Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Nodion o Fanceinion.

^DAU MANCRF.fiTF.B

Yr Hawg.

Hawg.

Sosialaeth yn dyscu Cymraeg,

News
Cite
Share

Sosialaeth yn dyscu Cymraeg, SYR.-Dymuna.f ddiolch i'r BBYTHON am gyboeddi, ac i R.L." am ysgnteimu adolyg- ittd mor lielaeth, ac ar ryW ystyr moi d; ar fv nhraethodyn. Nis gwn a yw yn arferiacl 1 awdwyr ateb adolygwyr, ond er mwyn Sosialaeth dvmunaf air. Credaf fod y traethodyn yn. cymrwys Sos- ialaeth orthodox ac ol the Karl Mara order. Gan mai y Fabian Society sydd yn ei g vhoeddi, credaf y dylont wybod beth sydd orthodox." Nid wyt yn cydfyned a Kad Marx a Belfort Bax yn eu hymosodiad ar oTflfvdd fos gwnaetluvnt). ac yn y traethodyn yr w\'f yn ceisio dangos mai (.amddealitsvriaeth yw vr achos iddynt wneud. Nidyw Karl Marx yn anffaeledig mwy nag ereill a dy- wedu« U gwn fawr am y peth hwn iy hun) ei fod yn chwerw yn orbyn ciefydd ne i Gristnr.gaoth. Y tnao yr odmm theolo- aimn^' vn perthyn i lawer lieblaw of. Gadoweh i ni geisio cyd-ddwyn an gdydd Nid wyf vn hoffi y isvniad o gau allan Karl Marx a Belfort Bax ac ereill o r irawdoliaeth, er nad vdynt yn hoffus bob amser. DracL'fn, y mao R.L." yn fy nghamddoaJl vn hollol os yw yn credu fy mod i yn pleulio KiSt ddylanwad nSSdwl cryf Trwy-i infeol y '-■y««'leilhaS yn bod ond peidier "anghofio y gwjrionedd 11 rnai trwv gvmdeitlias ac ynddi yn arall, set ma. „ •. Dywedaf yn ben- unig ygallg hmersi0nof the individual dant mai nid „ Sosialaeth. Yn v teaotCdyn coisiais ddangos mai trwy gym- y tiaotnoay nmgol yn yn dod I deitlias yn ui iy 0aid meddwl gwag, lawndei f f „ jdyn pe na bao y wasg diffaeth fyt gdarparu ar ei gyfer ? Beth (cymdeitha ) y ymhell o'i gymdeithas, yw yr alltud, onom. y. a(, nid hir yr eXs heb fyned mor ddisynwyr a'r anifail, yn riJnt %loea—i^otes—vrwate person). Ar nf Hvwed cymaint o bregethau ar hunan- ol clywea cyl hawdd lyncu efengyl Self, the individual. Ai oi ao^u ateb rhai o i j)wy'ntiai.^ lihufeinig 1 — Y b^'d nwn- r V2S ^yr ddyfna«l, orf9odyJ » o-ohidog yw fod yna contrast golnctog am ton yn TT' Si ir,Syt yw..ml fodynagyf- £ o dlawd ydy.% ag o-a™ «'» 3-"oa nad yr 1111 gyOog i b»vrb drlarae" am ba beth y bu y grwgnacl) ? Os dylai paVb^l^n, i babet" i y mae eye^ tcranaua0Pe buasem yn llai plentynaidd, buasem yn foddlawn or yr un gyflog f bawb. Am fod y gwr o berchen ty yn rlioz vr ui un cyflog i bawb y grwgnechid. >Í-¥ nlae yn dywyll i'r unigolwr. 5-Nid yw Sosialwyr yn gwadu gwalian- 1 _.n ") iaeth rhwng dyna dyn. una; r ambell i ddvn tal ag ambell I ddyn byclian. Y prawt mai -benthyg oedd y talentau yw yr hvn a ddywed yr Arglwydd wrth y gwr- un Sent a mi, pan ddaethwn, a gawswn dderbyn fy eiddo fy hun gyda llog. Ei eiddo ef oedd y dalent a'r llog am hynny, tybiai y dyn un dajont mai gwr caled oedd, yn cymeryd y cwbl ac yn rhoi dim. Y mac hyn ar yr unlinell a Sosialaeth wyddonol, ond yn fwy perffaitli na hi. Gofyn yr arglwydd am fwy na cliyfiawnder gofyn am aberth. Mi a'th osodaf ar lawer yw y wobr, cael ymddiriedaeth fwy, neu waith mwy pwysig, nid gwell cyflog. Rhoddid y dalent yn ol y gallu, nid capability oodd y dalent. Nid oes dun yn groes i Sosialaeth yn hyn. Oytunaf & Proff. HOffding. Nid oes gennyf wrthwynobia<l i'r gair Social Relonn" os ceir y peth byw, cys- ylltiad dwyfol dyn a chymdeithas. Gan ddiolch i cliwi am ofod.Yr eiddoch, Idan Bouse, Carnarvon. J. R. JONES -0-

I0 Gadair Cymanfa Ganu

Y DEODFAU TRWYDDDEDOL,

Advertising