Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Cysgodau y Blynyddoedd Gynt.

--0--Colofn y Beirdd

News
Cite
Share

--0-- Colofn y Beirdd [Y cynhyrchion gogyfer a'r golofn hon, i'w cyf- eino :—PEDROG, 30 Stanley Street, Fairfield.] Y Dillad yw'r Dyn.-Cyrliaeddgar iawn. Ond feallai-yn yr oes ymholgar hon-y bydd rhywrai yn gofyn-: Os y dillad yw'r dyn, paham y dywedir fod eisieu naw bethma i wneud un dyn ? Rhyngoch chwi a'ch gilydd. Henaint.-Englyn cryf a newydd. Ym- ddengys braidd yn eithafol yn ei gondemniad o Henaint, ond gwfllir y naturioldeb a theimlir grym ergyd yr englyn pan ddarllennir y ddwy linell olaf Trwy'r holl wladni ad o'i ol Un forwyn yn anfarwol." Dyna ffordd ddeheuig a barddonol o osod y syniad allan. Mewn Album.-Llinellau o arddull yr hen feirdd cynghaneddol, gyda rhai llinellau campus. Mae'n debyg y bydd raid i ambell ddarllennydd droi i eiriadur gydag ambell air. Mynd a Dod.—Ni ddarllenais benhillion mwy eneiniedig o hiraeth a serch er's llawer dydd, a chant eu cyhoeddi ar fyrder. A gefaist ti olwg, &c.—Mae y fydryddiaeth yn weddol, ond nid mor gelfydd ag y gall yr awdwr ei gwneud wedi ychwaneg o ymarfer- iad y syniadau yn briodol, ac ysbryd rhaff- orol yn anadlu drwy yr oil. Gydag ychydig gyffyrddiadau yn ei diwyg, gwnai gan dda. Ond mae hi yn rhy faith i ofod y BRYTHON- deuddeg pennill wyth linell yr un. NODIAD :— Lliaws ereill yn aros eu tro, Peidied un byrbwyll a myned o'i go

MYND A DOD.

Y FUN A'R GWALLT 0 FANAUR."

Y DILLAD YW'R DYN.

--r-HENAINT.

MWY 0 NODAU MAI ANWADAL.*

ENGLYN

Advertising