Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

IAm Lyfr.

News
Cite
Share

I Am Lyfr. Dyledswydd bendant arnom nt, Wrth ddarllen gwaith dysgawdwyr, Yw dweyd y gwir am bob rhyw lyfr, Pwy bynnag fyddo'r awdwyr, A Gawn ni ddeall y Beibl? Oyhoeddir gan Percy Lund, Humphries a'u Cwmni, 3 Amen corner, Llundain, a County Press, Bradford. Pris, 1- DYM.\ ofyniad pwysig, a. cheisir ei ateb mewn modd rhagorol gan y Parch. Rhondda Williams yn ei lyfr o dan y penawd uchod. Cyfres o ddarlithiau ydyw cynnwys y llyfr, a draddodwyd yn Bradford ar gais Undeb yr Ysgolion Sabothol, ac wedi ei gyfieithu i'r Gymraeg gan y Parch. 1. T. Davies, Llan- drillo. Dywed yr awdwr yn ei ragymadrodd i'r argraffiad Cyinraeg, iddo gael ar ddeall fod angen am lyfr o'r fatli ar ddynion ieuainc Cymru. Gwir iawn, a diolehwn iddo am gyfarfod a'r angen mewn modd mor syml ac effeithiol. Y perygl yw, fod y Beibl yn cael cam oddiar law y bobl sfrdd yn ei barchu, a hynny am nad ydyíit wedi ceisio ei ddeall yn briodol. Bydd ein parch i'r Beibl yn sicr o gynhyddu wrth ei ddeall yn well, oblegid trwy hynny yn unig y deuir i weled y gwirionedd dwyfol sydd ynddo. Sylwir ar hyn gan yr awdwr yn y bonnod gyntaf ar FeirniadaethHanesioly Beibl, a'r angen am dani." Dengys fel y rhaid deall yr Hen Destament er deongli Cristnogaeth yn hanesiol. Yn dilyn cawn bennod wir alluog ac eglur ar y Gwahanol syniadau am Dduw yn y Beibl." Byddai cynnwys y bennod hon yn sicr o beri syndod i feddwl llawer un, ond nid yw'n llai gwir serch hynny. Eglurir y tyfiant graddol oedd yn cymeryd lie yn meddwl yr Hebreaid yn eu syniad am Dduw, o'r cyfnod boren pan nad oedd Jaliweh, eu Duw cen- edlaethol, ond megis nn o dduwiau cenhedl- oedd ereill gwlad y Dwyrain, hyd nes y daeth yr lesu yng nghyflawnder yr amser, gan ddysgu fod Duw yn dad a dyn yn ddyn, a pherthynas Dnw a dyn yn beth personol, ysbrydol, cyffredinol. Gadawodd yr lesu ar ei ol i'r byd yr ardderchocaf o bob cred, y gred fod Duw ei Hun yn ymgnawdoledig mewn dynoliaeth, yn gweithio ynddi i ewyll- ysio a gweithredu o'i ewyllys da Ef, ac y bydd

Family Notices

Advertising

Advertising

DYDDIADUR.

-------PULPUDAU'R SABOTH NESAF.…

0 Ben y Groes.

Draws Mon ac Arfon.

Advertising

Advertising

IAm Lyfr.