Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Nodion o Fanceinion.

^DAU MANCRF.fiTF.B

Yr Hawg.

Hawg.

Sosialaeth yn dyscu Cymraeg,

I0 Gadair Cymanfa Ganu

Y DEODFAU TRWYDDDEDOL,

Advertising

Advertising
Cite
Share

Railway Lost Property. CEND 2/4 for a Splendid Silk Umbrella (Lady's or Gent's), 3 carriage paid per post for 6/ also grand selection of goods suitable for presents 5/6 and 7/6. TraveHing Rugs, 6:6. Sunshades from 2/- each Northern Depot, 28a BOLD STR i,,r, Li-v, i,Rpooj,. ¡ IF YOU WANT SEASONED I Oah, Mahogany, Birch, Black Walnut, Ash. White Wood, Pitchpine, Yellow Pine, Doors or Moulding WRITE;- LEWIS ROBERTS, 19 STANLEY ROAD, LIVERPOOL. Have YOU had your EYES EXAMINED and TESTED BY Moreton Parry, THE SIGHT SPECIALIST ? If NOT, HOW CAN YOU TELL WHAT MODERN SCIENCE CAN DO FOR YOU ? ONLY ADDRESS 163 Oakfield Rd., Liverpool. Mr. HARRY EVANS Conductor, Adjudicator. Organist), I Teacher of Singing, 26 Princes Avenue. Liverpool Dr. GLYN ROBERTS, ATHRAW CERDDOROL. Dyfeisydd y Roberts' Patent Watch Metro- nome." Arweiuydd Gymdeithas Gerddorol Walton Gwersi mewn gwahanol gangenau o Gerddoriaetb Porotoir ar gyfer Arholiadau. Gwersi trwy'r Poet, Tonic Sol-fa neu Hen Nodiant 59 Crawford'Avenue, Sefton ParK LIVERPOOL. Mr. ARTHUR ROBERTS (BARITONE). At Homes, Concerts. Banquets, 6c., Self or full Concert parties of High-Olus Artistes Address-36 Balmoral Ro-ad, Liverpool, E. -+- T. CARRINGTON (Pcnccrdd Gwynfryn) BEIRNIAD A CHYFEILYDDi Oan wladgaroll rienvydd, "Oyinru" i unthyv IIt.8 iJrwy'r Post 7e. (Cenir gan Brif Qautorion Oymru) Antliem Gofifa Oanrliawdfardd, Gwyn ei fyd y Gwr." PriB 1c. Model o gyfansoddiad ar gyfer Oymanfaoedd canu "-Cynoyfab yn y Gwyliedydd.' Cyfeirier- Coedpoeth, WREXHAM. Mr. PETER EDWARDS, Mus. Bac. (Pedr A law), Golygydd COLOFN Y GAN yn KeltLlundain) Berniad Cerddorol, Arweinydd Cymanfaoedd Canu, (de. Park Villas, Abergefe. Wm. Crewe. Beirniad ac Arweinydd Cerddorol. GWERSI DRlVY Y POST. Cyfansoddiadau (liweddaraf :_H Dovvch i'r Hyfryd Wlad" (Cydgan i Blant). Gwerthfawr Dryaor (unawd I Blant). Am y telerau cyfeiri i 22 Maesgwyn Rd., Wrexham. E. KINGSTON JONES, Gold Medallist and Winner of the Royal National Eisteddfod also 3 times Winner at New Brighton Tower, gives Dramatic, Humorous 6 Musical Recitals, Concerts, Oc.Part or Entire Evening, LESSONS GIVEN IN ELOCUTION—MODERATE TERM Apply-27 Clifton Rd. E., Tuebrook Mr. D. D. PARRY, A.U.C.W., Beirniad Cerddorol, &c., Cyfeiriad Ysgol Gerddorol, Uanrwst. 