Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Nodion o Fanceinion.

News
Cite
Share

Nodion o Fanceinion. [GAN CYFRIN] Pryfyn Llyfr. *ami. y cyfansodda neb o Gymry Mancein- ion iyfr i'w gyhoeddi. Un o blith yr ychydig yw Mr. T. Pugh, pregethwr cynorthwyol gyda'r Wesleaid yn Harpurhey. Deallaf l fod bron a chwblhau liyfr a eilw yn Nod- lcjQ hanesyddol a beirniadol ar Robert Owen 0 r Drefnewydd." Teimla fod niferi mawrion 0 weithwyr, a'r mwyafrif yn Saeson, yn llawer liyddysg yn hanes gweithrediadau Robert Owen nag ydyw ei genedl ei hun. efft'od<] y ffaith awydd yn Mr. Pugh i geisio dwyn y Cyrmo-Gyindeithasydd yn fwy lysbys ac adnabyddas i'r Werin Gymreig. Gobeithio y caiff yr anturiaeth gefnogaeth. Mae hanes Robert Owen yn dra dyddorol, ?herwydd ei ddyrchafiad cyflym a rliyfeddol. :rephreuodd ei yrfa yn blentyn eiddil a lied ^diaddysg. Tua ugain oed yr oedd yn oruchwyliwr melin gotwrn yn y dref lion, a'i |yflog yn £ 300 y flwyddyn, a chafodd *500 yn fuan wedyn, ac yna yn rhan-berch- Onnog melin. Ychydig o'i oes dreuliodd yng Nghymru, nac hyd yn oed ym Manceinion pWaith, gan iddo symud i'r Alban ac Amer- lf'a a Ffrainc. I)iau mai dyna'r rheswm Cryfaf fod ei -gydgenedl wedi esgeuluso ei goffadwriaeth. Hefyd, lie sal i dyt'u Gym- ^ithasiaeth y w y gaion Gymreig. Medi, Cywain, Diolch. DYlla, un o drioedd y cynhaoa. Teithiais ar ffordd Crewe yr wythnos ddiweddaf fp^elais ychydig yd heb ei fedi, ac wmbredd ei gywain. Digwyddais gyfarfod a ^owthyn o Gymro oedd ar ymweliad ag un 0 r ffermydd. Cwynai yn sobr am y tywydd, ac fod y ffermwyr o'u couau bron wrth fethu cael yr yd adref. Digon tebyg fod llawer I ^sgub a'i phen yn y gwynt hyd y wlad ^yddi draw. Fodd bynnag, y Sul diweddaf cynhaliodd Wesleaid Hardman Street eu cyfarfod diolch- garwch, ond nid am yr yd yn unig y diolch- ond am bob math o ffrwyth y tir. esiamplau ynghyd i'w dangos, yn ?lrin, afalau, a phob rhywogaeth,? a gwerthir ^y ar noson waith er mwyn yr achos. Da lawn. T ^regethwyd y Sul gan y Parch. Tryfan 0l*es a Daniel Williams, gweinidog newydd Y gylchdaith. Derbynied Cymry'r cylchoedd Mr. Williams gyda chroeso calon agored. CYIneryd yr Iau. Yr wythnos nesaf bydd y Parch. Robert Williams, Garregddu, Ffestiniog, yn dod i gymeryd gofal eglwys Pendleton. Efe yw'r o'r fintai fugeiliol ddaeth yma mewn ^'yddyn o amser. Mae Manceinion wedi r^arae rhan bwysig gyda gwyr y pulpud, yn eglwysyddol a phriodasol. ^Cynhelir cyfarfod sefydlu Mr. Williams ^•ydref 23. Da gennyf weled ei enw ymysg Uifer a gyhoeddwyd yn Sasiwn Bangor i Sefyll arholiad y Gymdeithasfa. lialul ar y Fodrwy. Arnlygwyd dyddordeb neilltuol mewn P?l0das a weinyddwyd ar awr anterth ddydd Archer, yr 28ain, yng nghapel Moss Side. Pan unwyd Mr. Evan Evans, .aelod o gapel ^liion Road, a brodor o Lanbedr-pont- ?rteplian, gyda Miss Cissie Hughes, merch <r- Phylip Hughes, un o ddiaconiaid Moss He. Gwasanaethwyd ar yr achlysur gan y ^chn. R. Roberts, Chorlton Road, a D. D. illiams. Mae Mr. Evans wedi derbyn y o bostfeistr yn llythyrdy Llanymddyf- }' Hvnt lwyddiannus a dedwydd i'r au hyd ddiwedd eu gyrfa. Dyma ddy- Ulllad syml Eryddon iddynt :— bi-atal fydd y clod iti,—Evan Nwyfus, 'rol priodi Can cymaint fo'r braint a'r bri Yn oes oesoedd i Sissie, I trust that the interesting—marriage, So merry and charming, Through grace, with brightness will bring True bliss and future blessing."

---0-pULPUDAU MANCHESTER.

Advertising

I ISenedd y Byd.

Nodiadau Cerddorol.

Advertising