Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Ym Mhorthaethwy,

I'w hordeinio.

Cenadwri Llundain.

Y Ffydd Ddiffuant.

Ein dyled i Calfin.

Cyallun y Blw-ydd-dal *

--0--CYMRY'R DISPEROD.

Glannau Mersey

HAD YR AN1BYNWYR.

News
Cite
Share

HAD YR AN1BYNWYR. (JY MAN FA PARK ROAD. Ddydd Sad- wrn diweddaf, ynghapel Park Road, cynhal- iwyd cyfarfodydd blynyddol Undeb Cerddorol ae Undeb Gobeithluoedd Anibynwyr dau tu'r afon. Cyfarfod amrywiaethol yn y prynhawn. tan lywyddiaeth Mr. Salmon Evans, Bron Pare, a'r Parch. D. Adams, B.A., yn dechreu drwy ddarllen a gweddio. Galwyd y roll-call, ac atebodd pob un o'r deg Gobeith- lu gyda'i ddewis-adnod ddirwestol. Canodd y plant amryw donau dirwestol, tan arweiniad Mr. J. M. Hughes, Martin's Lane: cvd- adroddwyd Ephes.vi.,a,liolwyd. yr liad yn bur effro a ffres gan Mr. Hi gh Foulkes, Great Mersey Street, oddiar Holwyddoreg y Parch. O. Lloyd Owen. Caed dwy gystadleuaeth adrodd yn ystod y cyfarfod, Mr. Philip Jones. Anfield, yn beirniadu, ac fel hyn yr enillwyd I rai tan lC, Paid agwawdio'r meddwyn L Myfanwy Davies, Vittoria Street 2, Evelyn Thomas, Marsh Lane. I rai tros 10 a than l-i. "BaecllUs" 1, Howell Owen, Clifton Road 2, Hannah Evans, Park Road. Dibenwyd drwy weddi gan y Parch. J. O. Williams (Pedroy). Yn y cyfwng rliyngom a chyfartod yr hwyr. croesawyd yr holl blant i dê, wedi ei baratoi gan v chwiorydd caredig, i'r rhai y diolchwyd yn gynnes am de. ac arlwy mor ragorol. Llywyddid cyfarfod yr hwyr—sef y^ Gy- manfa Ganu—gan y Parch. G. J. Williams, Vittoria Street canwyd tonau'r Llawlyfr gyda chryn arddeliad tan arweiniad fywiog a medrus Mr. J. r. Hughes, a Mr. G. J. Owens wrtli yr organ. Syrthiodd pwys y trefnu ar ysgw vddau r ygorrifenyddion diwytl, Miss Bertha Charlton, Newstead Road, a Miss M. Davies, Holly Bank, Birkenhead. Diolchwyd i bawb a oymerodd ran yngJyn a'r Wvl lwyddianmis aan y Parch. T. P. Davies, Martin's Lane a dibenwyd trwy weddi gan y Parch. r. H. Hughes, Penywern, Dowlais. Swyn a disgwyl cvfarfod yr hwyr ydoedd anerchiad y Parch. H. Elfed Lewis, M.A., Llundain ac wole rai or lliaws bethau da a ddaeth tros ei fiii Mynnai rhai pobl i'r plant dewi ond 'roedd Crist am iddynt ganu. Peidiwch troi'r plant o'r oedfa," ebe'r Iesu wrth y dis- gyblion, "Chtdeweh i'r plant oedd ei air Ef. Dylai'r plant ganu oblegid i'r lesti ddod i'r ddaear yn faban bach. cael preseb yn gryd, a. thyfu'n blentvn iifudd, dedwydd, a'i fryd bob amser ar wneuthur ewyllys ei Dad. Nid y llais yn unig sv ii eanu, "mhlant i. Bvwyd sy'n canu pan y bo'n fywyd iawn. Hyll, 'mhlant i, a fyddai'ch gweld i) troi'n gas, ac yn gwneud tro augharedig, a chwithe newydd orffen canu eiiiyii. Dylai'r ysbryd oddifewn gydgordio a'r eniyn ar y tafod. Rhy-f ych an oedd o emynau plant, yn Gym- raeg. 