Hide Articles List

11 articles on this Page

'on o Fanceinion.

News
Cite
Share

'on o Fanceinion. [GAN <SilUN] Jj*urlY^ddofll, DIRWESTWYR.— Tra'r Alii naturiol ^n^el?idrin a'idroiyny ffv aceagVnhali J d 1 gyfarfodydd yr ?ryi,1eryd y Mesnr /r wythnos ddiweddaf £ Ce, brif bwnc- Qymerodd fe lIug; y Uywydd/ran ar- aston Churcv.inS0n.°c^e^ yr Anrhydeddus avpyntiad cryfaf p] a'i briod, oedd yr ol Tf°d '«awr I if1' ™ wyddodd Churchill S 6i ^aith o ll ;? Trade HalL Calonogol i'w rder a nl,B i y Mesur> a'i ddatganiad cv 8ario ynPrdf^niad y Weinyddiaeth yMlT^ rhai °'r egwvH l°b-egid y m&0 yn Alliance o'n ^^donon yr ymladdodd 8«fvi]anogai CIiurchii 7?yd y bIynyddoedd Vn. I yn ddivcjo- >rn i"haid i'r wlad fawr.f-|uWnh ei.l.cofnau yn yr «n», 1 yn vr »,,> ^^lurchxll yn brysur »*bu dirnrw SC1' "'r y bu yma, ac y mae SWv^u mai ni/8;! lau fel y gwnaoth ef yn opjj °gi°n v w §wely o rosynau a gaiff h%di^nth y°y bI-r7df; jfe** rZ'atS _aith ddyni 'y^'Honol er mwyn trefnu ri^M.—rv y-.y«t°d amserau o iselder frvrV°n Pfiodasnl y?11?dd Mrs. Churchill an- evfl g °nd vr 0 duvrtl1 gyfeilUon Rhydd- ear ^n.Wyd i Mr^r-68 fawr oedd yr 1111 a Vn mewn Jnsfc(?n Churchill gan ei mor fh V'io, a cWU]1iad5°ir tauySK''ifwyr Uu.f> ,rw'l{rv,r,„ °dd dderbyniad agos AT 8afodd Mordecai ym Yr anrhe« oedd cywrein- feiodd & pw-r27 14 ™ns- tr\Vy ? gael ei v*yn d«imladwy at y gofid 61 ^chfvfr' oddiwrth y dref lion Yji/ 6tiholiadol diweddaf. lh 'lip'yddiad ucho?7^Yn gytiamserol yn ,?0yn8ou-Hickq Siaradai (!1 orchfygwr, fel 1 etholapti V,,nown cwrdd Toriaidd wr ?Wr rnawr » n "yfeiri(l''W at Churchill kh?y 0 lawer • 1mlS°1-rWyJd ^ld° fod y" llr:f rwystrn thai a chanfod unrhyw oni ^2?°? Churchill i fod yn fod Cyn }lynnv hyddfrydwyr rywbryd yti Brif Wf, vf oedd Lord i Co (lillidog y Toriaid. i'a^°°ddG~ Hartweil Wdr, °dau y n, y*hl cyfarfod cyrita'r tymc r 0 r '8r' Mab v«'r^eitl 'as Gen0c'laethoi ncs J°hntlThaiadr-YTO-Mr' iT°rU;S 1 Edward Jones (la-, Jon.es v' }l°chnant ci daid ood d in a „ °edd y bJT^> Llanrwst a'i hen ydd trw V d ^ones ° Drefriw ac y 01 yn torri JT 61 ymchwiliadasth hanes- nr;n, elyth.Ti arc ar ymdaith ei genedl, fel fel S Welshrr, yn-ddarlith oedd Foot- 'na4if?dd naturioldpK Ital1y- Danghosodd Cvrv, 11 V tri y wlad, a symudiadau .He& i yn swyno a hudo y ya,r;, aeth u; 'Uy dyddordeb ynddynt. &FOrioVa0WS ° Brydain i'r wladyn ohon^'J y^ olion mae adoiladau gorwych WnJnt- Swl!1 ,° wexthredoedd llawer yn. aeIa^th Rufeinf y Cymry §an yr Ym" Cythi. au amlw^ ac ypunodd amryw y flfeUidr°ion m °r fyddin- Gwaghawyd trvtrv dyn 3»q B^s gan Macsen Wledig yn Wla(q ^rnhido trl °F ,w?r °'i dynion dewraf tynwZ*10' rhoddod((?diinoedd }ainddiffyn y Vd/ yn y XV1 d, hynny fantais l ores- ^r«ri^laetli yr n"' Mae ysSrifau a ri0(idto °dai1 i' Rnf!