Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Bara Brith.

News
Cite
Share

Bara Brith. MAE llawer math o gablau, Ond trwy yr holl oernadau, Nid oes yr un mor gas ei nad A chablwr gwlad ei dadau. Syddai'n arfer gan olygydd un o bapurau eisnig Cymru fynd allan i'r meusydd i aratoi ei feddwl gyda golwg ar ysgrif ar- i'w bapur—i hel ideas fel y dywed- ^>an yn rhodio'n ddwfn-fyfyriol felly yddai ei enau'n wastad yn llydan agored i un tro dacw globyn o gacwn ar ei eaj i'w safn. That was the warrn- 8 idea that ever entered my head," ebe'r 611 Austin druan, wrth adrodd y tro. o' ^V'Ua yn inynd drwy'r post y dydd r blaen ar bostcard, wedi ei gyfeirio at berson eglwys Drwg i'r degwm gael ei wrthod, Gwaeth ei dderbyn heb deilyngdod Taler pawb 'nol chwys eu gwyneb, Dyma ddechreu pob moesoldeb." N' k IS gwyddom pwy bia'r mynydd heddyw, ond yn 1890 fe brynwyd Mynydd yr Olewydd bJ1 f .Gray Hill, un o gyfreithwyr Lerpwl, gan ^Wl'iadu codi ty iddo'i hun ar y llecyn nc^aidd. Mwy gweddus, ebe rhyw walch SetK honno, a fuasai i offeiriad neu bre- eyf •r ^rynriu'r Olewydd, a gadael i'r renthiwr godi ei annedd ar Fynydd Sinai. j Adwaenwn hen wr ddeugain mlynedd yn v„ a ^dywedai iddo, pan yn ieuanc, gerdded rjaiif10^ ffordd o Kent i Ddyffryn Clwyd, y d H °- milltir, mown tridiau. Ychydig a yddiau hyn allai droedio trigain milltir dndiau'n olynol, ar hyd ffyrdd anwastad geir-on. Ond tystiai'r hen wr iddo ef, ereill ran hynny, wneud felly droion. Alihygoell" ebe rhywun, y mae pedair j. iU bum milltir yn codi cliwysigod ar fy raed i, ac yn fy mlino'n arswydus." D" (i. 18°n gwir—y mae'r oes ymron colli y -n gerdded yn gwbl oil. Os eisieu mynd ne § ffordd, ymholir yn union am dren, 0r!\ ynte gyda'r car, y beic, neu y motor. 0 -? yr oedd cerdded beunyddiol bellteroedd P„ wedi gwneud traed yr hen bobl fel Cftfnau ceffylau Pr j>w rynnu gwartheg yng Nghymru, a'u gyrru yr 8werthu yn Llunden, oedd bywoliaeth ac n .Wr ysgafndroed a chydnerth uchod y ?8 cai bris da am dano,mynnych y gwerthai bed n y merlyn a farchogai. Yna, ar ,War o'r gloch bore dranoeth, cychwynnai 15 i'w daith yn ol, gan anelu at westy, o ffordd, am foreubryd ciniawai ar I* Vwyty arall, a chymerai gyntun byr Cw}0/ cimo a chan ail gychwyn yn sionc, °'r l 6* am y dydd erbyn tuag wyth Ha i? yr hwyr. Ni fyddai byth yn hwy ami „mynud rhwng dwy garreg filltir,—gan ]r' munud ar ddeg, ac ar ffordd dda 12 ud oedd fel rheol. Rhad arnom, onide 8^2 YInl)deugain mlynedd yn ol a mwy yr oedd ail Yag Ymneilltuwyr Cymru weddiwyr di- byddai eu clywed a;r eu gliniau cystal yr if11 We^ nag oedfa gymanfa. Yr oedd gan bell ? Sor^ ddefosiynol yma emynau ynt rhw Wedi cilio o'r llyfrau hymnau a wreiddioldeb yr emyn a gwres y weddi, y cv v?'r ^en gyfarfo^ydd gweddi diolch am y^haeaf yn foddion gras mewn difrif. r> ''yunyla UU °'r einynau °d a phoblogaidd Awn gyda Ruth i loffa I feusydd Boaz fry, Cawn yno dwysau broision 0 addewidion llawn, A chroesaw cryf iaros O'r bore hyd brydnawn." fMd^r y canu, yr ail-ganu, a'r treblu a oh,ai ,ai' yr hen bennill liwn a'i fath a (j0j'^Va'8 am un hen gredadyn yn ardal aUa ^n> a arferai fanylu arno ar ol ei roi l0fr trWy ofyn yn ei weddi am gymorth i fyni grawn goreu, a thafl Dithau," er- y ai' dipyn o s]ieldrem ini." Sheldrem" grybinion yn y wlad honno. llw, ar ben yr hen weddiiwyr Mor y diflannodd eu hil

--0---Nodion o Fanceinion.

PULPUDAU MANCHESTER.

--o - Senedd y Byd.

--0--Yng Nghwmni Natur.

Advertising