Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Ym Mhorthaethwy,

I'w hordeinio.

Cenadwri Llundain.

News
Cite
Share

Cenadwri Llundain. Swyddogion a Dirwest. Daethai Uythyr oddiwrth Gyfarfod Misol Llundain yn taer-gymet) y Gymdeithasfa i gael rlieol bendant ac nnffurf, a sicriiai na bo'r un blaenor yn cacl ei dderbyn oni bo'n llwyr-ymwrthod a'r diodydd meddwol.- Y Parch. J. J. Roberts, Porthmadog, a sylwai mai pur ddymunol fyddai cael yr holl swyddogion yn ddirwestwyr hollol, ond an- yrnarferol ydoedd arfer trais a gorfod, fel y gwnaeth Ovmdeithasfa'r De. Er Ulwyn i .r pwnc gaeI addfetach ystyriaeth, cynliygiai oedi'r mater, a'i ddodi at ystyriaeth y Pwyll- gor Dirwest.—Cefnogwyd hyn gan y Parch. Francis Jones, Abergele, ar y tir mai ofer ydoedd deddfu'ri rhy bell o flaen barn y bobl. Un o gynrychiolwyr C.M. Fflint a sylwai na dderbynid neb yno'n flaenor oni arwyddai r llyfr ardystiad.-Felly hefyd 'roedd yn Lerpwl, ebe'r Parch. O. J. Owen, Rock Ferry, yr hwn a anghymeradwyai geisio setlo'r pwnc 'a man reolau.—Y Parch. Wynn Davies Bangor, a bleidiai y genadwri o Gy far tod Misol Llundain,roedd yn hen bryd i'r Gymdeithasfa siarad ei meddwl yn groew a difloesg ar y pwnc.—Mr. Wm. Evans, Y.H., Lerpwl, a dd'wedai ei fod yn awyddus i'r Gymdeithasfa greu'r fath awyrgylch nes y byddai'n anichon i neb ond llwyr-ymwrthod- wvr ddal swydd yn y Cyfundeb. Dr. Collins Lewis, Dinbych, a sylwtiii bur ysmala fod cryn nifer o weinidogion yn lletya dros y Gyrndeithasfa yn un o westai'r dref; ac fel meddy-g, tystiai ef rnai gresvn ydoedd tafiu r pwnc o'r neilltu am flwyddyn arall.—VVedi i ereill siarad, penderfynwyd gadael y pwnc i ystyriaeth ddyfodol yn ol cynhygf. d Lolo Caernarfon.

Y Ffydd Ddiffuant.

Ein dyled i Calfin.

Cyallun y Blw-ydd-dal *

--0--CYMRY'R DISPEROD.

Glannau Mersey

HAD YR AN1BYNWYR.

Advertising

Colofn Prifysgol Lerpwl.