Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Ffetan y Gol.

0 BIG' Y G'LOMEN.,

CYMWYNAS IFANO.j

EIN HEN GANEION.

Advertising

GWYl CAN Y PLANI.

News
Cite
Share

GWYl CAN Y PLANI. YN y Sun Hall, Kensington, ddyu j y cynlialiwyd Gwyl Gerddorol „ 01, #c Plant, a gychwynwyd dair blynee sydd wedi cyrxixyddu yn anferth agoS y cystadlexxwyr a ddeuarxt iddi 0 be ],yr- yn Lloegr a Chymru. Cymry yw vv0 a'Vl wydd wyi' yr wyl, yn cael exx cyn°r jjinftS! cefnc-gi gan lawer o Saeson blaena ac amcan yr wyl yw magix a uxoitlui11 cerddorol y plant, a rhoi cyfle i bobl glywed egin mwyaf addawol (Jyna'i1 yn cydgyfwrdd i yxnryson ar yr u"hifo' Ac ystyried fod cyfanrif y corau yn_ {yjid fil o blant, ac fod" rhaid wrth gyinaJ1' ^0dd' a dod i'r llwyfan, 'roedd y dorf & y eidd-dra'n svndod o dda 5^ rhaid dioleh cryn lawer i arweinyu gyfarfod, Mr. R. Vaughan Jones; ysgrifennydd, Mri. R. T. Edwards ae, Thomas Mr. Edward Dodd, y trysor. i lu o stiwardiaid chwim ac effro. pr. Y tri boirniad cerddorol (»° McNaught, F.R.A.M.. Llundaio, Harry Evans, F.R.C.O., a Hartvveii Lerpwl, a chafodd y tri un o ddy<M|^ Q g-30 eu hoes, eix llafxxr yn parhau yn ddic 0 y bore—sef yn chwvnnu'r goroLi^ oj9[ 10-15 y nos, sof adeg y gvstadlexiae yng nghyfarfod yr hwyr. UyWy^ Arglwydd-Faor y ddixxas oedj' aIiefcl'' cwrdd y prydnavvii a ehaed «atl i-r{a\vf e iad byr—yn clatgan ei foddhad a'r Arglwydd-Faeres wrth wra" pjC a'r lies mawr a ddeilliai o'r wyl- ^;v of i'r dyrfa gan v Cyngliorydd ,n' j0fteSf Y.H. Ein cydwladwr Mr. ™ yn Waterloo, a lywvddai gyfarfod y1" ei anerehiad byr ac i'r pwrpas sj lyjdi0'' dyfiaxxt yr wyl yn ffafr yr vsgoh011 Yr wyl gyntaf, dwy ysgol yn unig 1# leuent, yn yr ail saith ond elenj' a)i- 0 gorau plant yn ciprys am y civyH10! rhydedd. Rhoes air o galondid i'r rhai anfuddugol, a datganodd y 1 (j0d i' dirfawr o wraixdo cymaint talent y jjjd golwg yn v becljgyn a'r genet r oedd y cyixulliadau mor lliosog ag y1 wyl; ac yn yr hwyr, apeliodd V1, ,fl off' am ragor o gefnogaeth rlxag ajnt rhoi lxeibio sefydliad a wnaethai g.V'11 g0fn' ac oedd.vn toilyngu llawer mwy ogaeth y rhai mewn oed, p Cyfeilid gan Miss Nellie Lewis, A.B'øir){' Bootle a Miss Millicent Hichards, gwYII enhead ac cnbyd a fu eu llafxu' o to tan nos. Fel hyn yr ennillwyd y gwobrwy011^ U11 awd ar y crwth, Auf i<?del (A. H. Brewer)-I, £1, Gwlady^ Soacombe 2, 7 /6, Harriet Jones, Douglas Road, Lerpwl. 9 yn y oe&, dI Parti o plant, 12 i 15 o leisiaxt, I-ly ,Iaiigll- Eventide" (Marzials) --1 f,3 Lloyd, ton Juveniles, tan arweiniad loii 7 cM capel y Wesloaid Cymreig, Birkenheft yn cystadlu. Deuawd, How sighs tho g^l'' 0 ing (Smart) i rai heb fod yu hyn 11 pla'1 £ 1, Florrie Joxxes a Gwen Frasei, v Pentre 2, 10/ Ethel Redhead Bexxnett, Lytham. Uxxawd i fechgvn, heb fod ,Vn Bugeilio'r Gwenith Gwyn Fiindt, Holy Trinity, 7/6; 1 •" Evans, Rliosllanerchrugog—efe n Gymraeg. 8 o gystadletiwyr. Ar v berdoneg, Allegro peii^0 (Kuhlau)—I, KW-, James TJaughti' ginPfl^ ton, Manchester 2, 2/6, Doris 1 Everton. 49 yn v rhagbrawf. Uiiiiwd i enethod," The First (Mendelssohn)—-1, 15/ Bessie L Blackburn; 2, Ethel Redhead, Allan o 35. Cystadleuaetli caneuon gwf>1'! gorau plaixt ysgolion dyddiol cv c 14 o gorau'n cystadlu, ac yn <'alU' jr, Jf'J gwerin a ganlvn —Strawberry fg Waggonner, When the times a1 High Germaxxv, Sweet y&ivl in the Valley,' Cuckoo Song, &oWI ^jpgl Dabbling in the Dew„Raggle tagg Oli, Goreu, £ 2/2/ Plant jf° Trinity, Walton Breck (W. Sco )■ oi 0 Y brif g/vstadleuaeth gorawl> i |' r). J r, 1 45 o leisiau. The Snow (J.. £ 10/10/ Revoe School, Blackp (j^c Rigby) 2, £ 3/3/ Kho, Edwards). Y corau ereill oedd x (()■ Garston (M. W. Humphreys),• () Williams), Sutton (W. Knapped" g^,ing /Vr y berdoneg, Rustle (Sinding).1, £ 1, Evaline ^ovZ[oO. 2. 7/0. Nettie M. Thomson, VV.a' ',r th" Hdd Unawd i exietliod, The A1 jO (Smart). I, 15/ Lilian hS^ex\oO- L'pool 2, Grace M. Devin, tj yn y rhagbrawf. £ o. Cvstadleuaeth Action Song- > ygg° & o enetlxod o Waterloo mewn ied^ yn ^Jawnsio a chanu'n "diae dymunol, tan arweiniad .^on 0, 2, £ 1, parti o enethod Ysgol G (jafjo Lerpwl, wedi ymwisgo mewn tan arweiniad Miss Simpson. >> iFM11 Triawd, Lift thine eyes ( frio, gyfeiliant, 1. £ 1/5/ Crescent goneth o gapel Anibynol Hosl'a(' Everton 2, J 2 /(J, tair geneth o )t rxigog, Bled wen Parry yn dod x Unawd i fechgyn, Land to ^y. (C, H. K. Parry). 14, 1. V# Hamer. Acer ing ton 03 yH J Walton Breck Road, Lerpwl. brawf. ylol I'r cor o blant ysgol ddyddiol pwl, am garxu'r (a) {Kmon). (h) Evening l"" Ysgol Hobreig Hope Plao0' ydd, W. G. Hughes). (y^i Unawd ar y crwth, .p^ds, | Sitt).- -l, 15/ Llewelyn Ld I Village 2, "2 /6, John HarrisO » 1 __n-

Fchef,)I'IIg COEDLLAIO

'MVPn' f TBWYfi*DBTGH~j Laain9…