Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Nodion o Fanceinion.

News
Cite
Share

Nodion o Fanceinion. [GAN CYFRIN] Cll0rrpkfare uS g00cl as 8°ld, The flrlt r?S ?'s blaeking hTrst, nice stories should be told, e othors want, a thwacking." Pikrri r Barnwr farrv^0^ e.*n gwladgar t'urjuwr Edward iddo> "n ox lyfrau a elwir gaiiwyjj v f 1 §erddoriaeth, a chwareu- ^iweddof Cyfryw ddwywaith yr wythnos ^yn db, y .Midland Concert Room. Er ^r0li i evrl ?r^on y gwnaed hyn. a plilant °^v8 arnv Yr oedd yr ^'ytlforth yn GU gwisg°edd amryliw yn eyru'ychi0V 0Ci oec^ rhai o'r genefhod yn S0iniau 0-1 l)iant Cymru, ac yn dawnsio wrth ^J'af al!° i. 11 alawon. Un o'r dynion triaMod vt^ p gyfleu gwersi trwy ys- y Dem 'i/ Parry, difyniad o'i lyfr Syfleu U Tlcl!od' ac W(Jl6 engraifft o'i ddull s^°uld ne^6^8^ trwy 01iau plant: "You the ton,/5* auS^ when you, are sitting on ^°u Sinil f Wave' not wise to smile, unless Swoet tlii ,evenly-" "You cannot smell giP ar fwS?, w^en you are crying." Dyma ^Utl o'i Sv^ ddyehymyg: pan oedd Pater tOll t I gYl1leriadau) yn ymdroclii, golchodd ?e 'neddi ?an ^cinv' e* enau a dwr hallt 'Shine't Set t^'e little goblins «ois ,°iVm^eS arouncl, and they made yon ^10 fairies stopped dancing, Lighter r>mi-M have heard the shouts of had bep .n ^he top of tlvo mountains if vou 0n there to listen." fe"t!ad- ^bohQ,V 'nc ^na y» »gOS iawn at galorf ?i'gy.8y]ttj ac ynifalchiwn fod y Mesur yn ^nnus trv a Chyairu W(,di dod mor lwydd- P0rygi/y y darlleniad cyntaf, ond mae I a,1i8of cv 0 Sae' ei wthio o'r neilltu am.gryn ,ynny „ ej ail ddarllen. Dylem gan ^ftiu rlii U cyfarfod undebol, neu ^Iri i'r Synllun i amlygu ein deisyfiad sydd 1JlQ ^yddiaeth brysuro gyda gwaith ^4 ydvvr i Gymru, Ein bai ni yn aJai>in yn esmvvyth nes bydd ft'W. n, 0 mail< arall wedi rhuo ei hunan ^'r KglwCv na0t^ Lln '^a's Fesur Datgysylltiad 'J08 Sul.' V'T? -^gliymru yn .dostyn pregeth EgjWva r, arcl1- N. M. Hennessy, gweini- Higher Brorghton, ?iiod bregeth ar y chweehed ,aries Pistol at Philemon, olrheiniodd I^Vnu'u eua^ Anghydffurfiaoth yng ^wiwiau ar ei'l0digaeth ddilynodd, ac fod p aia|Ws, }ov ^dyfnion nes gaciael y creithiau ;ery8lonvrV y dydd hwn manylodd ar a'r n, ttmeiUtxiwyr trwy ormos Eglwys- /l0(ldiou v y M'fodid iddynt gynnal eu y^ fod o 0l! tai annedd. Naturiol iawn ^isio rH dde>*»ocrataidd fel y Cymry ^'otiol vi n1''1 'UU1 oddiwrth gadwon l°illtuvvvr' ri l4«lwye. Gwerinol yw Ym- gyd, nid oes yr un due oedd t yr a'5od sy<ia hvvy' Gwers y „ yluriat o„ Pol> eglwvs i gael ei clivsvlltvi 7wlacl0] '|y ud ag a\ir ac arian, a doddfau ,Snff'<«(7e ^'ifiodd ein hiaith vn rich, muateal to the ea b i ly to the Tw Mae I >,V)' gvd^ ^*eorg« wedi gvmeud cvmaint o ?yc]wstgamP» y Gyliideb, UU8 y «nr}lv j* dafod pawb, ac y mae edryeli nI.^aleniio'y oetldia(l heb ei enw of yn britho 'nU dyddiau hyn fel edryc;h ar 'aravv0(jj odan neu ddyff'ryn heb good. j> £ ?sododd ')r^xl°l » gael dwfr o'r grnig, ;^S LlovrW?Wl1 ar y cefn ('ryfat' i' w gario. cai U^011 ieu '°0r^e ra' Mwyddi'n ol gyrgor Oite -y tnae'r geiriau wedi eu o, eilities '• Neither shirk cither work, yw» i'w pririeiples or conclusions." Mor V r »yugov ydyw ei'e ei luin. B^Eithafo.. !exandra ^10«ynt vn eynnal cyfarfod yn Sh'r ac\ y Sadw^ diweddaf.$os- Uf>r.^wyd o-n,. ° u. 0 ^laid Llafur oeddynt, ijii) n yindaitU 0'1' dref. Haeriv fod odd (,I,Itu t"t-ti (IiA,aitli yn y drof hon, ond ooTJin oet^ yn yr orymdaith, a da Or!?0 I'hvw f 'T1 oroi11 yn iSosialwyr i fr °ll> A «! ° orymdaith. Victor RaTw^1 i weiVi'- °,?DD PRII areithiwr, ac *auteiSj„ 110 oe'dd baich ei iinerehiad, i,ai' yr achlysur i gondemnio y ftw °edd am aflu aIlan nos Wener y of ca< yr euw hwnnw. Beio a T'OCID^ SIARACLVVVRP,MW-N & PHOPETH A %VNA<>TH l4ri,in ai' eu r?i -a ac Tud oeddynt yn pW|M Geoi^i ldeu llunain- Mae GylJideb fta> lai.1 Hes v ln?r Sosialaidd mown rhai W+i^ioffrvs',1^6 r Sosialwyr wedi cynliyrfu iddo feiddio dwy.r i lviH? ° nanicamon hwy..Dyma %^vr> uZd Chm Grayson am ein cyd- thptf r„ '/e ia'lked for five hours, a fi'Or %i has to h >n n y ia^ for si'x hours, and HU ( °n milk 'aV^ 5 Ll°yd GeorVe ta-lh'd f°r <Cm-' X)\JT ,r"trr< f-md,—that is the hi >1?6 nertb,, /JKU ,lef,'ifcil a yfodd Lloyd efalf-ed l>Wv iU"' aphetal rhai Sosialwyr y t'Ze JS;th aJlai ° r.v\vb( t h arall, Oithi'• Gallosid y burach gftn" i (i 11 fod vr* i y >10 WJ'tl i wrando yr ar- d da,o g\"rt lvawdledd yn ddigon tanllvd l5'sad *«>* M'y ^•T^&drosto » glaswelltyn, "Y c 111 bydd mwy o bono.'

^DAU MANCRF.fiTF.B

Yr Hawg.

Hawg.

Sosialaeth yn dyscu Cymraeg,

I0 Gadair Cymanfa Ganu

Y DEODFAU TRWYDDDEDOL,

Advertising