Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Oiwygio'r Eisteddfod: APEL.

News
Cite
Share

Oiwygio'r Eisteddfod: APEL. At Olygydd Y Brython." wrR,ClyuwYd llawer yn ddiweddar am cWitv?1 r> v'!jrato—y dremolwst," chwedl &dr f1 y BrYTHON dro yn ol—gwrthuni Qv WS sy n llawer rhy gyffredin gyda lleisiau yn feibion a merched, a'r hyn sydd I'ai K6,1 80,.Klem"io ar hyd y blynyddau gan a J- 6lrruaid Cymreig mewn geiriau cryfion had d'ly Da ydyw gweled ychydig well- dilyn pob condemniad cyhoeddus o'r Paha ^an y beirniaid, a 'does vr un rheswm Y m, y dylid goddef y don anaturiol hon. iniaRftn andwy° lleisiau, ond gellir ei feddyg- aiul ,yn Awydd ddigon. Parodd gwymp §yfoet}^°r gwy°h—8wycii yn y mfeddiant o gyflen Ueisiau, ac yn y gallu i ond v J^1' a neges y gerddoriaetlif y | '-?1 ddiffygiol o'r hyn sydd, wedi'r cyfan, tf, 1, a mwyaf hanfodol—purdeb rw 'nai'r vibrato yma a fuasai'r unig lwyd<? a chynnydd yn y gelfyddyd, anff^j 1 yn w*r achos i lawenhau. Ond yn j^i Us' rii(l felly y mae. Uyrri U f°d pawb sy'n caru cerddoriaeth wedi teimlo grym a phwys yr 0 Wa-?!* diweddar a welwyd yn y wasg I), p cerdd-feirniad blaenaf Cymru—Mr. am fod yr hyn a efe Vr^ yn awr yn newydd—na, y mae heb ri§^SOU er s blynyddau, ac yn fynnych ddijjv m cefnogaeth, wedi nodi allan ^edi n °i,! cyfundrefn gystadleuol, ac HaweraW^^ymu cynlluniau diwygiadol. Ceir yntau ereiU> yn a,c allan o Gymru, sydd, fel ad^{ej .yn eredu fod yr amser bellach yn dityy i wneud ymdrech arbennig i effeithio efer igla; ac yn y cysylltiad hwn, godd gari nl ddyfynnu o iythyr a ysgrifenwyd ty By, gerddor Seisnig blaenllaw, yr hwn a ch gefn?gydd aiddgar i gerddoriaeth pe 6rfii ?^10n Cymreig, ac a fuasai'n falch, arWein J J e* wasanaeth, o weithredu fel y&Blv*. M a chyfaill tra gwerthfawr i ni « gi a r mudiad i ddiwygio for a aPPears to me that the time is ripe the SuPrerne effort to be made to reform ii" Present competitive system in Wales. ities f i^ose who believe in the potential- to 8e° nation, and who are concerned talent deplorable waste of effort and that and the lack of intelligible objection act Paralyses progress, can in some way i^itiated3"^61'' & §reat reform niight be •^id P^Uun 88 anSen trafod gwendidau ein 8v?resenn°l> gan y gwyr pob Eistedd- h chtyvfW'^ar yn eithaf da pa le y gorweddant; niweidiol, a chamarweiniol teKJnU^,e'n ^°d ni'r Cymry yn gwneud Cer^dori °ynnydd a ddylasem mewn 0' ^lentT• pan ystyriom y fath swm rhyw,lri ««ol a fedd.wn wrth natur. Os oes V^iste(ifXn ,artleu cyfoeth y dalent hon, aed lf cystnrii ^enedlaethol Abertawe, a bydd ^drec^t ^°n rhagflaenol, heb son am yr corawl mawrion, ei argyhoeddi 0nd ar y mater hwnnw. pwynt ar hyn o bryd ydyw Wf erth holl dalentau hyn ? Rhydd I darawiadol yn y Gerddor am J *riae U Wer ° ddefnydd ystyriaeth i ni. ^r_ixas vmyny°hwyr cyngherddau drwy'r a aiaid jWyno oblegid prinder gwir ddat- n c^ajxdr1^' st:,arth uchaf. Dylasai Cymru, dYnorthw 1 I' ,fa,th gyfoeth lleisiau, fod yn v yo 1 gyflenwi'r galwad, ond fel y nlf: y" rif^^mydd, ychydig iawn ydyw t<SSiaU a gynhyrchwn, er y clywir it^^au ° ''ro dro yn ein Heis- Yn sicr, gellir gwneud rhywbeth l>|adael -a datblygu y ddawn hon, yn lie d' 1 Ymredeg yn wastraffus a diamcan. y ca^l^r^S ^awr y Gan yn Abertawe, ar^derc^oWtl yr hyfrydwch o wrando corau b' r9-ddfn a bydd y prif gystadleuon corawl u jv.