Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

SOSIALAETH

News
Cite
Share

SOSIALAETH Yn dyscu Cymraeg. LCOLOFN R.L.-I LLITH II. ?arlIen tr^ethodyn Mr. J. R. Jones a1" cyntlf >th yng ng°leuni y Boibl y peth yn a a 111 tarawodd ydoedd fod yr awdwr tn. wlleud ymdrech egniol os nad, mewn Wyfr's11'- arL^yfreithlon, i wneud y Beibl yn 0 R -f °Sialaidd' ^ao y traethodyn yn llawn gelljr 0U'ada" Ysgrythyrol ac wrth gwrs, fly,, y tdar leti rhwng y llinellau yr IYI1 Y t b.. yr il0i,a a ddylai fod ou hystyr. Ond er UtTh "'nU^loe' yw yn llwyddo i ga: l allan o'r Beibl ond yn (Ieith''T hyu a ellir ei alw yn ddiwygiad cym- trefvr)fi°' ^0<y^J Reform), a hynny ar linellau ^°les °' ^ae Sosialaeth sydd gan Mr- efj e* ')ari1 ffiedyn, ag sydd, fel y dywod a9tl\ ° r Beibl, mor walianol i'r Sosial- Hot$1U0llg1'ed ag ydyw gwyn i ddu. It is theCadMarxorder' Aphe (tje(j e^°i't-Bax yn dod ar draws y pam- cUri lWl1' 'lua:sai yn galw ei awdwr That hybrid, the Christian Socialist.' ^osial dynion a ystyriaf fel prif arweinwyr 'Joslal Cy{rjf ? a'r gwir yw, ni fynnant ar un 0 gwb'°d a, Wno'°'1' Beibl a chrefydd ddim S°s*a*aeth. Eddyf Mr. Jones ar y g0rl6d 'etliawd iddi fod fel hyn yn y ond meddai, Erbyn heddyw, wej| i, 6 y wyblaid yn deall en gilydd yn Ma^} SM'ir yw, v nlae prif Sosialwyr y Pencle^' &C ar ^'•v^a,K^r' heddyw yn elynion Yliol grefydd. Ac os ydynt yn art|g0^Sfe §wii'ionoddol nis gallant fod vn llaWor ffaitli yw, y mae Mr. Jones, a iad eieiU gydag ef, yn edryel) ar y dychwel- (c'cc ies?1"686*1110* °ddiwrth eglwysyddiaeth a< gwreiddiol fer0j oddiwrtb dogma at yr yinar- Cliffo;Y ]|y11 a bregethir gan ddynion fel Dr. fel g ac maent yn edrych ar hyn Wet, gellir ei alw yn Christian Ac u;, e'or»'<, ond Orthodox Socialism., never- haw*} • °es §a!a ysgrifonwyr fel Mr. Jones b»b a ,f.LPly™ ag ef enwau dyuion ag sy H ealser wedi gosod eu hwyneb fel callestr YIl y Boibl, yn erbyn crefydd, ac yn 0i1(j 'efydcl Gristnogol yn arbennig- lnjtl dywedaia, nid yw Mr. Joxies ei 8\vy„ f'°sbart)i hwn. Yr hyn ymae llci Yl\o Vn 1 plu'ofin ydyw ei fod yn ymgymeryd ej l.porthyuas y Boibl a Sosialaeth tra y »»l0]l0u 0('d\vi y11 Uavvn 0 vywbolh na ehei'' 8,Vntaf o glawr i glawr. Ond yn ^Ufu/yinais tl,,)l(U| y gallai ei fod yn 'j'r Ucjbj d<lfny,ld anghyfreitblon o ddarnau \yyi v engraifft neu ddwy o'r lvyn yu leddwl — 1 i nid yw o'r byd ydv\ 1>l°ddai loan Grist. Hynny u'j „V' °'r byd treisiol Rliufeiifxg oedd d J alngYleh, mnclclailYIr. Jones. Afraid Wl r., wrth aelodau Ysgolion SuI. Cvmrii x <'ristyStyi anrbaethol ddyfnaclv i eiriau oC|i, sydd yn gynwysedig yn vr 2 ■, 1,1 a gynhygir yma. ondÐmniai yr lesn y bywycl porso.iol, °oU(jm ecil am gyfoctli imigol. Yn-fyd ej 0| goludog ac yn tiffern y codai meddai y panvffledyii hwn. Hee,naWor nes i'w le yw y Parch. Stewart 7Vc{c/„s.ai" rnewn 11» arall o'r Fabian itia, J)fui y dywed :—" It was the ri^h ill 4_[^|| Was Hell and why was lie Not shnply because lie was tUoual.01' 5rist said was possible, eater 1 ''lcu't, for a rich man to rich j lnto society. No, the flowed*1 u aS simply because he •Pooj. t tl"6 contrast beween rich and (i,^° 0u. as a matter of course, day paiiliS j. without taking any kind of to Cltfj0PUt a S^°P it- That, according Wa.v S vfas ^0 worst state intcj wliicli a_D as