Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Ym Mhorthaethwy,

I'w hordeinio.

Cenadwri Llundain.

Y Ffydd Ddiffuant.

News
Cite
Share

Y Ffydd Ddiffuant. 'Roedd pwyllgor "a benodesid i ddwyn adroddiad ar yr Arholiad Cymdeithasfaol yn annog a cliymell fod unrhyw ymgeisydd a fvddo wedi graddio mewn unrhyw brifysgol drwvddedig vn y Do ,rnas Gyfunol, ac wedi gorffen eNNrs diwinyddol. yn un o atlirofan r Cyfundeb, yn rhydd i'w ordeinio heb arholiad pe^Cparci1 j. Pritohard, Birmingham, a wvnebai hvn yn bendant, gan nad oedd yn y cynnvg ddim i ddiogelu uniongrededd yr iiigpiswyra elioid tuedd \,t)ddo i drosglwyddo penderfvnu cymliwvster vmgeisydd am y weinidogaeth o ddwylo'r Gymdeithasfa l ddwylo awdurdodaii'r prifvsgolion. Awgrym- ai fod cwestivnau ysgrifenedig yn cael eu dodi i'r ymgeiswvr crybwylledig. cyftelyb i gwestiviiat, 't- Ai-lioliad Ordeinio. Y Parch J. Williams. Brynsiencyn, a svlwai nas gallai neb ddweyd fod yr Arholiad Cyinanfaol yn brawf yn y byd o umongrededd pregothwr. Bwriad y pwyllgor ydoedd fod cwestiynau a,r yr athrawiaethau hanfodol yn cael eu gofyn i'r yjngeiswyr ddydd eu hor- Mr. Pritchard Ie. ond y mae gen i eu heisio ar lawr mewn yscrifen (gwen). Y Parch J. Williams Bwriadwn wneud y cyfarfod ordeinio yn fwy pwysig o lawer nag •V Mr.eRobvn«-Owen (Pwllheli) a ddaliai man- prawf sicraf o uniongrededd a fyddai ir vmgeisydd bregothu am buin mlyaedd cyn cynnyg ei hun i gael ei ordeinio Y Parch. J- Puleston (Pwllheli) a with- wvnebai gwestiynau ysgrifenedig ar yr Athrawiaeth fel peth hoUol newydd yn hanes y Cvfundeb; a Dr. Hugli, WillialDS, y Bala, a sylwai mai ffol oedd cadi bwganod i ddyeh- ryn a chadw ymgeiswyr gwerth-eu-cael lhag mvnd i'r weinidogaetli. p Y Parch. G. Ellis, M.A., a ddaliai at y iarn a draethodd y llynedd, sef fod y Cyfundeb mown perygl o golli ei ffordd ar y pwnc hwn. Ceid arholiad'iu diwinyddol ynglyn a Plird vsgolion Rhydychen a Cliaergrawnt, ac er i vmgeisydd gael sicrhau gradd y Dosbartli Cvntaf yu arholiadau'r lleoedd hynny, doedd yr un Esgob yn Eglwys Lloegr a i derbyn^» lieb ei roddi tan ei arholiad ef ei hun. Ac yn hyn credai fod yr Esgob yn iawn, ac y dylai r Cyfundeb Methodistaidd gadw r gallu hwnnw yn ei law yntau. Cvmeradwywyd adroddiad y ac i'w anfon i ystyriaeth y Gymanfa Gjtired

Ein dyled i Calfin.

Cyallun y Blw-ydd-dal *

--0--CYMRY'R DISPEROD.

Glannau Mersey

HAD YR AN1BYNWYR.

Advertising

Colofn Prifysgol Lerpwl.