Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Byd a Bettws. ^OllY'w

Y Pulpud a'r Plont.

LLYSFAEN.

Nodion o Fanccinion.

-----PULPUDAU MANCHESTER.

TREUDDYN.

Advertising

Advertising
Cite
Share

IF YOU WANT SEASONED Oak, Mahogany, Birch, Black Walnut, Ash. White Wood, Pitchpine, Yellow Pine, Doors or Moulding WRITE LEWIS ROBERTS, 19 STANLEY ROAD, LIVERPOOL. Have YOU had your EYES EXAMINED and TESTED BY Moreton Parry, THE SIGHT SPECIALIST ? If NOT, HOW CAN YOU TELL WHAT MODERN SCIENCE CAN DO FOB YOU ? ONLY ADDRESS 163 Oakfield Rd., Liverpool. Mr. HARRY EVANS Conductor, Adjudicator. Organist), Teacher of Singing, 26 Princes Avenue, Liverpool Dr. GLYN ROBERTS, ATHRAW CERDDOROL. Dyfeisvdd y Roberts' Patent Watch Metro- nome." Arweinydd Gymdeithas Gerddorol Walton Gwersi mewn gwahanol gangenau o Gerddoriaetb Porotoir ar gyfer Arholiadau. Gwersi trwy'r Poet, Tonic Sol-fa neu Hen Kodiant 59 CrawfordlAvenue, Sefton Park LIVERPOOL. Mr. ARTHUR ROBERTS (BARITONE). At Homes, Concerts, Banquets, êc., Self or (all Concert partiei of High-Glass Artistes Address-36 Balmoral Road, Liverpool, E. T. CARRINGTON (Pencerdd Gwynfryn) BEIRNIAD A CHYFEILYDD. Can wladgaroll newydd, "Oymru" i anihyr fbi Drwy'r Post 7c. (Oenir gan Brif Gantorion Oymru) Anthem Goffa Oanrhawdfardd, Gwyn ei fyd y Gwr." Pris Ie. Model o gyfansoddiad ar gyfer Oymanfaoedd Canu "—Cynogfab yn y Gwyliedydd.' Cyfeirier-Coedpoeth, WREXHAM. Mr. PETER EDWARDS, Mus. Bac. (Pedr A law), Golygydd COLOFN Y GAN yn Kc I tLlundain) Beirniad Cerddorol, Arweinydd Cymanfaoedd Canu, Park Villas, Abergele. Wm. Crewe. Beirniad ac Arweinydd Cerddorol. GWERSI DRWY Y POST. Cyfansoddiadau diweddaraf" Dowch i'r Hyfryd Wlad (Cydgan i Blant). Gwerthfawr Drysor (unawd i Blant). Am y telerau cyfeirie 22 Maesgwyn Rd., Wrexham. E. KINGSTON JONES, Gold Medallist and Winner of the Soyal National Eisteddfod also 3 times Winner at New Brighton Tower, gives Dramatic, Humorous êtJ Musical Recitals, Concerts, Cdc.Part or Entire Evening. LESSONS GIVEN IN BLOC UTION-MOD ERA Ta THRU Apply—27 Clifton Rd. E., TuebrooR Mr. D. D. PARRY, A.U.C.W., Beirniad Cerddorol, Cyfeiriad Ysgol Gerddorol, Llanrwst. vs BRYSIWCH I geisio potelaid gan y Fferyllydd nesaf atoobo cyn i'r Anwyd fyned yn waetb. Coflwoh COUGH MIXTURE HUGH DAVIES, Machynlleth. 13c. a ;S. 9c. y botel. DAVIES'S COUGH MIXTURE At Beswcb, DAVIES'S COUGH MIXTURE Anwyd, DAVIES'S COUGH MIXTURE Astnma, DAVIES'S COUGH MIXTURE Bronchitis, DAVIES'S COUGH MIXTURE Pas. C-ygnl, DAVIES'S COUGH MIXTURE Influenza. Is Yn dechreu'r flwyddyn ym mis Ebrill. LLYFR CYFRIF NEWYDD AR GYFER Ysgrifenyddion yr Ysgol Sui. Rhif 1—Ar gyfer ysgolion yn cynnwys 20 o ddosbarthiadau 1/9 Rhif 2-35 0 ddosbarthiadau 2/6 Rhis 3-50 o ddosbarthiadau 3/- Cludiad gyda'r Post 4c. Llyfr Cyfrif y Dosbarth Wedi ei gyfaidasu am 12 mis heb ail ysgrifennu yr enwau. Pris 1/= y Dwsin Cyhoeddedig-ac ar werth gan HUGH EVANS, 356=8a a 444 Stanley Rd., L'pool The Circular Syndicate 16 Union Marine Buildings, 11 Dale Street, Liverpool. Addressing from our own up-to-date lists of local private residents. Many thousands selected names ready for addressing by Machinery in Typewriting Style. Superior Commercial Lists of all descrip- tions All the latest directories for the United Kingdom. Work done at our clients' offices where desired. Typing and Copying at Low Charges. Terephone 7995 Central. + JQ JQ 1 V O 0 + I P. Neil Campbell, 84 DURNING RD (Yn agos i Goleg Hyfforddiadol Edge Hill) LIVERPOOL. Llenwir Dannedd ag Aur, Arian ac yn y blaen, Oriau-9 y bore hyd < y hwyr. Ghveinyddes at Foncddigcsau Siaredir Gymraeg. Pellaeinyr 445 Royal Tel. 159 Royal. Est. 1859 R. McDougall & CO.Ltd., PRIVATE AMBULANCE CARRIAGES ON HIRE. QUALIFIED ATTENDANTS. 97 RENSHAW ST., LIVERPOOL. SAVE S5 CASH OR HIRE, 0. GRIFFITHS & SON, 221 BrecK Rd., L'pool. PIANOS AND ORGANS fraaa 8s. per month by all the leading makers. Telephones- 6 1 x Anfield ii Breck Rd Telephone 2608 Royal. T. JONES & Co., ELECTRICAL ENGINEERS, AND CONTRACTORS 82 Whitechapel, Liverpool. Depot for all Electrical Supplies, Bells, Tele- phones, Batteries, Shades, &c. Lamps of every description from 2 to 230 volts and 1 to tOo candle power. ELECTRICAL NOVELTILS Maes Llafur Ysgolion Sul M.C.1909=10. Llawlyfr ar yr Actau Gan y Parch. O. J. OWEN, M.A., Rock Ferry Gwerthodd yr Argrafiiad CynLaf allan mewn ychydig amser. Darparwyd y Llawlyfr gogyfer a'r Dosbarth ladau Jeuengaf a Chanol y mae'n hynod gyfaddas hefyd at gynal Dosbarthiadau Darllen; ac o ran cynllun a gwerth y Nodiadau, dyma'n ddiau yr Esboniad goreu o'i fath ynyr iaith. Y mae'n dair rhan, sef cwestiynau, ystyr geiriau, a nodiadau esboniadol. Yr oil yn wir ragorol, a phwy bYDnag fyddo wedi meistroli v Ilyfr hwn, ni raid iddo ofni un arholiad. Y Parch. J. MORGAN JONES yn Y Deonglwr. Cynwysa 136 o dudalednau, uiewn llythvreu fan ond hollol eglur. Amlen 9c. Pris i Ysgllon 6cb, Limp Cloth,yn cynnwys Map prydferth o deithi Paul, 1/3. I Ypgolion, 9c. I'w cael gan Lyfrwerthwyr, neu yn uniongyrchoI oddiwrth y Cyhoeddwr— HUGH EVANS, 356.8a a 444 Stanley Rd., L'pool