Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Llythyr Gwleidyddol ---

--0--LLANGOLLEN.

ADOLYGIAD.

O'R DE. ---.

Y WASG FELEN.

--0--Ffetan y Gol.

-0-NOD AC ESBONIAD.

LLITH OFFA.

--0--GLANNAU'R GLWYD.

News
Cite
Share

--0-- GLANNAU'R GLWYD. YN Llys Ynadon y Rhyl, ddydd Llun yr wythnos ddiweddaf, cyhuddid geneth o forwyn o fod yn feddw yn Dyserth y Sul. Yr oedd ei chyflwr mor ddrwg fel y bu yn rhaid i'r ynadon logi cerbyd i'w chludo i Rhyl i'w rhoi dan glo. Nid dyma y tro cyntaf iddi fod o "flaen ei gwell," a chostiodd y sport iddi ddau swllt ar bymtheg. Cosbir personau am feddwi ar y Sul yn fynnych, ac onid yw yn rhyfedd na chosbid y sawl a wertha ddiod weithiau V Os yw y bona-fide clause yn eu trwyddedu i roddi diod i grwydrwyr sychedig a gorddant dair milltir i'w geisio, ni rydd hawl iddynt roddi digon i feddwi y cyfryw. Un o'r bendithion pennaf gafodd Cymru gan y Senedd yw Mesur Cau y Tafarnau ar y Sul, a bydd enw Mr. John Roberts yn anwyl yn y wlad tra pery ynddi barch i'r Sul a sobrwydd. Ond gwendid y Mesur yw y bona-fide clause, ond y mae mab tad y mesur wedi ei gymeryd mewn llaw, a disgwyliwn y bydd y Mesur yn gryfach ei esgeiriau wedi i Doctor Herbert roddi ychydig o Bryngwenallt tonic iddo. k Llongyfarchwn Mr. T. D. Jones, Rhyl, ar ei ddyrchafiad i'r Fainc Ynadol. Yr oedd yn J.P. yn rhinwedd ei swydd fel cadeirydd y dref o'r blaen, ond rhyw anrhydedd am flwyddyn yw hwnnw. Y mae bellach ar y Fainc i aros, a dymunwn iddo hir oes i wein- yddu eyfiawnder yn ddiofn. k Ddydd Iau nesaf bydd General Booth yn y Rhyl, ac y mae yr hen batriarch yn sicr o gael derbyniad cynnes fel yr haedda. k Ddydd Sadwrn wythnos i'r diweddaf, priodwyd Mr. Wm. Russell o Manchester a Miss Annie Gwladys Millward, ail ferch Mr. a Mrs. Millward, Rhyl, gyda rhialtwch mawr. Yr oedd y dorf fawr o edrychwyr a nifer yr anrhegion yn brawf amlwg a barch y dref at y briodasferch a'i theulu. Iechyd i galonnau Mr. a Mrs. Millward am gofio am ddeiliaid yr Alexandra Hospital yng nghanol y llawenydd. Anfonasant y blodau i sirioli ychydig ar gyflwr y trueiniaid bychain yno.

Advertising