P"Bsible for a man to fall." ^yflo^^? Dameg y Llafurwyr mai yr un ''Av,lUw' v'a' f°d i bawb. Y cyflog .V cvf) (>0(,')(' ceiniog. Credaf mai nicl h'Wb] ydyw pwynt y ddameg o ,v NN,In, Ilytra(,Ii fargen. Os ^rxvgnacl^T' Wed! gwneud, pa ddiben ^^Uaiaf1 V 0nid er ceiniog y geiH. ltu El'gyd y ddameg ^.yfreithiau ^gj-wydd y winllan, Ai nid tr-oln.)uth-Lir a fynnwyf 4-lI.t- 01 of Iy bun ? ,y vr ■* ^ftiairi.te!ib0iYi-lcl a g.y«bygxr ar y 11 Can %'vvvti ° a thiroedd" un ai vn ° Tybia eU yUte Yn ridiculous- ^?d daniog y talentau yn ^ithi a,'Ja"ia(;th rhwng tal y naill talerit a r Ha,Il. Ond benthyg oedd ac y nxeistr oedd y l rriae "11 anffortunus i Sosialwyr, ekh atali., y^lentau yn dysgu rhyw- 'L l0' ™y pwysig na gwahan- '^u'iaet|) nT.- ,'na(' y dernyri hwn o ddysg- 5 8ialftetb' t yi1 rh°ddi ergyd farwol i gwro'jj'^ gydnabod fod gwahan- ?yn' ^Zddl-°} y, bod ''Ivwnf dyn a t Phol) ,i hyiniy na ddylid delio JeiithvL, >> ar yr U|I telerau. Nid \\He' (-n rh(.VW y ^afei)tau o gwbl, ond hu*X[xi a hwv 5'n [lwylaw y gweision yn e; .J, y, ''yn fuasai y Meistr ei <M'(1 pe buasai gartref a i' H<' ua v °dt P«mp yng ngofal fc^yddS « y Hall T Yn £ ml, fw ndeb carPabilUy, ac yn arbennig cvy llas eiddo ■v n ,fyu,!ai,lt a Ixynny y11 y ,yllalp'' ,a T' <;y^taf yn gorf od 'w- a8 arn ''oldeb mwyaf, beth O^i y gwlin? Meddai Mr. Jones, yv. 1 oeddwn Wyr °ndeu cynlialiaetli.' tal n "n,, I,' -vn arfer meddwl mai C^taV( Sf^dd y gweision am drin y 6j a.11 i lawn iu«n 8ael mynediad i Vviiy dd] o Ufj, "y d ei Arglwydd am U^cl1 SV' r Uali ei daflu ty lal am ei esgeulustra. Dipyn o wahaniaelh hefyd Yn 01 y present-day -Sosialwyr felly, dylasoi y ddau fod ar yr un tir, a r naill gystal allan a' t' Hall, v + Ond wedi'r cyfaxx, ni iuasai ururhyw Gristion rliesymol yn gweled nemawr l w M rtliwynebu yn y traethodyn hwn, oni buasai am un peth. Fel y dywedais o'r blaen, mae yn rhedeg drwyddo rywbeth nad yw Mr. Jones na neb arall yn ei gael yn y BeibI, ond yn hytrach yn Sosialaeth dynion iel Edward Bellamy, Hyndman, a Blatchford, a,c yn enwedig Sosialwyr y Cyfandir sef yw hynny, cwbl ddi-leoliad yr Unigol gan wneuthur Cymdeithas yn bopeth. Yn lIe cydnabod mai yr Unigol yw sylfaen cymdeith- as, gwneir cymdeithas, fel y cyfryw, yn sylfaen iddi ei hun. Ar wahan i Gym- deithas nid yw dyn ddim," meddai Mr. Jones. Dyma y graig ar yr hon y dryllia Hong Sosialaeth hyd ddiwedd amser. Dyma sydd wrth wraidd y cyfeiriadau at y genedI Idd- ewig, megis yn y broddegau a ganlyn i haid o bobl oedd Israel, ond cenedl. Nid allai yr Iddew fyw ei fywyd ei hun heb lyw bywyd ei genedl." Yr oedd eiddo, neu unrhyw beth personol, unigol, yn anealladwy iddo." (!) Dyma y tro cyntaf i mi ddeall fod eiddo personol (personal property) yn anealladwy i Shyloek. Yr oedd yr Iddew yn yr amseroedd boreu yn gofalu am ei gene am yr un rheswm ag yr oedd pob dyn arall a gai'aJ ei fodolaeth ei hun mewn tymor barbaraidd yn gwneud hynny. Ond heddyw, oblegid gwareiddiad y byd, gall yr Iddew fyw ar walian i'w genedl, a gallaf sicrhau trwy brofiad nad oes greadur mwy hxtnanol a iuna geisiol yn gwisgo cnawd. 