Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Family Notices

Advertising

Cymraeg y Pulpud.

Beirniadu Adrodd ym Mhwllbeli.

At Eisteddfodwyr Maelor.

[No title]

Yn Ynys Mon ac Arfon

o BEIRNIADAETHAU EISTEDDFOD…

News
Cite
Share

o BEIRNIADAETHAU EISTEDDFOD CAERNARFON. II. PRYDDEST GOFFA: Llew Llwyfo, Hirlas, Llawdden, Tafolog, Gwyneddon, Pen- cerdd America. FE ymgeisiodd tri ar y testyn hwn. Dyma fel y gosodir hwy yn ol eu teilyngdod gan y tri beirniad :—Silyn—(3) Dan y Don (2): If or Llewelyn (1), Bryniau Cymru. Gwili (3) Ifor Llewelyn (2) Dan y Don (1), Bryniau Cymru. Elphin (3) Ifor Llewelyn (2), Bryniau Cymru (1) Dan y Don. Dyna i chwi beth yw ringio'r changes Nid oes yr un o'r tri beirniad yn unfarn am deilyngdod tri chyfansoddiad. Gwelir fod Dan y Don yn mynd i fyny'r raddfa bob yn step nes cyrraedd y top-yn ol barn Elphin. Mae'n rhaid fod rhywbeth o'i le ar rywun pan y gosodir y salaf ym marn un beirniad yn oreu gan y Hall. Dyma frawddeg neu ddwy o'u beirniadaeth i ddangos y gwahaniaeth barn Elphin ar Dan y Don,-y goreu yn ei farn ef MAE olion diofalwch ar rannau o waith yr ymgeisydd hwn. amryw odlau gwallus wedi dianc i mewn i'w linellau. Nid bob amser, ychwaith, y mae ei gor- fannau yn cydredeg a'i fesur. Ac eithrio y meflau uchod, credaf fod cryn lawer o deilyngdod yn y cyfansoddiad hwn. Er gwaethaf y gwallau mydryddol a no dais, Dan y Don yw y mwyaf boddhaol gennyf fi. Yn ei waith ef y cefais fwyaf o amryw- iaeth a barddoniaeth. Ar yr amod iddo gywiro ei odlau amherffaith, ystyriaf ei fod yn teilyngu y wobr." Barn Gwili am Dan y Don LLECHRES go sech yw'r bryddest hon. Pregethir ynddi drachefn a thrachefn. Ceir ynddi ragymadrodd ar ol rhagymad- rodd, nes peri i ni ddiflasu cyn dod at brif fyrdwn y gerdd. Cyffredin eto yw'r awenyddiaeth." Dyna'r cwbl. Dywed Silin—a'i cyfrifai'n salaf-am dano ANURDDIR y bryddest hon gan wallau gramadegol, a ffurfiau ar eiriau sy'n ddi- enaid a diawdurdod. [Rhydd amryw engreifftiau. J Haua'i atalnodau mor ddi- bris nes gwneud i un feddwl nas gwyr sut i'w defnyddio. Gwelir hefyd aflerwch amlwg mewn camsillebu geiriau. Ond nid dyna feiau gwaethaf Dan y Don. Llac iawn yw morteisiau ei linellau yn ami a cheir ganddo liaws o ddarnau sy'n rhyddiaeth noethlymyn. A'r fath feini melin wrth ei wddf, nid rhyfedd ei fod Dan y Don." Beth am Bryniau Cymru (sef Bryfdir), a gyfrifai Silyn a Gwili yn oreu ? Dyma ddywed Silyn ANADLA ef mewn llawer gloewacli nen na'r lleill, a cheir gwell graen ar ei waith. Gyda phedair llinell o ragymadrodd, daw at ei waith a chana yn ystwyth a llithrig, ac, fel rheol, yn awenyddol, i'r chwe gwr marw. Nid yw'r bryddest heb ei beiau. Anurddo cerdd a wna gair dau faril fel enaid-flodau haws i saethwr cyffredin daro'r nod gyda gwn un faril. Er y beiau a nodwyd, rhagora Bryniau Cymru lawer ar y ddau arall, ac iddo ef y dyfernir y wobr." Dyma ddwed Gwili — DYMA bryddest goffa brydferth iawn. Nid oes llawer o rym awen ynddi, ond y mae yn dyner a thestynol drwyddi oil. Heb betruster gennyf, hon yw'r oreu o gryn fesur." Elphin LLWYDDODD y bradd hwn i dynnu dar- luniau destlus a chywir o'r gwrthrychau, yn arbennig Llew Llwyfo, Tafolog, a Gwyneddon. Ond traethu a disgrifio y mae yn barhaus yn lie barddoni. Ceir fflachiad o awen yn awr ac eilwaith, a thyna'r cwbl. Teimlwn fod ei ddull o drin pob un o'r enwogion yn rhy debyg. Catalogue o briodoleddau yn hytrach na cherdd-goffa sydd gan yr ymgeisydd hwn. Mae yma lawer o dalent, ond ysbrydoliaeth sydd yn brin." Dyna i chwi gymysgfa o farnau." Ymhob pen mae 'piniwn," meddai'r hen air Gwelir fod cymaint gwahaniaeth rhwng y beirniaid ar y testyn hwn ag ar bryddest Branwen,"—ond y mae gwell (neu waeth) i ddod. Y cyfansoddiadau nesaf i gael fy sylw fydd y Caneuon (a) Can Cadeirio'r Bardd; (b) Can Coroni'r Bardd. Ond gan y gwn fod gofod y Gol. yn brin yr wythnos hon, bwriadaf eu gadael hyd y rhifyn nesaf. Gallaf eich sicrhau y byddant yn highly interesting HESGIN.

Glannau'r Mersey

Ymweliod a Blacpwl.

Advertising