Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Ym Mhorthaethwy,

I'w hordeinio.

Cenadwri Llundain.

Y Ffydd Ddiffuant.

Ein dyled i Calfin.

Cyallun y Blw-ydd-dal *

--0--CYMRY'R DISPEROD.

News
Cite
Share

--0-- CYMRY'R DISPEROD. OENHADAETH GYMBAEG LEEDS. Cyhoeddiadau'r Sul nesaf. LEEDS—10-30 a 6-30, J Parry-Brooks BRADFORD—3 a 6, R W Davies FEATHKESTONK—2-30 a J Wesley Morgan DAU FF-E, FR YN HUYTON. -Nos Sad- wrn a'r Saboth diweddaf, cynhaliwyd gwyl flynyddol eglwys M.C. Huyton Quarry. C'afwyd pregethau grymus ac ysbrydoledig CAN y Parchn. J. Smallwood, Cyinau, a T. J. Williams, Rock Ferry. Heb ddim amheu- aeth, cafwyd oedfaon ac arddeliad neilltuol arnynt, ynghyda chynulleidfaoedd lliosog. -or¡> GYMDEITHAS GENEDLAETHOL GYMREIG BLA(!KBUJ?N Nos lau ddi- weddaf, yn y Bute Cafe, ac o dan lywyddiaeth y Cynghorydd Harris, cafwyd dadl fywiog ar Fot i'r Ferch." Agorwyd gyda phapur da o blaid gan yr Ai-olygydd Griffiths, a Mr. H. Lloyd Roberts yn dilyn gyda phapur rliag- orol yn erbyn. Cymerwyd rhan bellach WAN MRI. A. Evans, F. G. Linaker ac Edw. Jones a phan aed i bleidleisio, caed mwyafrif mawr yn erbyn estyn y fraint i ferched, a hynny er fod y merched yn y mwyafrif yn y cyfarfod Diolchwyd yn wrosog i'r cadeir- ydd ac i'r agorwyr, a derbyniodd ein cyfaill ieuanc—Mr. Lloyd Roberts-longyfarchiad pawb oedd yn bresehnol ar ei waith rhagorol. Ymlaen yr eled.—Rhoddwyd derbvaiiad A wresog i'r cyn-heddgeidwad Griffiths— Cyniro sy wedi dringo i safle anrhydeddus, a<X sy ,r wytlmos hon yn ymadael am China i lanw swydd bwysig. Sieryd bump o ieith- oedd tramor, yn cynnwys iaith y wlad yr aiff iddi. Teimlwn fel Cymry yma yn falch iawn o hotio,a dymunwyd Duw'n rhwydd iddo gan v cadeirydd ac ereill N.

Glannau Mersey

HAD YR AN1BYNWYR.

Advertising

Colofn Prifysgol Lerpwl.