Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

[No title]

Draws Mon ac Arfon.

CYMRY'R DISPEROD.

O'R MOELWYN I'R GOGARTH.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

O'R MOELWYN I'R GOGARTH. [Gan GWION BACH. J HAD Y JlIETlIOD18'1'JAlD.-Mae'n amlwg nad ydyw caledi'r amseroedd yn eS- eithio nemor ddim ar blant Ffestiniog, gan fod eu canu hwy mor beraidd ag erioed y Sadwrn diweddaf, pryd y cynhelid Cymanfa Ganu Plant y Methodistiaid yn y Blaonau. Godidog oedd yr orymdaith, agwyr y cyrn arian ai- y blaen, a nodweddiadol iawn o symlrwydd plentyn oedd y ddwy bedrolfen a logwyd i gario y rhai ieuengaf. Yn y Bowydd a'r Tabernacl y cynhaliwyd y cyrddau, a r arweinwyr oedd y Mri Morgan E. Phillips a John H. Jones, Bethesda. Cafwyd canu gwirioneddol gampus ac i goroni'r cyfan, bu Swyddfa'r Hin yn dyner ohonom. LLONNFR LLAN.-Dyna wiiactli. y Cor Merched nos lau ddiweddaf, a chawsant dy cysurus lawn, fel y dywedir. Aeth y Cor drwy ei waith heb anffawd yn y byd, a chlywir gan rywun o hyd iod hwn yn anrhaethol well cyngerdd na'r un fu yn y Blaenau. Wel, gwella wrth fyned rhagddo a ddylai'r Cor, os am dori marc yn y ben dref. Gyda Ilaw, mawr dda i Gwmni Dramayddol Ffestiniog am gofio cronfa r Cor, drwy gyflwyno iddi hanner elw dau borff ormiad-y'iiaill yn y Llan, a'r Hall yn y BIaonau. Dyma ysbryd y dylid ei gefnogi. EIN PRIF WYL.—Am amryw resymau, diau y gellid rlioddi'r teitl uchod i Wyl Llafur, yr hon a gynhaliwyd yng Nghaerseiont ddydd Llun, ond rhyfedd inor isel oedd ager y brwd- frydedd ynglyn a hi, a chlywais amryw o'r rhai elaiar arhosodd adref yn ymholi a hwy eu hunain i beth y mae dda, ac onid camgym- eriad oedd ei chynnal ddydd Llun, tra y mae dyddiau ereill i segura ym meddiant yr holl chwarelwyr bron. Mae llawer ffordd o gynhilo arian ac amser. CYMANFA AR ALL.—Er irni gamu i'r Llan, bu agos imi ddyfod oddiyno heb son am Gymanfa'r Methodistiaid a gynhaliwyd yno ddydd Sadwrn, o dan arweiniad y cerddor profiadol Mr. Evan Williams, a chafwyd canu gwir. Mcorol. Pa ardal all ymffrostio .mewn eynif^^b arweinwyr, a bron na thybiaf ar brydiau y buasai dogn ysgafn o ddiffyn- dolliaeth yn ateb y dyl)>vn yn y cysylltiad hwn. SIOMF R DDOL.—Oherwydd amgylchiad anorfod, dim llai na chynhaliad Cymanfa'r Anibynwyr yng Nghonwy, bu raid goliirio y eto gvngerdd Cor Merched y Moelwyn, yn Neuadd Gyhoeddus Dolwvddelen. Rhaid cael bwlch vn fuan, neu bydd y cvfan drosodd. Y DOETHION YN AD-ETHOL— Myim rhai mai un o arwyddion da'r amseroedd yn Nyffrvn Conwy ydyw yr ad-ethol a geir vnglvn a'r gwahanol Gynghorau, a'r di- weddaf oil oedd ad-ethol Mr. Robert Parry, Bodiddon, yn gadeirydd a Mr. John Hughes, Fronheulog yn is-gadeirydd Cyngor Dinesic Bettws-y-coed, nos Wener ddiweddaf. STEDDFOD Y LLUNGWYN.—Bvhyn hvn, mae pvrth cvstadleuon yr uchod wedi eu cau, ac adroddir fod y rhagolygon yn dra gloewon yn y gwahanol adraimau. Nid oes ond eisiau rhoddi tro ar hvd y dyffryi)- na chlvwir v gwahanol ddoniau yn ymbaratoi mewn amryw gilfaehau. Sicrheir y bydd y gornestau corawl 'o ansawdd uchraddol. T,ar hvn i gerbyd ein disgwyliadau brysuro rhagddo.

--.--0--'---Seren Llanfyllin.

LLENYDDOL.

Advertising