Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Ffetan y Gol.

News
Cite
Share

Ffetan y Gol. PWYLLGORAU ac ENWADAETH Druan o'r Eisteddfod! ANWVL SYR, Beth sy'n dod o'n Pwyll- gorau Eisteddfodol ? Cenedlaethol yn wii Flei ohonynt Dyna i chwi bwyllgor Llangolar Fawr y dydd o'r blaen, yn ol yr adrodcliad manwl a gyhoeddwyd yn y Llan- fvhangel Mercury and Niwbwrch-on-Sea Ad- vertiser, wedi bod wrthi yn dewis beirniaid ac wedi gwneud eithaf lobscows o'r busnes. Yn gyntaf oil, 'roedd eisieu personau cymwys i farnu'r cynhyrchion, barddonol, a phendor- fvnwvd cael chwech—un o bob enwad. Etholwyd Methodsyn, Batus Bach ac un o weinidogion Independia Fawr i drill yr Ylll- geiswyr ar y gadair, a Wesla, Glwyswr, a Sosin i benderfynu pwy, os rhywun, gaiff wisgo'r Goron. Ond ar y Fyfyrdraeth, y Cywydd, a'r Englyn, etholwyd brodyr o un o'r enwadau a enwyd, yr hyn sydd yn warth oesol ac yn anfri ar lu o ddynion a berchir gan y wlad yn gyffredinol feI rliai ffyddlon i w cyfundebau, os nad fel beirdd. Hawyr bach, si onid oedd Diwinyddion Newydd, neu un o iSointiau'r Dyddiau Diweddaf, allai glorian- nu'r englynwyr ? Ac am y Fyfyrdraeth, onid teg rhoddi'r anrhydedd o feirniadu i un o'r Christadelphians, a dewis Christian Scientist at v Cywydd ? Mae yr ysbryd enwadol yma yn ein pwyllgorau yn lladd cariad y wlad at yr hen sefvdliad cenedlaethol; ac er nad wyf ond aelod distadl o enwad parchus y Wee Frees, yr wyf yn teimlo i'r byw nad yw yr un o'r beirniaid cerddorol yn un o honom ni. Yn wir, dywedir i mifod un o'r beirniaid ar wan sanau vn wraig i frawd un o feirniaid Awdl y Gadair, a pha fodd y gellir disgwyl chware teg pan fo pwyllgorau yn ffafrio UIl enwad fel hyn, a'r enwad hwnnw yn llai na r Heiaf o'r holl enwadau. A dyna Eisteddfod Brynbresys, ar oil o gaut.orion y Cyngherddau wedi eu dewis heb i neb syl vi fod yn eu mysg gynifer a dau o'r un enwad, er eu bod, yn wir, un ohonynt wedi priodi merch i bregethwr lleol raewn enwad arall. Yr wyf yn deall fod Notice of Motion i ddod gerbron y tro nesaf gyda golwg ar hyn, ac fod yr ysgrifennydd yn y cyiamser i gaol gwybod gan yr oil or cantorion i ba enwadau y porthynant, a'r swm a gyfranant at y vveinidogaeth, y genhadaeth a'r gronfa adeil- adu, a hycleraf yn fawr y gwastadheir petliau pan geir ail ymgynghoriad. Yn yr Eistedd- fod hon eto, axxwybyddir y Wee Frees a deallaf nad oes hyd yn oed ar y Pwyllgor yr nn Fabian, Christadelphian, Clarion Scout, Mahometan, New Theologian, Oddfellow na Suffragette, nac un aelod o Eglwys Roeg, yr Independent Labour Party, y Navy League, y Mary Ann RoversjFootball Club, yr Young Turks Association, y Manchester and Milford R tilway Wyddfa United Social Circle, fel y bod yn amhosibl i'r enwadau hyn gredu fod popeth a wneir yn y pwyllgor yn above- board. Yr eiddoch ar air a chydwybod, EVAN CYTH RYBL Ur-; EVANS -<>- Rhawg. SYR.—Y mae'n debyg fod yr ymgeiswyr ar y gair rhawg wedi gyrru eu traethodau i fewn i gyd erbyn hyn. Y mae un esboniad a dau haeriad. Y mae lalog a myfinnau wedi camddeall ein gilydd, ac y mae of yn agorcd i'w farn, fel pob dyn call. Haeriad noeth yw eiddo Caswallon, eanys ni welodd ef lffiw- ysgrif yr hen feirdd iddo wybod sut y darfu iddynt sillebu'r gair. Haeriad, a dim ond haeriad, yw eiddo Y.Y.Y. T gyfaddef y gwir,er mwyn sport y gofynnais vnghylch y gair, ac yr wyf yn gyfoethocach o ennill dwy sigar am fedru procio Caswallon ac Y.Y.Y. i'r amlwg. Oni bai i lalog ymegluro yn ei ail lythyr, buaswn wedi ennill tair. Yn awr, nid oes amheuaeth ynghylch rhavig, yr un ydyw ag a-raok yn y Llydaweg, ac ni bu erioed h yn y gair hwnnw. Y mae pcrthynas a-raok a procul yn ad- nabyddus, felly y Tnae Dr. Williams yn ei Ie, Nid oos fath air a hawg (oddigorth enw aderyn), ac nid yw'r hogiau wodi rhoddi l'lieswm o gwbl drosto. Y mae Y. Y. Y. yn lluchio at ieithyddiaeth Germani. Mae'n debyg nad wyr ef mai oddiyno y daeth ein syniadau ieithyddol i gyd agos. (Jwefais darddu cathl o canticula, a phethau gvvaeth na hynny o ysgol Bangor, ond plentynaidd iawn a fuasai gwaeddi IVIade in Bangor, with a vengeance Ffarwel, hogiau bach. Peidiwoh a bud yn rhy sicr y tro nesaf. W.W .W.

0 BIG' Y G'LOMEN.,

CYMWYNAS IFANO.j

EIN HEN GANEION.

Advertising

GWYl CAN Y PLANI.

Fchef,)I'IIg COEDLLAIO

'MVPn' f TBWYfi*DBTGH~j Laain9…