-1 yrnry yn cyfeirio at ^erft^y.r' a obo- U ganddynt hwy neu eu ^leiin^0lx Wedi Pro^on f°d tyrfaoedd o aMvivyddiaeth ^yneud ffordd yno. Bu y Per!arl eryf i'ref\Ty'Syddo1' a. chrefydd. yn ami ymry 1 Rufain, ac ymhlith 8J1WOdd y dsrlithydd '585th RobeSl Caradoc' Gerallt Gymro, ac a Wno'^i. ,cy'K)°ddwr geiriadur yn RhUfair, 1lWaith gwladgar helaeth r4l!a"thlu lr 5 a Jo^ Dafydd Rhys, ,(i°"°dd yno • owpCyThO0ddus ac ysg°lor a ryiif I diwcidnT1 "e7ls a Morus C1yn°g; y^ytv Wrth ddv ^ei fywyd mewn llong- Hifp,, y y per y('hwel\-(j, troes y blaenaf Vf y ^ryT°n yn g°leS' a ™awr fu °dd y' darrffChent yrl° am addySg- py^rl08 8ymaint <^dd oi sylwadau trwy f-rwv a,U olevini awydd a dyhead y ^'yi;r„,a^r 0 a dysg, a drinsrodd Cymru ac yj!aeth> a aWsterau, rhagfarnau, an- yn y aen yr ^1-ailt ond vmlaen yr aeth, Jf,. ^arfod n larad°dd amryw bersonau chwii,' irt'M'el] t^° ynnodd Mr. John Davies ^Rrif yn ]lxrf°ne,? a ddfi.etli ef yn ei yra- <dlU yn ;tegell«edd Rhufain o hyd i ?aeaoiaU ArtlUirnf/, ,IWaneg ° oleuni ar y dymi, ^p. "Rri ac atebwyd ef yn Syfrivj-^dd arn Williams, Pendleton, a W* yn y \T ysgrifau sydd megis yn a,c i> lad nj f atican ag ydynt ^n dal gael Co(.ned^ gael eu cyhoeddi, o'r f |ydd i<ld0 itiae,1 arnynt. Hysbysodd h a^h, ac f0ri d ° hyd i amryw ysgrif- 11 ae fod yi, ei 0 r 4l^e^wriad eu cy'h°eddi- hon V -Pedwar dydd olaf Q'k eglwva^vrCyn^1(?^r hi> a dyma red- I^dd/^Jdau' i'SS Slde a er.ys yn amlwg at fa,yn yn ol 1 Wer- Ychydig tros i, r rhoddw^riWyd.° ddiCrif weithio V0(i niae Uri i,y y nod yn uchel ac go rOd gan fod un Haw wedi ei gyrraodd, yn dfeok nic\vn ii annor y swm ariannol eifli0 y^hwaneeoT' u chyda8 ycI»ydig q v a i feddf gal1 y Haw arall ei nUl ?S ^nrychior5/^lBLA u- ~uywy<hl y de,1(i.i lad°l holl eglwysi y rt Us> iJ A°mas> Gol c<^mis nesaf fydd Mr" M. • Mi»» M. C. Flffith Em 1 o]ynu ei diweddar 1*1 T*

J MEXBntTU MANCHESTER.

Wele yma-Wele accw

Mr. Howell Idris,

Mr, Robert Williams,

Y Ddinas Wen.

0 LANNU DYFI A'R HAFREN.

--0--Draws Mon ac Arfon

COLEG Y BRIFVSGOL, ABERYSTWYTH.

[No title]

Advertising