Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Cysgodau y Blynyddoedd Gynt.

--0--Colofn y Beirdd

MYND A DOD.

Y FUN A'R GWALLT 0 FANAUR."

Y DILLAD YW'R DYN.

--r-HENAINT.

MWY 0 NODAU MAI ANWADAL.*

ENGLYN

Advertising

Advertising
Cite
Share

..COLEG Y GOGLEDD, BANGOR (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). PRIFATHRAW H. R. REICHEL, M.A., LL.D. Dechreua'r tymor nesaf Hydref 1, 1907. Paratoir ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol ym Mhrif- ysgolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, ac arhol- iadau ereill. Rhoir addysg arbennig mewn Amaethyddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran normalaidd i Athrawon elfennol a chanolraddol. Cynhygir dros 20 o Ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o i 910 y flwyddyn, yn nechreu'r tymor nesaf. Mae Ysgoloriaothau Tate yn gyfyng- gedig i Gymry. Ysgoloriaethau John Hughes yn gyfyngedig i fechgynaned yn sir Fon neu sir Gaer- narfon, ac Ysgoloriaetbau Richard Hughes i drigolion Mon. Dechreua'r arholiad am danynt Medi 17. Ceir pob manylion gan J. E. LLOYD, M.A., Ysgrifennydd a Ghofrestrydd. CEINION CUDD. r Adgofion.. Hiraethog AM Y PARCH. Michael Roberts, PWLLHELI. « Is. 6ch Mewn Llian hardd. Is. 6ch Wedi eu rhanu fel y canlyn Arweiniad. l-Adgofion y Bachgen. 2-Adgofion y LIane. 3-Yn y Gymdeithasfa. 4-Y Tymor Tywyll. 5-Y Diwedd. Gyda Chywydd o waith yr awdwr, yn disgrifio'r Efen gylydd mwyn yn ei odfa fawr yng Nghymdeithasfa Llanrwst. Nid oes ond ychydig gopiau ar lawr, a dylai y rhai ddymuno gael copi, anfon ar unwaith. Cyhoeddedig gan HUGH EVANS, 356-358a & 444 Stanley Road, LIVERPOOL. I Telephone 1157 Royal. Established 1856 ROBERT ROBERTS, ESTATE AGENT, 33 Netherfield Road South, Has Property to Let in various parts of the town. Mortgages arranged. Valuations made. THOMAS H. OWEN, ESTATE AGENT & ACCOUNTANT, 2a Foley Street, Kirkdale Rd., Liverpool. Property bought and sold, and Estates economically managed. Telephone, No. 1779. HENRY JONES, Estate Agent, Valuer 6 Property Auctioneer, 5 COOK STREET, LIVERPOOL. Rents Collected. Valuations made. Property sold by Public Auction or Contract. Telephone No. 7909. J. LEWIS JONES, ESTATE AGENT & VALUER, 60 Victoria St., Liverpool. Properties carefully managed. Rents personally collected. Purchases and Sales negotiated. Mortgages arranged and Insurances effected. THOMAS 6 JONES, ESTATE AGENTS & VALUERS, INVESTMENT BUILDINGS. 67 Lord Street, Liverpool. Telephone No.-5586 Central. Properties Bought and Sold. Mortgages arranged, Valuations made. Rents Colleoted. TBL. 42Y ANFIELD. ESTABLISHED 1872. STEPHEN ROBERTS & SON, ESTATE AGENTS & VALUERS, 137 Everton Road, Liverpool (Late 2 Stanfield Road). Properties carefully Managed. Rents personally Collected. Purchases and Sales Negotiated. Mortgages arranged and Insurances effected. ROBERT ROBERTS, ESTATE AGENT AND VALUER, 30 Hamilton St., Birkenhead. RBNTS COLLECTED. VALUATIONS MADE. PROPERTIES BOUGHT & SOLD. Telephone-223. R, E. HUGHES, Estate Agent, Surveyor & Valuer, Charing Cross, Birkenhead. Telephone No.—56 B'head, Has Houses to Let, and for Sale, in varions parts of the Town and out districts. Also Land to be Sold for Building purposes. Advances made to Builders. Estates laid out. Rents Collected, and Property carefully managed. Telephone 034 Central. WILLIAM WILLIAMS, LAND AND ESTATE AGENT, VALUER AND PROPERTY SALESMAN, 20 NORTH JOHN ST., Liverpool. YN AWR YN BAROD. LLOFFION GRA WNWIN. SEF Cyfrol Goffa y Parchn. WILLIAM ROBERTS, Lerpwl; WILLIAM NICHOL- SON; D. M. JENKINS; H. PARRY THOMAS,eto; HUGH JONES,Birkenhead; a DAVID JOHN, Manchester. Cynwysa y gyfrol ysgrif fywgraffyddol ar bob uu o'r brodyr hyn, ynghyda phregeth gan bob un a darluniau rhagorol, dan olygiaeth y Parch O. L. ROBERTS, Lerpwl. Pris 2s., trwy y post 2s. 3c. Yr elw arferol i ddosbarthwyr. Pob archebion i'w hanfon i'r awdwr 7 Hampstead Road, Liverpool. Anfoner yr archebion ar unwaith, gan y cyhoeddir rhestr awn o'r Tanysgrifwyr ar ddiwedd y gyfrol. IF YOU HAVE