Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Bara Brith.

--0---Nodion o Fanceinion.

News
Cite
Share

--0- Nodion o Fanceinion. [GAN CYFRIN] b \.t'chu llwch y Bedd. hoirf mI^edd yn ol bu farw y Parch, John eth H"8' Tyldesley. Bugeiliodd yr eglwys Cyjj ^distaidd yno am bedair blwyddyn. b.adw hynny bu ym Mryriiau Cassia yn gen- r iTOS y Oyfundeb, ac afiechyd oedd yr °6dd °S r°ddi i fyny y gwaith hwnnw ^oed/rtll fodd ei galon. Gwr anwyl ^a»a 4,' a ^ariaidd ei gymeriad, efengylydd y chaethwas i ddyledswydd. <^iSjr awr> o dan nawdd y Cyfarfod Misol, ^eilwn ^Wne,,d casgliad i dalu am garreg ei § o goffadwriaeth ar ei fedd. Dylai haeji °d yn ddigon o ddeiseb i gyfraniadau ftc nu8, Ond, atolwg, dyma ddyngarwr *?&ylydd aberthodd ei iechyd ar y maes °1» heb i'r Gymdeithas Genhadol roddi 4tyS(^„ar ei fedd. A ddyry ei hatling i'r a hon, nis gwn ond credaf fod y ^yQiH 1ilcasgIu ° law i law yn gywilydd i ^ydd S Genbadol Dramor yr Hen Gorff. yr fod y pwrs ar ei oreu yn diwallu I iad v.nion blynyddol, ond cawsai y Casgl- W °' fwy o gydymdeimlad a chefn- o H °yboedd, ped anrhydeddai feddrod §°Wol nt ac^os gyda'i' swm bychan tagl eto. Cy^n a bazaar ddyfodol Moss Side, mae ei fabw Saei arian sydd yn werth i bawb ^ad ysiadu mewn achosion o'r fath. Os k Wre'ddiol, mae yn newydd i'r cylch- yawl '^efydlir math o fane, a chaiff 1 W gyfranno nodyn yn rhoi hawl iddo ^6rth U nwyddau yn y bazzar fyddant yn ar-cyfanswm ei roddion. Gwerir swm fc^ytit am ddefnydd nwyddau, gwneir ^ar rllad i'w gwerthu, felly rnanleisia'r ^yr, r y eyfraniadau heb golledu'r cyfran- 'tIll 0' Jg^ra.r dyddiau diweddaf clywais hen wr x? can^ f°d nepell o'r capel Cymraeg 3daJ, ar yr heolydd, Hen Wlad fy ^088 g., Tybed, meddwn, fod rhywrai I ide wedi hunan-ymwadu fel aelodau Byddin yr Tachawdwriaeth,-gan gymeryd y cynllun hwn i gasglu arian at y bazaar ? Na, nid felly, ond dau drempyn Cymreig oeddynt, a thra bum i yn gwrando a syllu arnynt, cawsant geiniog am bob llinell a ganent o'n halaw genedlaethol. Yr oedd y Gymraeg yn talu. Y Pulpudau Ni flinwn er's dros flwyddyn gyhoeddi rhywbeth yn barhaus am weinidogion crefydd Y tro hwn achosir symudiadau yn ol trefn y rhod Wesleaidd. Gwr parchus gennym yw y Parch. J. Maelor Hughes, a gofidiwn ei golli mor fuan o'n plith. Aiff oddiyma i Flaenau Ffestiniog ymhen ychydig wythnos- au. Hefyd mae Cupid bach yn gyfryngwr prysur i Mr. Hughes i'w alluogi yn ei le newydd i bregethu dau ystyr i eiriau Paul, "ond pan aethum yn wr." Bydd salm briodas yn cael ei chanu yn y man, ac mae'r seiniau melus bron tori ar ein clyw. Llenwir y bwlch yn y gylchdaith hon gan y pregethwr ieuanc, Daniel Williams, Penisa'rwaen, Caer- narfon. Llwydd i'w ddyfodiad. Tystiolaeth gampus i lwyddiant gweinidog newydd ydyw gallu codi awydd pulpud yn rhai o wyr ieuainc yr eglwys. Er pan ddaeth y Parch. Morgan Llewelyn i Booth Street, mae dau aelod yno wedi dechreu pregethu. Dyna fath o compound interest i eglwys am gadw bugail. Mae yn Booth Street yn awr bedwar o bregethwyr cynorth- wyol, a'r eglwys yn datblygu mewn rhif a gwerth. Idea benigamp oedd rhoddi darlun o Mr. Llewelyn ar ddalen yn adroddiad yr eglwys. Gwaith cyhoeddwyr y BRYTHON ydoedd y block, ac un rhagorol yw. Dylai pob eglwys sy'n cael gweinidog newydd roddi darlun ohono yn eu hadroddiad eglwysig unwaith o leiaf. Mae yr adroddiadau- trwy gymaint o symudiadau trefol-megis y dail a ddarganfu Columbus, gwasgarant yma a thraw gan fynegi hanes eu cartrefi i ddieithriaid.

PULPUDAU MANCHESTER.

--o - Senedd y Byd.

--0--Yng Nghwmni Natur.

Advertising