Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

= Yn Ynys Mon ac Arfon

News
Cite
Share

= Yn Ynys Mon ac Arfon [GAN BETHMA.] Llangefni. DDYDD Iau, cyfarfu y Cyngor Sirol yma i gynnal eu cyfarfod chwarterol. Yr oedd fawr o'r aelodau yn bresennol. Mr. W. D. Jones, Y.H., Caergybi, yn y gadair. amryw faterion dan sylw ganddynt. Qwnair ymdrech dda i gael mwy o ffyddlon- cleb gan y plant i'r ysgolion dyddiol, ac mae rheswm da dros hynny. Pe llwyddid i godi'r presenoldeb o 85 y cant i 89 y cant, Solygai hynny ychwanegiad o JE750 mewn blwyddyn o grant. Yr oedd y Pwyllgor Addysg yn cymell yr ynadon i fod yn fwy IlYn, ar rieni y plant sydd yn esgeuluso. ^alwyd sylw hefyd at y priodoldeb a'r angen- meidrwydd o gael gorsaf gyfleus i Langaffo. Mae y ewestiwn hwn agos mor hen a Dat- Sysylltiad. Pa un o'r ddau geir gyntaf, tybod. Cerddorol. Yr un dydd yr oedd pwyllgor cymanfa ganu Anibynwyr M6n yn cyfarfod yn yr un af. Penderfynwyd cynnal y nesaf yn 1909 Nghaergybi, y Parch. H. R. Cadwaladr, ~ryngwran, i fod yn arweinydd. Os y *wydda ef i gael cynnifer o gantorion at eu jsUydd ag sydd ganddo o wenyn yn ei ardd, ydd ganddo gor raawr iawn. Mr. John °nes! argraffydd, Llanerchymedd, etholwyd Yn sgrifennydd. Pwy geir yn well ? Mae Wedl cyflawni y swydd yn ffyddlon a gofalus am dros ugain miynedd. tisteddfodól. Mae testynau Eisteddfod 1908 allan 0'1' Was. Mae yn amlwg fod pwyllgor Llangefni Wedl bod yn ddiwyd. Mae agos yr oil o'r gwobrwyon a gynhygir ganddynt (y rhai aYdd dros E200) wedi eu haddo iddynt. Yr ysgrifennydd ydyw Mr. John Morris, &. S. Wales Bank, ac yr wyf yn ei lon- Syforch ef a'r pwyllgor am lwyddo i gael y estr allan mor brydlon. Caergybi. Mr. Rowland Williams (Holant o Fon) edi agor swyddfa gyfreithiol yma. Bu yoia flwyddyn yn ol yn gwasanaethu fel Qieddyg. Gwaith rhwydd iddo ef, gallwn ev!°' Pasio arholiadau, a chymhwyso U J wahanol swyddi. Yr oedd nifer e<* dda o gyfreithwyr yn y dref o'r blaen, mae yn ddigon posibl lie y byddont "°8ocaf mai yno y cant fwyaf o waith. sent yn credu yn gryf mewn cynorthwyo en gllydd. Ilardd. t Dichon y cofir y mi amser yn ol gyfeirio i y Rhingyll Owen Roberts, Caergybi, fel ardd. Pan yr oedd yn rhoddi tystiolaeth y Uys y dydd o'r blaen yn erbyn un o'r w John Toole am feddwi, dyma fel y dech- leitodd I saw John Toole j, Sitting on a stool." arodd hyn i'r ynadon a'r gwrandawyr ^erthin. Oni bae hyn, amheuwn ni ddim a *uasai wedi ychwanegu llinell arall, sef,— j, Looking like a fool. oH ^n oil, cafodd John fynd adref yn ddi- gosb am y tro. Adelladu. c Mae y M.C. yn London Road yn adeiladu Jok newy<Ad. Eu gweinidog ydyw y Parch. Evans, ac mae yr achos yn llewyrchus Lj11 ■ Bydd yr adeilad newydd yn llawer g iaethach na'r addoldy presennol, ac mewn y ,e Well. Da gennyf eu gweled yn myned dref n* ^ae eslwysi cr.yfach na hw.v yn y ^vedi gohirio rhag ychwanegu costau. WpT diweddaf, cefais y mwynhad o ttdo y Parch. W. Llewelyn Lloyd, Elim, yn pregethu yn addoldy Twrgwyn. efe yn gallu pregethu, a thybiaf ei fod yn awr nag y bu erioed. Cafodd **dawiad da a chroeso mawr. C^gerdd. Jj. u y cor merched sydd dan arweiniad Mr. ^eitv8,8 Thomas, A.C., yn cynnal cyngerdd yn ardal Llandinorwig, y Parch- can 6s Salt yn llywyddu iddynt. Cafwyd o}. deuawdau, &c., gan y rhai canlyn- IHi'J "Miss Kate Jones, Miss Ellen Perry, JOIls Ellen Jones, Miss M. C. Jones, Miss t)aves> Miss Lily Simmons, a Mr. D. Felix a chafwyd adroddiadau gwych gan Walford. Cyfeiliwyd i'r oil o'r WvrT*°n 8an Pencerddes Arfon, a rhoddodd fel ddetholiad ar Y berdoneg yn feistrolgar peiv Gwasanaethwyd hefyd gan Sein- Ynfi. Yr oedd yn gyngerdd rhagorol eroachafodd y c6r a'r oil dderbyniad yn Mae y cor yn bwriadu cystadlu ll^vjr,?rfcawe, a disgwyliaf y byddant yn 11,1 CA aiUms" wyf yn gwybod am yr A.be»?r arall o Fon nac Arfon yn myned i 1*9,1 awe. Rhyfedd ydyw hyn, onide ? e tnae yr holl gorau ?

--0--Ap Madoc.

--0--Nodiadau Cerddorol.

Cyngerddau'r Hwyr, Eisteddfod…

Y GantawdlGyntaf yng Nghymru.

-0--ARHOLIAD GORSEDD Y BEIRDD

PAGEANT LERPWL.

o--EBION LERPWL.

Advertising

Family Notices

Advertising