A TALKING MACHINE, Then you want Recordsfor same. We stock all the Latest and most Up-to-date Titles. Hear DAVID BRAZELL sing Ar hyd y nos," Nos Calan," etc., etc. We have also Records by the following Artistes :— Edward Davies, Gwladys Roberts, Henry Drew, Tom Owen, Ted and May Hopkins, and the Welsh Choir. If you have not got a Talking Machine, write us for Lists, etc. of Graphophones, Edison Phono- graphs, and all the Latest Machines. DIBBS, LTD- 7 RANELAGH PLACE, 4 doors from Lewis's. LIVERPOOL. T. WOOSNAM ROBERTS, Bootle Estate Office, 52 STANLEY RD., BOOTLE. (2 DOORS FROM BEDFORD RD.), Has for Sale Semi-detached Residence, Morningside-road, Bootle.—Derby Lease. Ground rent, Y,5 10s. per annum. The house containsOn ground floor, 2 entertaining rooms, kitchen, scullery, pantry. On first floor, four bed- rooms, dressing and bath rooms, 2 bed- rooms, and boxroom above. Good cellars. 9300 Equity in well-built Freehold Property (new) in Church-road, Seaforth. Each house contains Parlour, Kitchen, Scullery, and washhouse, 3 Bedrooms, Bath, Lavatory, and w.c. Detached Residence, corner of Trinity-road and St. Albans-road, Bootle, containing two entertaining rooms, kitchen, scullery, p-try, etc., good cellars, large sunny garden, with side entrance from Trinity-road. Derby Leasehold. Convenient for electric trains and cars Semi-detached Residence, St. Albans-road; Bootle. Derby Leasehold. Five bedrooms, dressing-room, bath, and separate w.c three entertaining rooms, kitchen and scullery on ground floor, washhouse, larder, toolhouse. Coal and wood store outside. Good cellars. Splendid greenhouse. Detached Residence, Hawthorne Road-Leasehold 999 years; ground rent JE17 per annum Ground Floor, 3 entertaining rooms, kitchoilt scullery and pantry first floor 6 bedrooms, bath, lavatory, and w.c. second floor, 4 bedrooms; large garden at rear, 2000 square yards of land, two stall stables at side. Semi-detached Residence in Balliol Road hold for 75 years, 40 unexpired, ground rent 29 per annum; large garden, coach" house and stable, with entrance froul back road. Semi-detached Residence, Hawthorne-road j leasehold for 75 years from 1884; ground rent £ 5 per annum. The house contains bedrooms, bath, lavatory and separate w.o. on 1st. floor, and 8 bedrooms above; large brick built washouse and store at rear on level of kitchen; good cellars garden bacK and front. Bank-road, Bootle; leasehold for 75 years froul 1877 ground rent E4 5s. per annum 50" square yards of land. The house contains drawing and dining-rooms, kitchen an scullery, large washouse. 4 bedrooms, bathroom and separate w-c. Queen's-road; leasehold for 75 years; sitting and dining-rooms, kitchen, scullery, pantry> 6 bedrooms, bath, lavatory and w.c., wasn and coal cellar; close to station. Bootle Estate Off iceg 52 Stanley Road, Bootie. ESTABLISHED 1884. TELEPHONE 205 BOOTLE O. JONES WILLIAMS, ESTATE AGENT & VALUER, 24 SIR THOMAS STREET, LIVERPOOL. Personal supervision in every detail ID general management of all kinds of Rea. Estate, Confidential Reports and Valuation9 for Purchase, Sale, or Mortgage. Est. 1885. Telephone 1903 Centra1 Telephone: 279 Bootle. LINA CK-E BRICK COMPANY 122 Marsh Lane, Bootie. Works: Canal Bank. Branch Offices 38 HAWTHORNE ROAD, ORRELL, BOOTLØ Telephone—216 Bootle. AND 23 OLDHALL STREET, LIVERPOOL Telephone—1554 Central. Houses to Let, ELECTRIC LIGHT THROUGHOUT. RENTS FROM 5/- to 10/- P E R W E E K|. APPLY— WILLIAM JONES, 38 HAWTHORNE ROAD, ORRELL, BOO DAVID EVANS, ParR Road I North Estate BIRKENHEAD. Pellseinyr 391 Birkenhead. TIK A THAI ar werth neii osoljya rhaubarth iachafanw/3, cyfleus y dref. cyfleus y dref. 1 Ardreth o 6/6 yr wythnos i fyny i 5$ 3 5 flwyddyn. Yn gwynebu'r Pare, ac yn ymyl Gorsaf y Trams a Threns bob chwe munudi a gellir cyrraedd lunrhyw un o t Tai hyn:mewn 15 munud neu lai ° Liverpool. fi Contract blwyddyn gyda'r trêD, dim 00 tua 2ic. y dydd. Ymofyner a Mr. David Evans, neu Mr. Wm. Edwards, Estate Agent,Park** Norkh, a ohonglJDuke Street.