Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Oiwygio'r Eisteddfod: APEL.

Yn Ynys Mon ac Arfon

News
Cite
Share

Yn Ynys Mon ac Arfon [GAN BETHMAJ. Yr Hin. WEDI disgwyl a phryderu llawer, da gennyt fod yr hin y dyddiau hyn yn ffafriol iawn i gael y cynhaeaf i mewn. Yr oedd ami i ffarmwr wedi mynd i gwyno mwy nac arfer, ac yn ofni na cheid haf eleni. Mae yn hynod o deg yr wythnos hon, tybed a fyddir mor barod i ddiolch ac yr oeddid i gwyno ? Tybiaf mai yr unig un sydd a lleiaf o achos i gwyno am y gwres mawr ydyw y cyfaill Job, gan fod un ar ddeg o feirdd wedi anfon o-wynt iddo ef. Hyn ydyw testyn y gadair ym Mhwllheli, a dichon mai y ffaith fod cynnifer wedi casglu Gwynt sydd yn gyfrif am ei bod mor ddiawel yr wythnos hon. Un arall o destynau yr un Eisteddfod ydyw cyfansoddi tri phenmll addas i'w canu ar ddechreu Eisteddfod neu gyfarfod llen- yddol yn lie emyn. Dyma fel y dechreuodd un bardd-gwell fyddai i mi beidio ei enwi 0, dyro gymorth ini I gadw rhag y swells A chadw'n llygaid beunydd Rhag colli'n umbarels Rho gymorth i'r cantorion I fod mewn tune, fel tae, A dyro gymorth wedyn I'w cadw rhag pob ffrae." Mae yn bosibl nad oedd gan y bardd hwn ddigon o wynt i fyned ymlaen. *Sb T i1 y jf2111 w y Yr oedd yn dda gennyf weled y ba,rdd hwn ¥J Nghaemarfon" heddyw. Ceta. oriau o'i cwmni diddan. Un parod ei atebiad ydyw ef. Pan y sylwodd un fod Cofiadur yr Orsedd yn bwriadu myned am daith ar y môr, "Wel," meddai Tryfanwy, mae yn sicr 'o ddod yn ol, gan na bydd yn werth y drafferth i'r un pysgodyn ei lyncu. D<jn1"1 oedd ei gyfarfyddiad ar yr heol a Mr. M. ±. Morris, a da i'r bardd oedd y ^yfar[yddiad hwnnw. Mae Tryfanwy, ernadjdyw jn gweled na chlywed ond ychydig iawn e^ hvn oil yn gallu bod yn llawen gyda gyfeillion, ac mae y rhai hynny yn lliosog iawn. Newydd Prudd Aeth nifer o fechgyn i ymdrochi heddyw Vn a^os i Bont Seiont, ac aeth un ohonynt le rhy ddwfn, a boddodd. Ei enw oedd Richard John Roberts, Plas Glynafon, Waenfawr. Yr oedd yn 17eg oed, w yn vsaolor yn Ysgol Ganolradd y dref. Gwnaed ymdrech ddewr i'w achub gan ei gyM'™' ond yn aflwyddiannus. Natuno ydyw fod cydymdeimlad mawr a'r teulu trallodus. Clfeeaeyr ardal hon wedi colli ctyn i^uanc da a defnyddiol yn m^woiaeth Mi. W.. Owen, Siop y Bont. Yr oedd iddo_ ragor iaethau amlwg mewn gwahanoi gyfeiriadau. Yr oedd ei feddwl yn wastad ar y da a'r pur. Bu yn ffyddlon iawn jrieud m rari gyda phob achos da^odedfgaeth? affel yUdcyffredin'o ddeiHaid y clefydI siomedig LSw, rbKaychyd^ ySdZt'oS! wella hyd o iewn ycnyuig j ond pan y g|l0^f,°w °gynnal, meddiant rC SIXSdd iV oyHelyb i dgoniant ™ ^*r6 angau awdurdod ynddi. Ca-fodd angladd lliosog cy^ch- B™ifBUddw/r Parch. D B. Owen^gwemrdog llythyrau lawer 0 gydymdeimlad â hwy yn eu. galar a'u tristweh ai-n un oedd hoff ac anwyl ganddynt. AMae yma wedi Xyddo" i gael addewid i gynnal Eisteddfod Gadeiriol Môn yn 1908. Y mgeisiai lleoedd ereill, ond yr Amlwchiaid a orfu. w Wedi ei Mae llythyrdy Dew wrth ^VddTy irnewydd. Nid ydyw pob ?os"yny hoffi symud. Ondjae ^safle y llythyrdy newydd h fod yr insrr; gyfoSiadfu 'yn cae! eu'gwneud arnynt yn fuan. I§2 LLAWENYD/ gennym LONGYFA^H Associate of the London College of :Mu S°Tahomasr'yn gyfeilydd -edW Y MWpaS^eSuhXn Zl gyiaill, ydyw r&wA-swK.'as ffordd i fyny.

Advertising

Diweddaraf.

--0--Cymry America.

Advertising

Family Notices

Advertising