Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Nodion o Fanceinion.

^DAU MANCRF.fiTF.B

Yr Hawg.

Hawg.

Sosialaeth yn dyscu Cymraeg,

I0 Gadair Cymanfa Ganu

News
Cite
Share

0 Gadair Cymanfa Ganu WMIJK sylw neu ddau o goeth-araetli Mr. R. Wynne-Jones o Gadair Cymanfa Ganu Bodvddwyr Lerpwl yn Everton Village Y Canu'n Achub. Rhaid fod canu deallus calonnog, yn gymorth ac ysbrvdiaeth rhyfeddol i weiniaog y wrth bregethu'r Efengyl. Prawf o hynny yw'r dvlanwad mawr oedd i ganu ynglyn a clienhadaeth Efengylwjar fel Moody a Sankey, Torrev ae Alexander. Pan wedi eu lÜawn- briodi a geiriau addas, gall goiriall r Beibl gyrraedd ami i galon fedrodd wrthsefyll pol) dvlanwad oddiwrth y geiriau Uafar eu Inmain heb eu canu. Da y cofiaf glywed un. yn tystio iddo gael ei aredig i wraidd ei enaid gan eiriau v clywsai eu traethu trachefn a, thracliefn, ond na chawsant erioed afael ac effaith arno nes v c-lvwodd eu canu'n eirias mewn anthem. A'r rhai'n oedd y geiriau,—' A"u cannu n wyn yug ngwaed yr Oen.' Gwir Amcan y Gymanfa. "Dyledus yw cofio mai pennal amcan pob cymanfa ganu a ddylai fod meithrin a crwella'n canu cynulleiufao! yn ei wedd uchaf ac ardderchocaf, sef fel y mae yn fawl ac offrwm diolch i'r Duw byw. Atraid dweyd heddyw nas gall dim fod yn rhy dda i amcan mor ddvrchafedig. Na ato Duw it-iii na neb ohonom iselu dim ar oclienaid a gyfyd o galon neb,' oblegid gall y niawl distad at o ran ei ganu gyrraedd yn nes at Orsedd Dduw na i cantor cyhoeddus melusa i lais a gtybu r byd erioed. Ac megis yr ydym heddyw wedi ffwella'n teinlau'n aUanol, a'tt gwnoud yn fwv manteisiol i addoli, felly l raddau mwy fyth, y dylcm godi ein canu eysegrouig i safon vivvch nag erioed. I Patriarch Prince Edwin Street. « Diau fod rhai o'm gwrandawvr hyna'n" cotio Robt. Roberts, Prince Edwiit Stvat t, a godai-rganmor effeitluol yma ar III)swe vr wythnos am flynyddau. Fel yr heuetdd- iai gollvngai'r patriarch yr awenau i ddwylo ereill ar"droion; ond 'roedd yn e.dd.gus ry- feddol o'i hawl, ae nid gwiw fyddai i neb arall crychwvn y canu nes i R.R. honcian ex ben i awgrymu nad oedd am ei gychwyn ei bun. 'Roedd ganddo gasghad rlvyfeddol o donau- rhyfedd mown mwy nag un ystyr. oblegid yn fvnych ddigon 'dallai neb eu canu ond y fo, ac weithiau elai'r canu yn ddnn amgen nag UJlowd gan R-R-, a rhyw un neu ddau arall yn taio gydv,, ef yii oclielgar, yn gymysg o flya ae ofn, rhag ei froch. Croesaw'r Anthem, tin o nodweddion amlyca Cyiuanta Ganu i Village bob biwyddyn yw'r canu anthemau, a hyfrydwch odiaeth i glust yw clywed eu canu m0r fendigedig ^61 gennyf glywed leuan Gwyllt yn dweyd tm tro am rai part !tan o sir Gaernarfon oedd yn onwog am godi ac anfon corau i gyst.adiu mewn Ejsteddiodau niaj yn y par,than hynny 'run pryd y ceid cann cynulleidfaol tnwyaf truenus. Vnamser erledigaeth, bu raid i'n henafiaid ro. heibio ganu hymn na salIn yn eu gwasaiiaet i crefvddol. rhag i'r gelymon gael o ftyd i w vmguddfau lle'r addolent Dduw yng nglul- fachau'r mynyddeodd y oedd hyn, a'r fath aberth ond ft. i ^unactl ant; ac yinhere amser, daethant ddygymoc. a hynny a phan y daeth y canu yn ol drache-tn yn yr amser oedd mwy heddychlon, teunlid ei fod yn rhyw llowyddbeth. -0--

Y DEODFAU TRWYDDDEDOL,

Advertising