Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

DYDDIADUR.

----- - PULPUDAU'R SABOTH…

LIythyr Lerpwl.

[No title]

News
Cite
Share

TRINITY ROAD (A.).-Nos la,,i., ddiweicld- af cvnhaliwvd cyfarfod eglwysig blvnyddol a social yr eglwys uchod, dan lywyddiaeth y Parch. W. Roberts, y gweinidog. Darllen- wyd cyfrifon yr eglwys am 1908 gan yr ysgrifennvdd ac wedi sylwadau byrrion a buddiol gan amryw o'r brodvr, pasiwyd i'w argraffu. Caed anerchiad gan y llywydd, yn bwrw golwg dros waith a chyfraniadau r aelodau, ac er y bu'n flwyddyn hynod isel ei masnach, eto 'roedd gwedd lewyrchus ar yr achos, a E200 wedi ei dalu o'r ddyled yn ystod y flwvddvit. Talwyd diolch yn galonnog i'r ysgrifennvdd (Mr. J. Jones, Hero Street), am ei lafur diflin, ac hefyd i'r Parch. W. Roberts am ei vnni di-ildio, vn neiiltuol gyda chasglu Ar y diwedd mwvnhavvyd dysglaid gampus o de—rhodd Mrs. J. Jones, Hero Street, Mrs. T. Roberts, Berry Street, a Mrs. Thomas, Waterloo—ac ymwahanwyd gan benderfynu ymroi'n fwy eiddgar fyth yn ystod y flwydd- yn lion i ladd y ddyled. GYMDEITHAS LLEN A OHERDD CHATHAM ST.Cynhaliai'r uchod ei chyf- arfod ola'r tyrnor nos Fawrth, y 6ed cyf., ar ffurf Coffee Supper-v cor hefvd yn ymllllo a hwy, a chafwyd cyfarfod dyddorol a hwyliog. Llywyddid v rhan gvntaf gan Mr. Hughes, Kimberlev Street, yn llawn hwyl yn ol ei arfer. Cvnhvgiwyd llwncdestvn "Y Cor gan Mr. W. W. Jones, a rhoddodd ganmoliaeth uchel iawn i'r cor, a'r llwvddiant mawr a fu arno dan Ivwvddiaeth Mr. 0. R. Hughes, ac anogaeth gref a chalonogol iddo ddal ymlaen. Atebwyd gan Mr. T. Davies dros y cor, gan ddiolch i Mr. Jones am ei sylwadau calonogol am Mr. Hughes, ac yn datgan ein penderfyn- iad i ymlynnu wrth ein harweinydd a'i gyn- orthwvo ymhob modd. Yna cafwyd anerch- iadau barddonol a hwyliog i'r cor gan Mri. J. S. Pritchard a T. Davies.—Llywyddid eilran y cwrdd gan Mr. W. Williams, diacon. Cvnhvgiwyd "Cymdeithas Lien a Cherdd" gan Mr. T. Davies, ac atebwyd gan Mri. R. E. Jones a W. Williams, ac hefyd yn fardd- onol gan Mr. R. E. Jones a Mr. J. S. Pritchard; ac wedi talu diolch i'r chwiorydd, terfynwyd cyfarfod mwyaf liwyliog a llwyddiannus y tymor trwy ganu Hen Wlad fy Nhadau." -I,Ienor.

Advertising

Family Notices

Advertising

Advertising