Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Llythyr Gwleidyddol ---

--0--LLANGOLLEN.

ADOLYGIAD.

O'R DE. ---.

Y WASG FELEN.

--0--Ffetan y Gol.

-0-NOD AC ESBONIAD.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

-0- NOD AC ESBONIAD. [Pob gohebiaethynglyn a'r golofn hon i'w danfon i'r Parch. O. EILIAN OWEN, 16 Argyle Road, Anfield Road, Liverpool]. Mynegair i Salmau Can Edmwnd Prys, 1621. AIPHT. Y pendeilgion o'r Aipht draw 6831 Tn nhir yr Aipht: ym maes Zoan 7812 Rlioesai'n yr Aipht arwydd o'i ras 784-1 Rhoes Duw yngwlad yr Aipht iw plaa 78i. Tn nhir yr Aipht a phebyll Cam 7851 Dugost o'r Aipht winwydden ir 803 Yr Aipht, fal gwas ltuddedig 8910 Daeth Israe! i'r Aipht, tir Oham 10523 o'r Aipht pan gad eu gwared 10538 YngwIM yr Aipht wrth y mor coch 1067 Y deifr a guddiodd yr Aipht ryw 10611 Yngwlad yr Aipht.22 Mor Coch, tir Ham 10621 Pan ddaeth Israel o'r Aipht faith 1141 Yn nhir yr Aipht, dynion, a da 1359 I'th ganol di, o Aipht greulon 1359 'Rhwn a drawodd yr Aipht iw ddig 13610 AIPHTIR. o'r Aiphtir caddug allan 8110 AIPHT WYE. pan ddaeth o fysg yr Aiphtwyr 81-' AIR. > Cans ti Arglwydd o'th vnic air 48 Ti Arglwydd, yn ol dy air di 127 drwy d'air a'th amlwg cyngor 174 a'i air ef sydd buredig 1830 Er nad oes ganthynt air nac iaith 193 Am mai vnion ydyw ei air 334 Eijarch a saif, a'i air a fydd 339 Heb ddwedyd vnwaith air o'm pen 381 Mi a bregethais dy air cu 4012 Dy iownder, iechyd, a'th air gwir 4018 Yn oes oesoedd a thrwy air Hen 4113 Ac ni buom i'th air (0 Ner) 4417 Marchog ar air y gwir yn rhwydd 454 O'm genau daw doethair didwyll 493 Fel i'th gyflowner yn ol d'air 514 Ac a gwblhaf ei air yn iawn 572 Telir iddynt ni ront air teg 5912 I faneru drwy dy air gwir 60i Yna y molaf dy air am hyn 71t2 A ddarfu byth ei nawdd a'i air 778 A gogoneddus air yt' sydd 873 Ac ni newidiaf air o'm llw 8934 Diddymaist di dy air i'th was 8939 ei air ef heddyw'n gyflym 957 ei air, a'i rwym ammodau 1058 a'i air a gaid yn gyhoedd 10514 nes ilair Duw amseru 10519 Daeth ar ei air wybed a llau 10531 a hyn drwy air Duw ddofydd 105311 Cofio a wnaeth ei air a'i rAs 10542 Er cadw ei air a'i gyfraith ef 10545 Yna y credent i'w air ef 10012 Heb sefyll wrth air vn Duw lor 10613 ac iw air gwir ni chredent 10624 0 oes i oes (drwy air Duw Ion) 10631 Gan gofio'i air troi nawdd a wnaeth 10043 Gan yru ei air i'w iachau 10720 A hwynt l'i air tynnu a waaeth 10720 A'i air cyffroe dymestloedd gwynt 10725 A'i air mewn pwyll a barn a rydd 1123 A'i air ef fydd yn parhau byth 1172 ond cadw dy air (a erchaist ynn) 1194 Wrth ymgadw yn ol dy air 1199 I'm calon cuddiais dy air eu 11911 Dy gyfiawn feirn a'r gwir air tau 11913 Mor ddigrif ymy yw dy air 11916 a'th air a gadwa'n berffaith 11917 o'th air gwna fl'n fyw eilwaith 11921) Par i mi ddeall ffordd dy air 11927 a'th air gwnai'n hawdd fl'n bybyr 11928 Glynais wrth dy air, 0 Arglwydd 11931 Cyflowna d'air a mi dy was 11938 Drwy gredu yn d'air rhof atteb crwn 11942 O'm genau na ddwg dy air gwir 11943 yn d'air, yr hwn a hoffais 11947 Cofia i'th was dy air a'th raith 11949 Yn d'air mae nghysur i gyd 11950 ar d'air mae f'amcan innau 11957 Dysg i'm ddeall d'air yn iawn 11966 Dy air er beilch yn clyttio ffug 119(0 0 par i'm ddeall dy air di 11973 Am fod fy ngobaith yii dy air 11974 Yn gwilled beunydd wrth dy air 11981 Byth yn y nef y pery d'air 11989 Rhag dryg-Iwbr, fel y cadwn d'air 119101 Dy air i'm traed i llusern yw 119105 wrth dy air y disgwyliais 119114 Cynnal fi a'th air, a byw a wnaf 119116 Egoriad d'air yn olau y caid 11911,30 Yn ol d'air cyfarwydda 'nhroed 119*33 Fyserch i'th air a'mdifaodd 119139 wrth dy air yn vfudd gwyliais 119147 o achos d'air a hoffais 119148 Dechrau dy air gwirionedd yw iiotrlo oblegid d'air wyf lawen yw 119162 Y sawl a gar dy air cant hedd 119165 Datgan fy nhafod d'air yn rhwyJ I 119172 Rhois fy holl obaith yn ei air 1305 a'th air difeth wirionedd 1382 Nid oes air nas gwyddost ei fod 1394 o'i ddown fawr air cymhesur 14715 Wrth ei air eilwaith ar ei hynt 14718 Grym ei air, a'i ddeheu-law gref 14719 hwynt a'i air ef a wnaethbwyd 1485

LLITH OFFA.

--0--GLANNAU'R GLWYD.

Advertising