Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Byd a Bettws. ^OllY'w

News
Cite
Share

Byd a Bettws. ^OllY'w 8wyr teilvv .F FAINC.—'YVele'r ,V'H sjr r\7.S?' we<li 011 codi'n ynadon liedd ylj°ntfa,v 6. Hldrwyj) Ebenezer Pugh, Pen- ^otyrc^w-n- V"* ^van9> Llantysilio J. Thomas m hams' Llanfyllin Dr. E. IX MachVn;, Tf er y Trallwm W. R. Williams, 6 11 Evan Davies, Henfaes. ft (lio(](]o' WYR.—Wedi liir duclian lielj f0J 8WeId y meistri'n cvflogi gweithwyr lowyr i'r Undeb, y inae 1,300 o Wedi |)r y ytinstay, Gwrecsam, o'r diwedd !lùar broelu, a, rhoi pythefnos o rybudd i fod gwoifchio. YDD GWYNFRYN— Yr Wesleairl udiweddaf, agorid capel newydd sydd j • y,nro'ff Ebenezer, Llandudno, 8M £ 4 pedwar cant o addolwyr, a Uogle(j(j ac sydd nn o deinlan hardda'r s'an j)r TT reS0tbid ar achlysur yr agor ColWyn u§" Jones, Bangor H. Hughes, parcl|. f> n chan fugail y gorlan, y deriii OA i yy^'y'1 Jones. Cynllunydd y pulpud Baddoc- Roes, Caerdydd y Myrtle HW hardd yn rhodd W- Williams, 0tWth ,°USe' Llandudno a'r ffenestr hardd R- K r„ y ffry«t yn rhodd priod v Parch. .J Olles, LIangefni. V \y A. MA IT |f. Pan wctlii'n ^r«!her p es^; r Murine, y Banno. ddyckl S cwympodd David Jones, '8W.b <>d'bar y sga,ffald i'r palinant d^vawr U r farw vn oi dy ymhen y c, R^;SMI AR YR ANIBYNWYU SELSNIO. **deb a?^?r y (>ynlvelid Sasiwn flynyddol ^'yiiirn "bynwyr Seising Gogledd eilddyn "'f wythnos ddiweddaf a ^,(l°edd v 8|> anorebo(ld nes tvnnu sylw yno cff ar r* J arc'1- R^ys J. Huws, Betliesda, i*v&Se datgysyUtiad a'r Cynghorydd 1a'lt a 'j, aoi> Gwrecsam. efe'n traethu'n arianno] yin ar grintachrwydd cyfraniadau y e?iwysi. Off >' ^HV CULANEDD. -V* Yin- ^r.Vd, .V'liiag sy'n dioddef gan iselder ,0r^idd C arlle,ine'd sylwadau'r papurau vythu '^gbvysig sy'n bytheirio a "Vfl e,'bvn anedd bob bore'r dyddiau hyn 'Htim Jj ur. y Datgysylltiad. Nis gwn 111 ia-il! Jrfai °bwi siglo mwy gan chwer- ?yrand0 "/theiriwr rhadlon a hawdd ri^tun^0 yw'r Parch. J. P. Lewis, ficer f!VAITT ^MSNFXV 'ST IN 100— Y mae jl-Vdol ^0r gweithiol CJymdeithas Rvdd- \ray<Jn J0n 10Vn Paratoi 1 gyrneradwyo Mr. Hi'' °smo)H?' te5^'fel yniseisvdd a,n sedd l,yddfr,,(, Williams wedi codi gwrvchyn fteUa\i ^laenau Ffestiniog. Y h{ )ra"t. hwy, yw prif dre'r sir „'r >' a-c v./f,1' tnwy na chwarter etholwyr y an, 1 y <'eir y gwyr bia'r bawl a>,anwX "bydedd, Pf>b parch i Haydn. a'> Vmrr, y Rlaena.li eto, ni a ddygwn IW.V"Ro'r f.i l?