Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

-"" Vf 0 BIG Y G'LOMEN. fet

News
Cite
Share

Vf 0 BIG Y G'LOMEN. fet SORYMPlAU GWYL GROG.Wrtl, 8 a cr „ c'af°dydd scrympiau Gwyl v'n gystadfL ,f°m ddydd Llun y Pasg, aeth ^ftith JV* WnS tri o Gymry sut i'w droi Holkuy hanni^T hyn trowyd scrumps." N DAL.—Nos Wener ceis- LlandUdnr ^6^0<^au gael gan Gyngor Dosbarth dal;vyr arv, nderfynu cym'ryd llais y treth- °ud gWr,, ^Vric y rhedeg trams ar y Saboth erbyn 7 0dwYd y cynhygiad gydag 11 yn Verier Qer V Wyddgrug.—Dydd ??aothuV \t n°glitl1' y gweision fu'n gwas- ,avies t « yrna eleni oedd y Parchn. J. E. ^ick r??ynnon a R- J. Jones, Higher a%d, ydd hafaidd, cynulleidfaoedd rymus a derbyniol. hy^SjGnAR QTFFYLLIOG.-Y mae r^diad I pyffylliog' aiff yn wag drwy atlrbaiad r Silas Evans i ficeriaeth ESg0^r"yn-Mochnant, wedi ei chynnyg yncPiri0g nelWy r ^arc^- Jennings, 1 T\ Li, PA'I?, DYCIAU.Y mae Dr. ja.r^°n, wrfij-ar(^s'. swy<idog iechyd Sir Gaer- tladifn> jysgrifennu pamffledyn sut oreu i ^edi r/ ac awdurdodau'r GYmrael penderfyuu gwasgar ugain mil yn g a aosneg ymysc y bobl. °L fu LANBER-18--Damwain ofidus iawn a T arel TVra r?ec^(iis yn blastio'r graig yn- ft ^Wis nl°''wig< estynnodd Hugh Jones, ,58yd all' 61 "eu allan i edrych a aethai'r ft J ^ryd y'i tarawyd yn y fan a 111861 Vn uS y bu farw mewn byr yU sbyty'r chwarel. r+wfiflF CHWYRN—A'I BEN- « an8°r, ,wyrnellu i lawr gallt Glan'rafon v9Ptimys -j. ^d Gwener ddiweddaf, aeth v\vdrofa ar ei hergwd i'r wal J'f y8^vt Wr dieithr ac ar dro ydoedd, ae y y mae yn dost iawn ei gyflwr. jj^tyn,'6?05 MOSTYN.—Yt oedd Esgob d ^ru, 10er ^P°stolig y Babaoth yng vnn-^11 Un °'r cynrvehiolwyr Prv- th p Vn ni ngwyl fawr g'ogoneddu Joan 'VnW^y Snl diweddaf. Y rp°ck, pi nefyd wedi awdurdodi'r Tad aie%Unon P^naeth Coleg Sant Mair, 'h, ^^n.wv. Hyfr emynau Cymraeg cj,°rol Pabyddioit Cymru. 'Rwy'n Q-uolygiad arno pan y gwelo APPA ^r?-EdwaL^D Y RHYL.—Y mao-r y a^ad j fn r J°nes, Dowlais, wedi derbyn U,^6 yn Noli• Aniby,nvyr Seisnig y Rhyl. Cv 0 f«cWVtl ,l? er ys pum mlynedd, ac yn 4 T'fCle!ria'r D"' Yn B ?' VrU- Hon' ^undain mewn Atlirornaeth, y ri-lafith, Rbydychen mewn Diwin- fiaenorydd yn y Rhyl ydoedd ^-horirfJ Pandy Williams, brawd y l<*dda Williams, Bradford. 0 ti -9- ^Ak'U^iN{EL OWEN.—Yng nghy:- ^88ol cwVnid y WyddSrug ddydd dtRf ae fori ,Iod Uiaws o'r plant yn colli'r §ftu\ Ciwydda;'(!0Ja T gynnydd dirfawr yn y WVf Sl!f r Cadoirydd (Mr. J. T. Mor- |>6f'jIl°s a'u r, a Qnil]ent o 50 i 60 yn yr ^hifymvvrlaut yn b°g0ra o ddrws i ddrws. 0rf,,S abl Vn anfon llythyr at yr Ts-brif- ftrrio rnf rlW sylw at y mater ac yn l> a chael dd^ Newydd y Plant mewn Qy PeU ar y drwg- FAM~Yng nghyf" sylw^ AbereJ- g y Bria11 iPnmrose Utij r ^icer I i> yr wythnos ddiweddaf, T- Jones) mai gwrth- ydoedd i y daU ar ran y Datgys- §v\-jtl 'iynd la: i .e^ru mai Eglwys lleiafrif lU vyv> y mae eikyd°edd yr Hen Fam" Y vr> cnyrn^nwyr wedi cynhyddu %)<. a ci„;ry8J;0d y cliwarter canrif di- ^HivY mae ei, HyHg°lion Sul 80 y th„ iU cvHsi<>Syrau 11 debyg i concertina— lf3U\vr, 6u eu hestyn fel y bo gogwydd ^&H^Ynn ?dydd \t FFLINT.