Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

TREM ^ J^TRWY Y DRYCH.J

Advertising

CRED A MOES.

Cristionogaeth.

Hanes yr Iesu.

Hanes Enaid Crist.

Cyfnod y Paratoi.

News
Cite
Share

Cyfnod y Paratoi. .Ifai-c i., 1--13 LUG i.—iv., 13 Matheio i.iv., 11. loan i.-v. Mae dau both bob amser yn angenrheidiol mewn pob symudiad newydd os disgwylir iddo ddal ei dir ac ennill dylanwad ar fyd. Y poth cyntaf yw fod yna berthynas rhyng- ddo a'r gorffennol. A'r ail yw fod ynddo ddigon o rym i fod yn gychwyniad newydd mewn cymdeithas. Ceir y ddau beth yna yn Efengyl lesu Grist. Nid Efengyl yw heb wreiddiau iddi yn y gorffennol, ond eto tyf i fyny yn bren hollol newydd. Heb Iddew- iaeth buasai Cristionogaeth yn amhosibl. Heb hanes y byd o'i flaen, buasai yn syrthio yn erthyl i'r ddaear. Er hynny, nid ffrwyth datblygiad yw. Mae yn cychwyn symudiad hollol newydd na wybu y byd yn flaenorol ddim am dano. Mae yn allu hollol newydd mewn cymdeithas. Crist yw'r agoriad sydd yn datgan cloiadau dyrus y gorffennol. Efe yw canolbwynt hanes y byd. Os am ddeall Crist rhaid deall hanes y byd cyn ei ddyfodiad. Dyna paham y cyfiawnheir efrydiaeth ddyfal o'r Hen Destament, a'r amser a dreulir ar hen gredoau a hen grefydd- au daear, a'r sel a ddanghosir i ddarllen hen lechfeini byd.

Iddew a Chenedl=ddyn.

loan Fedyddiwr.

Athrawiaeth yr Ymwaghad

Cywiro Syniadau.

Yn Ynys Mon ac Arfon

o O'R DE. -