Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Ym Mhorthaethwy,

I'w hordeinio.

Cenadwri Llundain.

Y Ffydd Ddiffuant.

Ein dyled i Calfin.

Cyallun y Blw-ydd-dal *

--0--CYMRY'R DISPEROD.

Glannau Mersey

News
Cite
Share

Glannau Mersey Cymanfa Ganu'r Bedyddwyr. Cynhaliwyd hon yn Everton Village nos Fawrth, yr 20fed. lVIr. R. Wynne Jones yn y gadair y Parch. O. M. Owen yn agor drwy ddarllen a gweddio a Mi-. J. T. Jones, pennaeth Cor y Cymric, yn arwain. Nid oedd raglen argraffedig, eitlir cenid o Atodiad y Llawlyfr Moliant. sef ar y tonan Beatitudo, Kilmorey, Baiducci, Sardis, Holley, Calcutta, Nicea, Sanctus, y chants Salm i. eto O'r dyfnder y llefais arnat (Ps. 130), "Cenwch i'r Arglwydd" (Ps. 98) ynghyda dwy an- them, Ac mi a glywais lais o'r nef (J. Ambrose Lloyd), Paham y'th ddarostyng- af (Bradbury). Diolch i'r pwyllgor am y lie a roisant i'r Salmdon Ni chlvwais ganu'r gyntaf mor gyflym o'r blaen, ond 'roedd y brawddegiad yn glir a gorffenedig. Braidd yn brawddegiad yn glir a gorffenedig. Braidd yn drymaidd y teimlwn fod yr ail ond yr olaf yn wir dda. Cadwyd at safon uchel iawn gyda'r tonau Kilmorey, Balducci. Holley, Sardis, Calcutta, Sanctus ac ni ddisgynwyd i dir canolig efo'r un ohonynt. Perfformiad da a gaed o'r anthem feclian ac 'roedd mynegiad da a deallus gyda'r anthem fawr, a rliannau ohoni yn ardderchog, yn enwedig He y daw'r hedwi'xawd i mewn ar ol yr unawd bass, a genid heno gan y Proff. John Henry, R.A.M. Ail ganwyd yr anthem hon ar y diwedd gydag arddeliad amlwg. Yn Saesneg y traothai'r cadeirydd efe'n teimlcj a cliredu i'r Gymanfa eleni gyrraedd ei han.can' uchaj, sef bod yn gyfrwng addoliad i Dduw. Hvderai na welid mo honi bytl) yn dirywjo di-wy wisgo gwedd gyugherddol, Teimlwn yn ddiolchgar i'r arweinydd ar ei ddetholiad ac am ei feistrolaeth ar y dyrfa. Caed gair yn fyr gan y Parchn. D. Powell, H. R. Roberts, a Myles Griffith a phob un yn tystio na chlywid byth mwy son am roi'r Gymanfa heibio wedi heno. Cyfeilid gan Miss Thomas a Mr. Arthur Owen, ac yn rhagoroI-y cyf eilio'n cael ei le priodol ac nid yn boddi llais y gynulleidfa. Yr oedd yma ddigon o rym a dwyster i foddi'r offervn, a chredaf mai help i'r addoliad a ddylai pob offeryn fod, ac nid rhywbeth i wneud display ag o, boed fawr, boed faclv. Gallesid yn hawdd ddweyd yn fanylach am y canu yma ac aew, ond profodd i mi yn foddion gras ar lvyd v ffordd, ac folly tawaf. —J.E.

HAD YR AN1BYNWYR.

Advertising

Colofn Prifysgol Lerpwl.