—Yn nhre 'CXbI cher diweddaf, ffurfiwyd ei d§ lydd v lrWe^to1 Undebol swydd Fflint, fCMs yn"! F" Jones) yn caei ^lfcydd; Dr- J" H.Williams, aM»' iVilliams LfWls >'n is-lywyddion Moraar, in,T yn drysol'ydd a'r rr Oi ^aed ? y.Wyddgrug, yn ysgrif- ^is 6itha<< UerC adau llong'vfarchiadol l*hvKLT?ldd M?i. Herbert »na Roberts ac ebe'r olaf brlil'west o safh* beIlach i ui edryeti ar fvi ia?lcanion ynt anenwadol. "Un o ^ai HWvr ,y, ^ymdoxthas newydd a leu enwadaeth." FtYNYDDOL PENY- t* W,dd Llun 1 iahwyd yr E^teddfod H vddi yr Anik asg mewn pabell eang A^bynwyr, a phrofodd y^ VA^ ^Ior.i. r yw>'dd y prynhawn rones.Y.H„LWhaiadr- I, W Ysw-> Cvn ywydd cyfarfod yr hwyr {(.L. 0 ia8r "MfyUin. Arwein- M l s coiddoi-o], ProH. ?>L4iFjTtini°S- Cyfeilydd, lh rHiH?) 'v RichflS '/Llanarmon- Telynor, w a Cy«tadiQ,In S (Telynores Maldwyri). °riaeth yfarnwyd y gwobrau 4 Cvft J°nes LJ adr?dd 8an y Parch. ar''?redinol. Janr}iaiadr' er boddlon-" 5 r 'at* ToivlriOI" nrhaie^r a enill- ^Th M^ivutnm.dd°in Mpib- T*' vedd°dau m ^od^ ar Duw ^ant a'r Rwj1 f Ch6r Pen" Y Parch. NjS'i • R- RoKni?°g~~0edd yr vsgrif- V WcS6?8 yn dr^ivdd a yn llwyddiant § CURO'R DRYM YM MACHYNLLETH. —Brynhawn dydd Sadwrn diweddaf bu yma gyfarfod mawr ymhlaid y Fyddin Dir, a chaed araith gref ar ran y Territorials gan Yswain Llandinam, Mr. D. Davies, A.S. VTRI HOGYN DISCLAIR.-Dyma dri hogyn disclair o Gymru sy wedi cael y First Class yn Arholiad Classical Moderations Rhydychen Percy.W. Dodd, Coleg yr Iesu, a mab Mr. Chas. Dodd, prifathro Ysgol y Cyngor, Gwrecsam Llewelyn A. H. Jones, Coleg St. loan, mab Mr. LI. Hugh Jones, Official Receiver, Gwrecsam eto; a Wm. S. Rowlands, Corpus Christi, a mab Dr. Rowlands, Llanaelhaiarn, Troed yr Eifl, Sir Gaernarfon. METHODISTIAID LLUNDAIN.-Y rhai'n a bregethent yng Nghymanfa'r Pasg M.C. Llundain eleni Rd. Humphreys. Lerpwl S. T. Jones, Conwy Edw. Davies, Llanpumsaint Anthropos, Caernarfon J. D. Jones, Gellifor; Thos. Williams, Gwalch- mai; S. George, Llandrindod J. Tudno Williams, Dinbych J. Emiyn Jones, Porth J. D. Jenkins, Aberpennar R. G. Davies, Pontardulais, a J. Smith, Nantglyn. 18 o gapelau sy gan y Corff yn y Brifddinas 13 o weinidogion a 4,272 o gyflawn aelodau. Lleihad go fawr oedd drwy'r eglwysi eleni oherwydd dim dyfodiaid o Gymru—llai o 141 o aelodau eglwys, ac o 112 o'r Ysgol Sul. HA U HERESI.—'Roedd Mr. Samuel Thompson, ymgeisydd Toriaidd Gorllewin Sir Ddinbych, yng Nghonwy yma nos lau ddi- weddaf, yn hau heresi'r Diffyndoll, yn cael ei gvnorthwyo gan Mr. Arthur Hughes, ymgeis- ydd Toriaidd Arfon, a rhyw Philip Conway o Lundain. Ond 'chafodd yr had ddim dyfnder daear, ac ar y diwedd "lediodd" un ohonom englyn beddargraff Cyfraith yr Yd Tal. o Eifion ar g'oedd y nouadd Mae'r dretli fawr, ac mae'r dorth fach-Ow 'n gorwedd, Dan garreg Rhyddfasnach Rhad yw, i ni, yr yd iach,— Digon o beilliaid gawn bellach." DYFED YN EI OL—Ddydd Sadwrn, cyrhaeddodd yr Archddorwydd Dyfed yn ei