73 R Y S I W C I t I geisio potelaid gan y Fferyllydd nesaf stoch., cyn i'r Anwyd fyned yn waeth. Coflwoh COUGH MIXTURE HUGH DAYIESL Machynlleth. laic. a s. 9e. y botcl. DAVlES'S COUGH MIXTURE At Beswch. DAVIES'S COUGH MIXTURE AnwyS, DAVlES'S COUGH MIXTURE Asthma, DAVIES'S COUGH MIXTURE Bronchitis, IBRYSIWCH « DAVlES'S COUGH MIXTURE 1'aa. C'ygn I DAVlES'S COUGil MIXTURE influenza. -IT..yo Yn dechreu'r flwyddyn ym mis Ebrill. LLYFR CYFRIF NEWYDD AR GYFEF. Ysgrifenyddion yr Ysgol Sul Rhif 1—Ar gyfer ysgolion yn cyunwys 20 o ddosbarthiadau 1/U Rhif2-35 0 ddosbartbiadau 2/6 Rhis 3-50 0 ddQsbarthiadan 3/- Cludiad gyda'r Post 4c. llyfr Cyfrif y Oosborth Wedi ei gyfaddasu am 12 mis heb ail ysgrifennu yr enwau. Pris 1/= y Dwsin Oylioeddedig ac ar werth gan HUGH EVANS, 356=8a a 444 Stanley Rd., L'pool The Circular Syndicate 16 Union Marine Buildings, 11 Dale Street, Liverpool. Addressing from our own up-to-dnte lists of local private residents. Many thousands selected names ready for addressing by Machinery in Typewriting style. Superior Commercial Lists of all descrip- tions. All the latest directories for the United Kingdom. Work done at our clients' offices where desired, Typing and Copying at Low Charges. Terephone 7995 Central. | .+ i v ço 0 o 0 4* I P. Neil Campbell, 84 DURNING RD (Yn agos i Golog, HyJfforddiadol Edge Hill) LIVERPOOL. Llenwir Dannedd ag Aur, Arian ac yn y blaen, Orlau-9 y bore hyd 8 y hwyr. Gweinyddes at Foneddigcsau Siaredir Cymraeg. Pellseinyr 445 Royal Tel. 159 Royal. Est. 1859 R. McDougall &'CO.Ltd., PRIVATE AMBULANCE CARRIAGES ON HIRE. QUAI-tieo ATTENDAST; 97 RENSHAW ST., LIVERPOOL, SAVE S5 CASH OR HIRE. D. GRIFFITHS & SON, J^Breck Telephone 2608 Royal. T. JONES & Co., ELECTRICAL ENGINEERS, AND CONTRACTORS 82 Whitechapel, Liverpool. Depot for all Electrical Supplies, Bells, Tele- phones. Batteries, Shades, &-c. Lamps of every description from 2 to 230 volts and I to If 0 candle power. ELECTRICAL NO V EL'I.'Pt,,S Maes Llafur Ysgolion Sul M.C.IQ09=10. Llawlyfr ar yr Actau GaD y Parch. O. J. OWEN, M.A., RocK Ferry Gwerthodd yr Argiafliad Cyntaf alian mewn ychydig amser. Darparwyd y Llawlyfr gogyfer at Dosbarth iadau leuengaf a Chanol y mae'n hynod gyfaddas hefyd at gynal Dosbarthiadau Darilen; ac o ran cynllnn a gwerth y Nodiadau, dyma'll ddiau yr Esboniad goreu o'i fath yn yr iairl1. Y ruae'n dair rhan, sef cweytiynau, ysiyr geiriau, a nodiadau esboniadol. Yr oil yn vir ragorol, a pliwy bynnag i'yddo wedi meistroli y llyfr hWD, in raid iddo ofni uu arholial. Y Parch. J. MORGAN JONES yn Y Dconylwr. Cynwysa 136 o dudalennau, mesn 11 th ren fan ond hollol eglur. Amlen 9c. Pfis i Ysgolfon 6ch. Limp Cloth,yn cynnwys Mall Prydferth o c'eilhi Paul, 1/3. I Yfgolion, 9c. I'w cael gan Lyfrwerlhwyr, neu yn itaii ngyrcho oddiv, rth y CJhoeddwr- HUGH EVAN 5. 356..8a a 444 Stanley Rd., L'pool