Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

-_---------''_._--.---------__-----_u_-,-..--fwi'iin…

Gorchest Mr. Lloyd George1

News
Cite
Share

Gorchest Mr. Lloyd George Er y cydnabyddent iddo fod yn llwyddiant yn Swvddfa'r Bwrdd Masnach, mynnai rhai o'r arweinwyr Toriaidd mai methiant fuasai Mr. Lloyd George fol Cyllidydd. Cyhoedd- odd Mr. F. E. Smith hynny yn groew fisoedd cyn i'r Gyllideb gael ei dadlennu. Wedi i un mor anffaeledig ag ef ragddywedyd y peth, yr oedd tynged y Canghellwr wedi ei phen- derfynu Mae y syniad o gysondeb yn trwblo tipyn hyd yn oed ar yr Wrthblaid, a phrin y galleaid disgwyl iddynt ar ol y Gyllideb ddweyd. dim yn groes i'r hyn a ddywedent o'r blaen. Ond mae y Wasg yn gyffredinol, ac hyd yn oed rai newyddiaduron Toriaidd, yn cydnabod gallu diamheool y gwr a ffurfiodd Gyllideb 1909, a'r newyddiaduron Rhydd- frydol yn cyfrif ei waith yn un o orchest-ion permaf Canghellwr er's ilawer dydd. Yr oedd, yn sicr, yr un fwyaf ei anhawsterau. Y maw gan Gymru unwaith oto achos i lawenhau yu llwyddiant yl gwr sydd yn ei chodi hi, i ganlyn ei hunan, i fwy-fwy bri yng ngolwg y devi-nas a'r byd. Y mae, yn ddi- amheuoi, yn ol yr" hyn a eddyf pawb, wedi gwneud Cyllidob fydd yn lianesyddol, ac yn fwy beiddgar na dim a wnaed o'r blaen yn y ffordd hon yn Senedd Prydain. Danghosodd Mr. Lloyd George y devvrder a'r craffter sydd mor nodweddiadol o bono. Prin y ganesid disgwyl i'r gwr a fentrodd ei fvwyd ac a fu mewn perygl oi golli fwy nag unwaith yng nghymelri terfysgwyr anwax, meddw gan ryfol,priti y gallesid disgwyl iddo beidio cyffwrdd trofniant eyllidol y wlad a phin go feiddgar ac felly y gwnaeth. Dywed llawer fod y Gyllideb yn dra cliymedrol. Gall hynny fod, ond rhaid cofio mai nid yn y goflaid a grvnhodd Mr. Lloyd George i'w afaelion am y tro y mae holl ystyr ei Gyllideb, ond hefyd yn v safle y mae yn ei sierhau ar gyfer y dyfodol. Cymerodd ei sH,fle ar yr egwyddor fod treul- iau gwlad yn cael eu dwyn gan y rhai abl i wneud hynny, ac yn oi mosur eu gailu, Dyma gnewyllyn y Diwygiad, a dyma y gwreiddvn o ba un y gellir disgwyl y tf pren mawr trethiant teg yn y dyfodol. Mae yr Wrthblaid yn bradychu y ffaith hon yn eu dull o gondemnio'r Gyllideb. Dywodai Mr. Austen Chamberlain mai nid trefn iatit-, am flwyddyn ydoedd, ond am liynyacioedd i ddvfod, a'i fod yn cyffwrdd a gwaitli pob adran perthynol i swyddfau Llywodraetn. Dengvs hyn fod y Gyllideb yn boll-gyrhaeddol. Yn y fan yma y gwelir fod Mr. Lloyd George wedi tori trwy y grawen, ac wedi myud at wraidd v mater. Bydd y Gyllideb hoti--os llwydda i ddoti i rym yn ei gwneud yn htwra i svmud vmlaen gyda'r cyllidebau dyfodol. Y trefniadau arwynobol sydd at, gyfer dim ond blwyddyn; ond mae egwyddorion yn barhaoi, Not for an age, but for all time. Gelln casglu oddiwrth y Toriaid a beiwyr Mr. Lloyd George ei fod wedi ysgrifennu ei Gyllideb, o ran ei hegwyddorion, a phin o haearn ac a phlwm yn yO graig dros byth." Anghofiasom gyfeirio at ddylanwad tebygoi y Gylluleo ar henlancyddiaeth ond mae'11 amhosibl cofio'r cwbl, na chael gofod i pob peth ar nll- waith

Mwydion- ^

Advertising

iByd a Bettws.

I I.Am L yfr.