0rlCJ., Ie'l y rnae eymeryd banes y genedl I g yn dangos gogwydd y Beibl at Sosialaeth y iiollol anffortunus, oblegid y mae bmio aet cenedl Israel fel ffaith yn hanes y byd yn dysgn nid Cynulliadaeth (Collectivisin) ond linigoliaeth (Indivi, ali,in.). Paham Y I 'du dotholwvd un genedl, a dim ond un, allan o boll dylwythau y ddaear mewn trefn i roddi datguddiad o Dduw i'r byd ? Y peth at berson unigol ydoedd cenedl, ond b dod at y person unigol, sef y Dyn Perff gael y' datguddiad perffaith ac y mae 1 yn wed'i profi tuhwnt i bosiblrwydd gwadiad mai personoliaeth dyn sydd yn gosod gwerth arno, ac mai eilbeth yw ei gysylltiadau cymdeithasol. I derfynu, difynaf ddernyn o bapur a ysgrifennais dro yn ol ar berthynas Sosialaeth a Cliristnogaetli gogy ex arfod Uenyddol bychan. Gadawaf of fel y mae yn Saesneg. The Bible is first and foremost a book of religion. And we must remember that Socialism is an economic science Christ- ianity a religion; and the differences between the two is the difference between the material world and the spiritual world; that is to say, tliey do not come under the same category at. all. Whenever we attempt to reconcile the two; we do not compare real Socialism with Christianity rather, we pick up Christian Social wo k, and we call that Socialism therefore we conclude that one is compatible with the other. What is Socialism t There are many answers, but there is one is always correct namely, the S-ubmersion of the Individual for the (alleged) good of t},<> hob The sacrifice of the Individual for the (supposed) benefit of the many. W he^ we, have said that, we have said exactly what real Socialism is. But there ,s no more reason in it than there is in saying that if we put every man out of existence human society will be perfect. Human society is not a'heap of bricks, from which we take one out, and it makes no difference to the others the very existence of society depends on the impulse of the Unit. But, granting for a moment that tins Submersion is possible: the thing is as contrary to the Christian religion as any- thing could possibly be. if the main business of Christianity is with man as an individual soul and the relation of tha soul to its God. Christianity came with the sole purpose of teaching the, world^the value of man as an Individual. Christ naturally taught all man's duties towards his neighbour, but He never said," Sacri- fice the Individual for the good of the Whole." Professor Hdffdmg oi Copen- hagen is said to be one of the greatest thinkers now living, and this is what he says in his work on the Philosophy of Religion.—" Self-assertion is no longer exhibited as the opposite of j 0 The ideal is a .kingdom of personalities, in which each individual unfolds his personality in such a manner that in this very act lie helps others to unfold their own." The ideal, of course, is the society in which self-assertion, and self-surrender for the sake of others, go hand-m-liand, but the Individual, the personal, must be cared for first; it cannot be otherwise, for the society which ignores the Unit simply commits suicide. Herbert Spencer has taught us distinctly that theStato should be maintained entirely for the sake of the citizen this is its proper function, and not the individual citizen to be abol- ished for the sake of the State the mere suggestion of which is the height of absurdity. ,$■4.

Advertising

!Gyda'r Clawdd,

Icolofn Prifysgol Lerpwl.

Advertising