'Roedd plant, Cvmru ar liyd y blynvddau yn gorlod canu emvnau a phrofiadau hen bobl, tra yr oedd lliaws o emynau gore'r iaith Saesneg wedi en hys- grifennu'n arbennig gogyfer a phlant. Yna adroddodd. hanes Albert Midlane yn cyfansoddi "There's a Friend for little children," ernyn diangof y plant. Arferai gario notebook yn ei logell a phan yn dd\i> ieuanc 30 oed, yscrifennodd ynddo yr omYII, yn gwbl ddifeddwl o'i hargraffu na'i chyhoeddi. Ond anfonodd rhyw olyg- ydd ato am rywbeth i lanw twll Congl y Beirdd yn ei gylchgrawn, ac fe wnaeth, heb fawr feddwl y byddai'r emyn yn y man, nid yn llanw twll disylw mewn cyleh- grawn dinod, ond yn cael ei ganu led-led y ddaear. Ac yn Newport, Ynya 'Vyth, fis Chwefrol diweddaf, dathlwyd Jiwbili r emyn, a'r awdwr hybarch pedwar ugaiii oed yn bresennol, i glywed torf y gymanfa yn canu yr emyn a gyfansoddasai efe nior ddifeddwl hanner can mlynedd yn ol, ac a ddaeth i'r fath fri ac a wnaeth y fath les. Diwrnod mawr i hen wr oedd y diwrnod hwnnw. Ac ebe'r Nefoedd wrth yr awdwr Bellach, wedi i ti glywed ei ganu, a gweled ffrwyth dy waith, beth pe deuet i fyny yiiia "—ac yn fuan ar ol y Gymanfa Dathln,'roedd Albert Midlane yn nefoedd -<?- Preeeth yr Hendre a'r Hafod. CAED t-air bregeth gan v Parch. H. EJfed Lewis, M.A., Llundain, ynghapel GroA o Street, y Saboth diweddaf,—y bore yn Saes- neg; a'r prynhawn a'r hwyr yn Gymraeg. Pregeth Yr Hendre a'r Hafod a gaed gan- ddo'r prynhawn, sef oddiar y ddwy a-dnod u Y mae yma ryw fachgenyn, a clianddo bum torth haidd a dau bysgodyn ond beth yw hynny rhwng cynnifer ? -loan vi. 9. A chyn gynted ag y daethant i dir, hwy a welent dan o farwor wedi ei osod, a physgod wedi eu dodi arno, a bant. loan xxi. 9. Pregeth yn dangos dwy oclir bywyd crefydd- ol. Yr adnod gyntaf oedd yr Hendre, am ei bod yn dangos yr hyn a, roddai dyn i'r iesu yr ail adnod oedd yr Hafod, am eibodhi'n dangos yr hyn a roddai'r Iesu i'r dyn. A heddyw, eisio cofio'r ail adnod oedd fwya • PEEL ROAI).Nos Fercher, Ebrill I I, terfynodd Gobeithlu Peel Road eu tyinor eloni trwy gynnal cyngerdd arbennig, yr hwn a drefnwyd gan Miss A. Griffiths (Almvcs Mt'nai). Daeth eynhulliad da ynghyd, a chredwn i bawb fwynhau eu hunain yn rhag- orol. Gwnaeth y plant eu rhan yn ganmoi adwv iawn caed adroddiadau, caneuon, deuawdau, &c., ganddynt, heblaw arnry action songs. 'Roedd yn amlwg fod Alawes Menai wedi cymeryd llawer o drafferth i hyfforddi'r plant ar gyfer y cyngerdd. Yn absenoldeb Mr. W. Williams, Litherland. cymerwyd y gadair gan Mr. Robt. T-ewis. sydd wedi bod yn hynod ffyddlon i'r Gobeitli lu am lawer o flynyddoedd. Gobeithiwn y ceir cyst-al gwledd gan y plant y tymor nesaf etc. -41- Diddanwch Garston. Yn y Reading Room, Garston. nos Fercher. Ebrill lieg, cynhaliwyd cyngerdd llwydd. iannus gan y cor plant, sef y Garston I nited, tan arweiniad Mr. M. W. Humphreys. Cymer- wyd rhan hefyd gan y personau canlynol Soprano, Miss Gwladys Humphreys. Con- tralto, Mrs. J. S. Rhys tenor, Mr. M. W. Humphreys basso, Mr. R. J. Williams character skeíches, Mr. J. W. Ardenc c-yf- eilydd. Miss Maud Williams, A.L.C.M. violin obligato. Mri. J. Wilde, E. Parslow, H. R. Hughes, H. Roberts. Misses Gwen Williams ac Agnes MeConnell. Oymerwvd y gadair am 7-45 gan Mr. Peter Davies. Grassendale. 