(i ,Ilas gellid eu cwrdd yn unlle arall. b^es eii yf°dol y corau hyn, a beth fydd a 8ydd cy,r.^aeddiadau datgeiniol ? Pa a, gly we i od o'r lliaws corau rhagorol t tOd Y Y yn ein Gwyliau Cenedlaethol yn Y pp,.v?yiUtfleno mlynedd diweddaf ? 6 Jif gatn r01} ein meddwl gorau a enillasant Hi.] dolalPH,a r orchest fawr, ac y darfu am cv:;rVfu i(i!r,gyda hynny Heblaw hynny, a„ ynt' ar hyd eu holl yrfa, feistroli Ydr\ j1^ gwaith cyflawn, a swm eu holl ^iadaod dys§u ychydig ddarnau di" ty. y gWvderU ychydiS wobrwyon. f0d u am wrthuni a drwg y fv. 6U tFo yr Un darnau cystadleuol yn dod lyd y blynyddau ac yn bur ft, "eisj„„ yw r darnau hyn yn deilwng },Sw^ch a s][ywir yn eu canu- yti ^fodol fel y g°rfodir Pwyllgorau 6,1 rhaM yn ai,d i ddodi y darnau hyn y & i^°rau i niU' neu ynte redeg i rise o fod cvr.k gystadlu. Onid dyma'r fan lie arJ ud rK„W,yn diwygiad ? Onid oes modd [ fyddan? Eisteddfodol yn gyfryw I t) ^ratoi „ °e udd i'r cystadleuwyr wrth rf*'8yijei' a'r gystadleuaeth 103 I Cof du ddylai corau Cymreig yingyd- I Vn I °Wbl sydd oreu mewn canu ^fJ^bol v a°h na glynnu wrth drefn fori^^0 Vn fi, ai'nau prawf ? Yr ydym yn y fl,U a arbennig at y lliaws Eistedd- (j}6lTy<ldyn Synlielir drwy Gymru yn ystod cyfa6 aefchol i rnae cynllun yr Eisteddfod ^aJ^ith ° erchi ar y corau i feistroli itydH0 fy i r n gwrs, yn un campus. Y ra8le» yr Wyl Gystadleuol al niaes o law yn Blackpool, ac So}, ,cy|ansoddwyr y darnau prawf, r> 'andel,Scarlatti,Mendelssohn Seh' Hubertapms' ac °'r y8So1 ddiweddar, r0ni 0vVell "R arry» Chaminade, Cornelius, Y aix^°ck, Percy Pitt, a Hol- W i Bi„ t6 r prawf-ddarnau oil yn Uytli Jyth v C P°°1 a'r cylch—ni fyddant cv ;V bin ddodi darnau cystadleuol ?artlnS adleUw. eil0r°l> ac y mae ymbaratoad ir yn golygu hyfforddiad tan HZ y»gy^ S Iff-W a phrofl'n gyfle ^ysg0j ^byddu a cherddoriacth oreu 1 J yn fyd ga.11, ;elthur 11a chaem ein Heisteddfodau °hoix0?n4. Y mae'n gred i°, i. Gryrnru ddyfodol gwycli ^an 'l1, chvf<J-^doriaeth, ond i'w thalent ^rhv yrtlru ll>10 ^'r iawn redfa. Gallai «^t,°i«thyfforddi'n deilwng, ganu I.1'! fod cyfarfod o bawb yntl Abert„,°rdeb yn y pwnc yn cael ei yniavn, »6> y bydd Eisteddfod- I ^thr^y (\ Wrth y llueodd a chyda I ° fod +yr^deiihas yr Eisteddfod^Gen- t ai°daeth ford gron i'w chael arno, a chynllun penodol o ddiwygiad yn cael ei ddwyn ymlaen. Os y byddwn yn unol ac o ddifrif, ac yn cael ein symbylu gan yr unigTamcan i wneud rhyw wasanaeth i'r genedl a garwn mor fawr, fe ddylem, tan arweiniad Mr. Emlyn Evans (yr hwn, yn ddiau, a weithredai felly) fod yn alluog i roddi cychwyn i'r diwygiad sydd a chymaint o'i eisieu. bydd y sawl sy'n bleidiol i ddiwygiad cystal ag anfon i ni eu henwau a'u cyfeiriadau ar bostcard, trefnir yn ddioed i alw'r cyfarfod, o'r hwn y rhoddir cyhoeddusrwydd i r rhai a fwriadant fod yn bresennol. Yr eiddoch yn gywir, HARRY EVANS. 26 Princes Avenue, Liverpool, GorU. 24, 1907. --0--

Yn Ynys Mon ac Arfon

Advertising

Diweddaraf.

--0--Cymry America.

Advertising

Family Notices

Advertising