Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Byd a Bettws. ^OllY'w

Y Pulpud a'r Plont.

LLYSFAEN.

Nodion o Fanccinion.

News
Cite
Share

Nodion o Fanccinion. [GAN CYFRIN] Hadau Sobrwydd. CYNHALIODD Undeb y Rand oj Hvpn oil cym- anfa Ganu flynyddol y Sadwrn diwoddaf ym Moss Side. Cynhwysa'r cylch un-ar-bym- theg o gapeli perthynol i'r pedwar enwad, a golygfa hyfryd yw gweled cydgynhulliad mor gryno o'r plant. Cynhaliwyd cyfarfod par- atoawl y prydnawn yn Gore Street, a'r Parch. J. H. Hughes, Medlock Street, yn llywydd ac arweinydd—efe oedd yr unig weinidog yn bresennol. Yn yr hwyr, daeth nifer liosog o'r gwahanol weinidogion ynghyd. Llyw- yddwyd gan Mr. 0. E. Roberts, Heywood Street, a thraddododd anercliiad fer a chref, yn dangos gymaint fu egni yr Eglwys i gryf- hau y Weinyddiaetli bresennol i gyflawni ei haddewid er llesteirio y fasnach feddwol, ond llethwyd yr oil gan Dy'r Arglwyddi, nes y mae'r fasnach yn awr yn drech na boll alIu- oedd erefyddol y wlad. Mae yn bryd i ■ eglwys wynebu yn hyf y pechod hwn sydd yn andwyo llawer o'i mhewn. Lluddiwyd arweinydd y cann, sef Mr. John Evans (Cynogfab), i fod yn bresennol oherwydd afiechyd. Gwasanaetliwyd vn ei le gan Mr. John T. Edwards, Pendleton, yn llwyddiannus iawn, a chyfeiliwyd gan Mr, J. R. Edwards. Pendleton. Yr oedd y canu yn dda trwyddo, ac yn bleser oi wrando, Yr un llyfr tonau ac enivnau oedd eleni a'r flwyddyn ddiweddaf, gwell yn y dyfodo) fydd argraffu Uyfr JJai orbyu p<»b blwyrldyn, ol)legid mae newydd-delx'i blentyn, yn nn o egwyddorion pwysicaf ei fywyd. Arholwvd y plant, gyda cliwostiynau dirwestol gan y Parch. Morgan Llewelyn, deallodd yr holwr a'r plant en gilydd mor dda nes cael atebion rhagorol. Beirniadodd y Parchn. E. Wyn Roberts a J. R. Jones yr adroddiad, "Pryf yn y pen," ac enillodd Edward Jones y wobr gyntaf a John Richard Jones yr a,il, y ddau o Pendleton a chafodd geneth o'r un lie wobr ycliwanegol. Y goreu am ganu yr unawd, Mae Cyfaill i blant byehain," oedd Gwynfa Davies, a chafodd Maggie Jones yr ail wobr, Canodd Miss Maggie Thomas, Manley Park, unawd yn y cyfarfod. Cafodd y plant dc rhad yn y pryd- nawn, ac yr oedd y bwyta a'r canu yn un o wleddoedd goreu'r flwyddyn iddynt a dymunol oedd gweled cymaint o rai liyn wedi dod i gyd-fwynhau. Pigion. Yngliapel Hardman Street, nos Wencr. bu gan y Wesleaid fudd-gyngerdd i frawd o bregetliwr a gyfarfu a, damwain dost beth amser yn ol. Y cadeirydd oedd Mr. David Rees. a,c arweiniwyd gan y Cynghorydd W. Rowlands. Canwyd gan y Cymric Choir, vn cael eu harwain gan Mr. Gwilym R. Jones ae hefyd canodd Lillio P owlarids, Gwen Will- iams, Edwin Meek, M.Rowlands, a LI.Hughes. 13u y Cor ucliod, a'r ddwy ferch a enwyd, yiigltyda Leonard Jones a John Pickering. yn canu i'r Saeson brydnawn Sul yngliapel Plymouth Grove. Mae rhywrai o'r Cymry yn' barhaus yn canu i Saeson ar hrydna.wn Suliau, a rhai llanciau yn gadael eu capeli Cymreig yn hollol i ddod i fwy o bolilogrwydd gyda'r Saeson er mwyn cael ymrwymiadau cerddorol. Gweithred ddyngarol, garedig, a wnaetli yr Wesleaidd, ac yn arbennig y cyf- eillion ym Manley Park, trwy gyniiull swm gwych o arian i gynorthwyo aelod i fyned i fyw i Gytnru, am fod y ddinas lion wedi. ei ysbeilio o'i iecbyd. Dyma weitbredu dysg- eidiaeth y bregeth ar y mynydd yn llythrennol. Pe mwy o llyn, deuai byd ac oglwys yn nes at eu gilydd. Yn un o gyfarfodydd Cymanfa y Bedydd- wyr, cydymdeimlodd y gynulleidfa, yn gyhoeddus a Dr. Emrys Jones yn ei gystudd, gan ddymuno ei adferiad. Derbyniodd y Parch. J. H. Hughes lythyr odcliwrtJi y meddvg yn cydnabod a diolch am y cyfryw, gan ddweyd ei fod yn cryfhau yn raddol. Erys yn awr yn Bournemouth, a dywed ei fod yn yfed o awyr iachus y mor, gan fwynhau tê haul y Creawdwr Hollalluog. Mae ei galon yn Hawn o ddiolch am gael ei arbed, ac hefyd mawr yw ei ddiolchgarwch i'r cannoedd a'i cofiodd yn ei gystndd. Gweddiwyd ar ei ran gan bob cangen o'r eglwys unol, ac o bob cwr i'r wlad. Derbyniodd lythyr o un convent y Pabyddion yn cynnwys, AVe are praying for yon: indeed, we are storming the citadels of Heaven for your rocovery." Teimlwn yn llawen am ei wellhad. a cliryfhaed yn fnan, Mawr yw y parch a roddir iddo am lawer o weithredoodd daionu sv tu allan i gylch ei broffeswriaeth.

-----PULPUDAU MANCHESTER.

TREUDDYN.

Advertising