'Roedd y rhaglen fel y canlyn J Chorus, 4- Now let us make the Welkin ring (Hatton). Ballad, "The Maid of Llangollen (Clarke), Mr. M. W. Humphheys. ong. "Songs the children sing" (Moir), Mrs J S. Rhvs. Song, Betty's Way {Clarke), Mr. R. J. Will- iams. Character Sketches (a) Al icawb r (b) "Uriah Hoap (Dickens), Mr. J. W. Ardere. Song. -1 Mountain Stream(Davies), Miss Gwladys Hmuphreys. Chorus, The Snow (Elaar). gyda chyfoiliant Ilinyiiol. Pianoforte Solo, "Serenata" (Moszkovski), Miss Maud Williams, A.L.C.M. Dut,"OgartrefyrEi-yr" (Parry" Miss Gwlady a M. W. Humphreys. Sonll, "Guiding Light" -(Hen-y), Mr. R. J. Williams. Song. "Auntie" (Behrend), Mrs J S. Rhys. Song, The Last Watch (PhuuM Mr M W Humphreys Character Sketches (a Sergeant Buzfuz (b) 'Bm Fy^ f (I) idrem) Mr J W. Ardene. Song, 0 na byddai'n Hat o h-d" (Davies). Miss Gwladys Humphreys. Chorus, Eventide (Marziahs). Nid oes ond oddeutu ehwech wythnos pan ffurfiwvd y cor plant, ond trwy lafur ac ym-. drech diflino Mr. Humphreys, en has w eiuydd medrus, a'u cysondeb yn y rihyrsals. rhodd- asant gyfrif da ohonynt eu hun fin ac iliac rhagolygoil disclair am eu llwvddiant yn y dvfodol. Cafwyd cyngerdd da trwyddo. Nid rhaid i'r unawdwyr wrth ganmoliaeth maent oil yn adnabyddus, a'u clod yn hysbys. 'Roedd y character sketches gan Air. W Ardene yn beth newydd ac anmeutbyn mawr fwynhawyd liwynt. -<>- Cyagerdd Park Road. Nos Fawrth ddiweddaf. sef yr 20ied, cynhaliwyd cyngerdd pur nclu addol ynghapel Park Road; Mr. J. Evans-Thomas, cyf- reithiwr, yn y gadair, ac yn dweyd gair byr ac i bwrpas. Mr. Harry Evans wrth yr organ a'r rhai'n. yn canu: Miss Jenny Maldwyn Jones, soprano Mr. David Ellis, Cefn Mawr, tenor a Clior y lie, tan arweiniad Mr. O. B. Griffith. Talwvd diolch i bawb ar y diwedd gan Mr. E. P. Pugh a'r Parch. 0. Lloyd Owen, Birkenhead. Gweddol oedd y eynhulliad ond 'roedd y canu yn uchraddol. a thenorydd mwynlais Maelor yn ei liwyliau goreu pan yn canu The Message," Be ye faithful unto death." Canenon Jennie Maldwyn oedd Let the bright seraphim," O divine Redeemer;" a'r ddeuawd "My song shall be always of Thy mercy," ganddi hi a David Ellis, lies oedd y dyria'u eirias. Dyma ganodd y c6r Yr Haf," Teyrn- asoedd y ddaear," a Good night, good night, beloved." Gwyl Gerddorol y Plant. Y mae hon i'w chvnnal yn y Sill) Hall ddydd Sadwrn uesaf, sef yn y pryi^mwn am ddau, a'r hwyr am ()-30. Rhifa'r cystadleu- wyr lawer mwy eleni na'r un flwyddyn flaen orol daw'r corau o bell ae agos a diau y claw tyrfa i'r wyl o'r ddinas a'r wlad.

Advertising

Colofn Prifysgol Lerpwl.