o i Gaerdvdd, gwedi taith dri mis yn Ynysoedd y Canary, lie y cyfarfu amryw Gymry'n ddiddisgwyl. A oes hedd- wch ? ebe rhywun yn ei gefn yn y fro bell ac erbyn troi, pwy ydoedd ond y Parch. W. G. Nicholson,Porthmadog, yntau n chwilio am well iechyd. Ac yn Teneriffe, gofynnodd dvn iddo yn Gymraeg, Ai chwi vw'r Archdderwvdd ? "Ie, pwy y'ch j chi ? Mab Llenrwg," ebr yntau, sef y diweddar Barch. D. Morgan, Llanelli. Gwel- odd yno ddau offeiriad Pabaidd yn gweini- dogaethu—un o dre Fflint a'r llall o Gaer. •«- "LONG AGO" TREVOR EVANS. Mawr v ganmoliaeth a ddvry'r papurau i Long A no (Yr Amsor Gvnt), can newydd Trovor Evans, y tenorvdd mwyn o Dreforris a anrhvdeddwvd lawor tro a galwad i ganu vm mharlwr y Brenir,, ac sv'n hysbvs fel awdwr a chanwr y gan Cartrof Efo vw awdwr geiriau Cvmraeg a Saesneg Long Ago, cvstal a'i cherddoriaeth ac wele'r bluen a gafodd iddi oddiwrth bonnaeth nofelyddion y dydd, Mr. George Meredith :— "DEAR SIR.—-T beg that you will let it be known to Mr. Trevor Evans how much I feel indebted to him for the song, music, and verses which he has com- missioned you to send me. I have done mv best to read the music, enough to see that it is excellent but this is mere spelling, and mv daughter or mv dangbter-in-law (who is a composer of cantatas) will vocalise it for me. Wales has alwavs been the land of song. I rejoice that we have a distinguished singer of his own pieces, who will bring this rich gift of the Land of the Mountains prominently before the nnWic.-—-Yours truly, GEORGE MERED11H. -<s- GLEWION Y PEATT.RE.-Yit ei anerch- iad o gadair Eisteddfod y Pasg yn Llanfair Talhaiarn, dvwedodd Mr. W. J. Evans, prif- athro Ysgol Sir Abergele I-Fod i bentrefi Cymru le mawr ac uchel yn hanes y wlad ae fod cvfrifoldeb mawr yn gorffwys ar vsgwyddau y rhai sy'n gwarchod crefvdd a gwleidvdd- iaeth ein pentrefi. Canys wedi'r cwb], ein Uannau gwledig yw asgwrn cefn Cymru—nid ei threfi na'i dinasoedd. 2-0'i brvniau a'i phentrefi y cafodd Cymru ei chewri-yn bregethwvr, beirdd, ac arweinwvr gwladol. O'r pentref v caed Morgan Llwvd, John Elias, Christmas Evans. Charles y Ba, Lewis Edwards, vr Archddiacon Prvs, Llawdden, Fsgob Owen Tyddewi, Hiraethog, MviiyddoL,, Ceiriog, O. M. Fdwards, Tom Ellis, Llovd George, Henry Richard, Ellis Jones Griffith a Herbert Boberts,-ie, a Thalhaiarn hefyd, deilynged ei enwi a neb ohonynt. 3 Dvlid dvddori mwy ar fywyd v pentref drwy drefnu clvbiau a chymdeithasau lie y gallai had y genedl gael darllen ac adrodd Ceiriog, Islwvn, Talhaiarn, y Bardd Cwsc, y Mabinogion, a gwir hanes yr hen genedl-hanes na raid i'r un ilencyn byth wrido o'i herwydd. 1. UR TV L ilToaim na fae Bendith arnoch, W.d. rhagor o'ch hil yn benaethiaid em hvsgolion, ac vn mwydo had y genedl mewn dysc mor deilwnc. Wrth fflanio tros Abergele, llawen can y G'lomen a fvdd clywed pigion y pentre wi noswylio oddiwrth eu tasg yn yr Ysgol Sir tan gvdganu Molawd Cymru hen brifardd y fro-Talhaiarn.

Advertising

SOSIALAETH

-0---EISTEDDFOD 1910.

Advertising