Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

[No title]

Draws Mon ac Arfon.

News
Cite
Share

Draws Mon ac Arfon. CYNGERDD.-Ynghapel y Graig, ger Bangor, nos Fercher ddiweddaf, gwasanaeth- wyd gan Mrs.Eifion Jones,Mr.Tegfan Roberts a chantorion ereill. Siomwyd hwy, yno am gyfeilydd, ac yr loedd canu heb offeryn yn eu gosod dan anfantais fawr. Y Parch. Ellis Jones, Bangor, oedd y cadeirydd, ac arweiniwyd yn ddoeth a bywiog gan Dewi Meirion, ac adroddwyd yn dda ganddo ef hefyd a Gwilym Menai. BANGOR.—Yn Neuadd y Penrhyn am ddyddiau, bu eglwys a chynulleidfa Twr- gwyn yn brysur werthu nwyddau gyda'r amcan o leihau y ddyled ar yr addoldy, a da gennyf ddeall eu bod yn debyg o glirio yn agos i E300 oddiwrth y nwyddau a werthwyd a'r gwahanol gynlluniau oedd ganddynt at yr amcan. Yn ystod y tair blynedd diweddaf ar wahan i hyn, maent wedi llwyddo i glirio £650. Agorwyd y Sale y dydd cyntaf gan Mrs. Davies, Treborth, a chyflwynwyd tusw o flodair hardd iddi gan Miss Vera Wynn Davies yr ail ddydd Mr. H. Bulkeley Price, Y.H., oedd yn agor. Dywedodd y gweinidog, y Parch. Wynn Davies, fod Mr. J. Evan,Roberts wedi anfon £10, Miss Davies, Treborth, gini Mr. Edward Williams, Cartref, E2 ac fod Miss Menai Rowlands wedi derbyn EIO oddiwrth Mrs. Davies, Llandinam. Cymerai ormod o ofod Y BRYTHON i roddi enwau yr oil a weithiodd mor selog tuag at lwyddiant y symudiad, ond dyma enwau swyddogion y pwyllgor gweithiol Mrs. J. Evan Roberts (Llywydd), Mrs. Smith a Miss Humphreys (is-lywyddion). Trysorydd, Mr. John Rowlands. Ysgrifenyddion, Mrs. Wynn Davies a Mr. W. R. Jones, prifathro Ysgol y Garth. Y gweinidog ^oedd yr arolygydd cyffredinol. YMGEISWYR AMLWCH.—Yr wyf yn gadael popeth arall, er mwyn cael lie i enwau'r ymgeiswyr ym mhrif gystadleuon Eistedd- fod Amlwch ddydd Llun y Sulgwyn Pryddest y Gadair (14).-Llai wyf fi na'r lleiaf, Hyder, Monarian, Pererin, Glan- cwonfro, Mab Amos, Ffydd, Un o blant y C'odwm, Cyffes Awen, Mab yr Emyn Addolwr, Llewelyn, Deled dy Deyrnas, Omri Bassa. Rhiangerdd "Bronwen" (3).-Gwynt y Mynydd, Mab y Don, Gwas yr Awen. Cywydd "Trydan" (2).-Ap Celf, Ap Gwyddon. Telyneg Hwyrddydd Hal (22)—Sion Cent, Gwyliedydd, Glanafon, Gwrid yr Hwyr, Min y Mor, Bugail y Berwyn, Ar y Twr, Awr Ham- dden, Min y Ffordd, Tant Coll, Idwal Berwyn, Brig y Wendon, Llesg, Gwerinwr, Mab y M6r, Ar y Moelydd, Cymro, Tant y Cyfnos, Deio, Totynol, Idwal, Hir a Thoddaid, Y Morusiaid" (7)— Teithiwr, Awel Hedd, Ar y Gorwel, Gwlad- garwr, Edmygydd, Gruffydd Grug, Sion Brwynog. Englyn, "jYlynydd Parys" (44)-Cardi, Llvwelyn, Arthur, Bugail, Ffrind y Mynydd, Nomas, Mynyddig, Ifor, Nebo, llai, A—ch, Abeia, Delta, Awenwr, Un o blant Mon, Mon- wr, Mynwr Myn Rhew, Hywel, Rhosbol, Pen- sarn, y Fi, Eisteddfodwr, Llwyd, Taliesin, Tubal Cain, Llywelyn, Caradog, Trosglwyn, Ednyfed, Gwyngyll, Myfyr, Adlais,Sylwedydd Mab y Mynydd, Lles, Gomer, Owain Tudur, Goronwy, Huw Huws, Sion Tudur, Glan yr afon Goch, Jeremiah, Mab y Mynydd, lor- werth, Asaph. Prif Draithawd, Olion y Rhufeiniaid yn Mon (2)-Hanesydd, Historicus. Traithawd, Hanes Beirdd Mon o 1775 hyd 1885 "(2)-Aiioyplienol, Cofnodwr. Guide Book (3)—Mona, Taffy, Mona Antiqua. Ffug-chwedl, Bywyd Pentrefol Mon "(5)—- Alltud, Amour, J.W.L., Mona Meiriog,Genthe. Casgliad o Ddyddanion cymwys i'w defn- yddio gan arweinyddion Cyfarfodydd Llenydd- ol (5)—Omega, Min y Mor, Chwedleuwr, Chwilotwr, ac Arthur. Fey. Cyfieithu i'r Lladin (3)-Spes, Die Aber- daron, Ap lorwerth. Cyfieithu i'r Cymro. «/|(14) —Min yr Hwyr, Ger y Lli, Hen Athia, Llwydwyn, Miriam, A phan elych drwy y dyfroedd, Meillionen, Gwyll a Gwawl, Ar yr afon, Goleuni yn y Glyn, Heb Groen, Cyfrin, Ab Morwr, Ar y Mor Cyfieithu i'r Saesneg Chwech o Emynau Cymraeg (10)—Ardi, Breuddwydwyr, Coch- las, St. Seiriol, Deborah, Giraldus, Hymnic, Pryderi, Julvins, Mona. Cyfieithu i'r Saesneg Y Ffenestri Aur (7).