #J _,Æd 0

Advertising

iByd a Bettws.

I I.Am L yfr.