Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Glannau'r Mersey

--------LERPWL.

BIRKENHEAD.

Tysteb Emlyn Evans.

Pregethwyr Poblogaidd.

News
Cite
Share

Pregethwyr Poblogaidd. MR. GOL.,—O dan y penawd uchod, mae yna amryw wedi ysgrifennu i'r BRYTHON yn ddiweddar. Ai tybed nad yw yn bryd i'r elf en yma ddarfod ynglyn a phulpud Cymru- y baklordd yma ynglyn a phoblogrwydd na wnaiff les i bregethwyr na -waandawyr ? Melltith llawer pregethwr ydyw gwanc am boblogrwydd, yn lie set dros draethu y gwir- ionedd a melltith llu o wrandawyr yw fod eu clyw yn gyfyngedig i ddawn dynol. Na ddarostynger y pulpud trwy siarad ac ysgrif- ennu am dano fel pe yn ddim ond maes rhedegfa. Os oes gan yr ysgrifennwyr hyn, neu rhywun arall, awyddfryd traefchu eu lien ar bulpud Cymru, rhoddaf iddynt destyn yng ngeiriau un o'r dynion mwyaf goleuedig sydd ynddo hoddyw, ac yn ddiameu un o'i bregethwyr goreu, sef y Parch. 'J. Puleston Jones, M.A. Dyma ddywedodd efe yng Nghyngrair yr Eglwysi Rhyddion a gynhal- iwyd yn ddiweddar yn Aberystwyth :—"A minister to be popular in Wales must preach the things he knew before he began to think." Rhaid i weinidog os am fod yn boblogaidd yng Nghymru, bregethu y pethau oedd yn wybod cyn iddo ddechreu mecldwl. Geiriau ag y talai yn dda i bregethwyr a gwrandawyr roddi ystyriaeth idclynt. GIRALDUS. MR. GOL.,—Pleser o'r mwyaf i mi, fel un sydd yn mwynhau darllen eich papur enwog bob|wytlino8,%>edd mynddros restr y pre- gethwyr poblogaidd. Cefais y fraint y glywed cewri pob en wad, ac fel hyn yr wyf yn cael fy arwain i'w safoni :— Y Methodistiaid Calfinaidd.—-Parelm. J. Williams, Brynsiencyn D. Williams, M.A., Aberystwyth W. E. Prydderch, Abertaws T. C, Williams, M.A., Porthaethwy; Evan Philips, Emlyn Thos. Jones, Rhostyllen. Yr Anibynwyr.—Parchn. R. P. Williams Peter Price, B.A., Dowlais B. Davies Stanley Jones, Caernarfon W J. Nicholson, Porthmadog H. Elfed Lewis, Llunden. Y Wesleaid.-Parehn, D. Tecwyn Evans, B.A., Llandulas O. Madoc Roberts W O. Evans, Rhyl Hugh Jones, D.D., Bangor J. Cadvan Davies T. Isfryn Hughes, Ffestiniog. Y Bedyddwyr.—Parchn. E. T. Jones, Llanelli Chas. Davies, Caerdydd Abel J. Parry, D.D., Rhyl Pedr Hir, Bootle Dr. Davies, Caernarfon Aaton tmorgaii, Blaenffos. Yr eiddoch, I HEN VVRANDAWR.

Advertising