^dd o'r eiddom ein hunain, bIaid neu beidio. 01 ('d ST,N/n('- Gofidu.s vw fij^apel Oni. Vchant a banner o weithwyr ftt ar^od n.„,V(1,y w°di cael mis o rybudd i yn V ^0,thio- Cloddfa Oakeley yw'r f I) N (]fi a hai|tl„r 'Vn y sla<TWydd bed air blvn- i ^'Uurt • y" °' gweitliiai vnddi l,')00 o y inae byddant wedi cwt-sio i 530. aV* OHl-nybwldl—P,as PI-ydferth od- ;Hl ^yffrvn ,y.s yn Maentwrog—ar osod, V>l °'r }ir>r- r'Kf>boii yn edrych yn brudd 'it-rwydd. Y}N°0L^C'FL AH A A REG FEDD.— H'o,)' a gySf,Ieddau Cymreigyddion y V ?daf' EaW i ,ld y wytlmos cyn y ddi- Ka5^'aU ehwiti • Un ° r bywyddion sylw at l)v68 fedd v a °L,Wer11»in 11 yd a geid ar I' Y\Vedodd Yn Un 0 fynwentydd Mynwy. "enllal1 ain flrl eddw wrth y torwr llyth- f' Lord oi, ° hyn ar feddfaen ei briod ,V ria' a a'dtt ,Uias thine ond y torrwr y !ra? e olaf allan, ac fel hyn s'ic Wast ^n'lhyVmy h>'d y» awr' ■ LLUNDA I*- Oywedir 'fr(viVrraeddf^?Slfiadau at Eisteddfod 1009 Sir^8ar-vr a f lirosodd fodArglwydd ic lelwr gwladgar ei galon o at ^°dwyr U 1>?1 croeso a chinio i'r boll VVfr w.Vl '• aniITg a ddeuant i Lundain ^oe'haid,, 5di Cyn?,lfrt,'dd -y gwr eigion • I ais or America—am ydd. 1 gadw'i gyhoeddiad fel ar- %dd 111 ymrvi Y R A W YR Y C!.Vflv mawr rhwng prif genliedl- ^WVrlria^ a d;,)f] ^v' ,a ddvfeisia'r jxuriant .VnlH ,,Vr (leroilfn a !'Wylio y»ddo drwy'r 1 a nes fel y'u golwir ac hyd ^vVr a'n a'r i1. s.v niliell ar v blaen c!H'^iii;'r .Vmlo^.j;' y flia Uawer mai yn yr Vn .j .V^erljvdi, 7 ''Kyfel fawr nesaf ac y ^ei|| ,llei'Vdd' ()',U r ''ildd«dio:i(>n yn disgyn 'MyfH' H 8ymera, ryc^° d ar v ddaear- aca^ai\Tedd fw>' ar .V a<Kv yd°liaetl» ,,at> ^)t)siblrwydd sylweddoli edai ar da'a^h ^eo- Lamb, yr hwn lllevv inlynedd yn oi lill,()Itlli(i eirial)Dall drwv'r awyr I[{ 0 -I I .y^edd wlacl ymhen y can ywid cvl, i iV, denai'r dydd pan y S?* *« £ ??'' <•»'>> \t bore ^egethu vn Calcutta am 8'iaorna.!f ^evv York am 2 ac yng °U a»' ehwocb yr Jiwyr. yr^ ft A/{4 y l4„' EltYJU (via 'Stiniog) In8 'Si-l(iadeirvdf]graWClodd yr ^ly11 r Jy.Vdd",1U? ;i,,w.Vdd Cyngor Din- '-u U: 111 • Lvan Jones, v Vn8wrfe, f, x^Vfc^art ^WVydd>—w^s tawel 8"ihi a'i dodderyn ;'y^yfc^yd?!hyn

Y Pulpud a'r Plont.

LLYSFAEN.

Nodion o Fanccinion.

-----PULPUDAU MANCHESTER.

TREUDDYN.

Advertising