Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

= Yn Ynys Mon ac Arfon

--0--Ap Madoc.

News
Cite
Share

--0-- Ap Madoc. rhod!?. kun, yr oedd y gwr enwog hwn yn ^arlith ar Can ac Awen" yn Llanl(1y Bryn Pydew, yn agos i Gyffordd Yr oedd cynhulliad lliosog yn dyf°d i'w wrando, ac yr oedd y ddarlith Yr Y(I orol ac adeiladol iawn. Canodd oeddP rai ° hen alawon gwahanol genhedl- rlti y 8,0 eglurai yr amgylchiadau dan ba ltlt1a Yfansoddwyd hwy. Rhoddodd wersi ^odrt a-r pa 1 anadlu a geirio. Dy- ei fod unwaith yn gwrando ar ddwy ^aji ieuanc yn canu deuawd, ond na °U(^ y11 un^§ y gair olaf, Amen," i ^af°dd hwyl neilltuol wrth ganu f,5dr ei Garnfradwyr Cymru," ac yr oedd ei Il Of Yl geirio y gan hon yn dangos yr hyn 8 j ar y gelfyddyd wneud. Effeithiol ei ddatganiad disgrifiadol o'r oed. "anfarwol honno, Y baban diwrnod va c^an Saesneg Americanaidd. Yr ^wneud y golygfeydd yn fyw iawn 411 Ryllulleidfa. Danghosodd hefyd beth ^p°dd 5 Wneu(i wrth adrodd. Yr oedd ei ■ camPU3 ° Ehangder y Greadig- \iraethog) wrth fodd calon ei wran- rt dda gennyf ddyfynnu amryw au 8werthiawr y darlithydd ar Jft&ff areithio, canu, ac adrodd, ond i^vrl -eich S°^°d yri brin. Da iawn gennyf uf, gwra r°ddi boddlonrwydd a gwledd s' ^dawyr. Yr oedd sirioldeb y gyn- ei galonogi gymaint fel y bu yn Cauu, ac adrodd am yn agos i ddwy I 1 awr a hanner. Llywydd y ddarlith oedd y cyfaill caredig a doniol, Mr. Deudraeth Jones, Llandudno, ac yr oedd mewn hwyl dda. Adroddodd ddau englyn da i'r dar- lithydd. Rhoddodd Ap Madog air da iawn i'r cyfeilydd, Mr. Owen Jones, heddgeidwad, sydd yn torganydd ynly lie. Nid yn ami y gwelir un mor fedrus ag ydyw ef gyda gwaith ei ddwylaw. Mae yn arlunydd a chyfeilydd galluog iawn. Nis gellais ymatal, Mr. Gol., heb ddweyd ychydig o eiriau yn frysiog am fy Ilawenydd o gael bod yn bresennol a chael y fraint o wrando ar ddarlith mor werthfawr. Terfynwyd trwy ganu Hen Wlad fy Nhadau." DEINIOL FYCHAN.

--0--Nodiadau Cerddorol.

Cyngerddau'r Hwyr, Eisteddfod…

Y GantawdlGyntaf yng Nghymru.

-0--ARHOLIAD GORSEDD Y BEIRDD

PAGEANT LERPWL.

o--EBION LERPWL.

Advertising

Family Notices

Advertising