-Melynddu, Manawyddan, Pasht, Elwy, Mona, Trebor, Rex. Adroddiadau Araith Llewelyn" (27).— Caradog, Peredur, Doris, Ap Bychan, R.O., Demosthenes, Mabon, Ab Elwy, Moelwyn, Timotheus, Llinos Eilian, A.P., Trisant, Myf- anwy, Elfed Bach, Brython, Ap Einion, Nell, Glyndwr, Hywel, Un yn trio y tro cyntaf, T.H.D., Trebor Conwy, Myfanwy, Un o'r Bryn, Manaw, Buddug. Adrodd Y Gof (dan 16 oed) (10).—Un Bychan, Gwilym, H.O., D.T., Geirion, At- henydd, Ton, Cefni, Un o'r Borth, Vulcan. Adrodd Gwraig y Pysgotwr" (i enethod dan 16 oed) (29).—Gwen, Blodwen, Morfudd, Dyddgu, Nert, Ariannedd, Gwenhwyfar, Blodeuwedd, Gwenfro, Mary Ann Jones, Grace Catharine Pritchard, Eluned, Un o Amlwch, Liz. Jones, Un o Fon, Gwladys Jones M.O., S.L., Myfanwy, Nancy, A.C., Sal, Nell, Mair, Doris, Mairwen, Gweno. Y Brif Gystadleuaeth Gorawl.-( 5) Holy- head Choral Union (Mr. H. Williams), Bangor Choral Union (Mr. Rd. Davies), Llan- gefni Choral Union (Mr. T. H. Hughes), Beaumaria Choral Union (Mr. Tegfan Roberts) Amlwch Choral Union (Parch. O. Thomas). Corau Meibion. (1).—Penmaenmawr Male Voice Choir (Mr. Christmas Jones). Cvstadleuaeth Corau Mon (6), ■Cor Un- dabol Llanerchvmedd (H. J. Thomas), Llan- aroed Choir, Llanfechell United Choir (H. P. Fdwards), Cor Undebol Caergvbi (Mr. H. Hughes). Cor Undebol Gwyngvll (Mr. J. OwÄn, A.C.), Amlwch (Parch. 0. Thomas). Corau Plant (7).-Cvbi Juvenile Choir (Mrs, C. A. Hughes), Car Plant Llangefni (Mr. n. Williams), C6r Plant Cemaes (Mr. Henrv Tones), Amlwch (Mr. W. T. Jones), Tanvrallt, Penveroes (Mr. T. H. Hughes), Llanerchvmed (Mr. O. Owens), Berea, Bangor (Mr.G.T. Jones) Cor o un Gunulleidfa (5).—C6r Cynull- flidfaol Bethel (A. Tinii Jones), Cor Cvnull- eirliaol Wesleaid Amlwch CR. D.), Moriah (W. P. Hughes, A.C.), Bethlehem Party, C6r Cvnulleidfaol Llanerchvmedd. ♦ Rhanfian (5).—Modern Partv, Cefni Party, Pavti o'r Rir, J. P. a'i Barti, Parti Amlwch. Deuamd Sonrano ac Alto (9).-Moiipira a T.G. o Gvbi, Mfigan a Meg, Alice a Ffrind, Nancv a'i Chvfaill, Gwenferch ac Arfon, Dwy (IliwaAr, Dwy Gymraes, Two Friends, A.J. ac M.P.M. Deuawd Tenor a Bass (2).—Y Ddau Gyfaill, Arfoniaid. TJnawd Soprano (8).-G,wladvs o Foil, Foulkes, Kit o Glvn, T.G. o Gybi, Gwenferch, Mona, Gladys, Marion. Unawd Contralto (8).—Alice, A.E.D., Enid, Megan, Alma, Myfanwy, Arfhn, Buddug. Unawd Tenor (10).—Arfon, R.T., T. J. I., Monwr, L.L.L., Ervri, Bob, Tenor, Griffith, Sam. Unawd Baritone (8).—Cvbi, Radford, Hugh, Lewis, T.W., Ymgeisydd, Un o'r Llan, Seiriol. Unawd Tenor nell Bass (13).—H.J., Cybi, Cvbi (2)., J.W., G.W., (Bass), loan (Tenor), Un o'r Llan, Seiriol, O.J., Omega, Emo, W.R., Trefwr. Unawd Soprano neu Alto (14).-Gwladys o Fon, Enid, Pansy, Margaret, Alma, Myfanwy, Mair, M.R., T.G. o Gybi, Fon, Esther, Mona, Gwladys, Marion. v Datganu gyda'r delyn (5).—Cymro, J.O.W., Ap Elwy, Brython, Cymro^

CYMRY'R DISPEROD.

O'R MOELWYN I'R GOGARTH.

--.--0--'---Seren Llanfyllin.

LLENYDDOL.

Advertising