Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

CODI PREGETHWYR. -----

News
Cite
Share

CODI PREGETHWYR. [GAN PRYFYNJ ydvw 0rchwyi;°n pwysicaf |unrhyw eglwys f0(j .^°di pregethwyr. Cwyno mawr sydd danJ11 r ° br§ethwyr diafael a dialw am fajc7 yn britho y wlad, dynion. sydd yn Pan ar yr eglwysi ac yn fwrn ar y siroedd. y g ? cyhoe(ldir uri o'r cyfryw i fod yn y daith y BV yradaena ton o ddiflasdod dros edrv Vi ^a' Wedi clywed pwy sydd i fod, g\yi[ Un dros restr y cyhoeddiadau, ac os gyj eriw brawd at ei chwaeth mewn taith yjj ???' yno y bydd ef. Teimla cyfaill arall mew °^lgar fod cyfundrefn y week-ends i w n Sjym, a chymer fantais ar yr achlysur cVmr»e defnydd ymarferol o'r tren rhad e'j er un arall glefyd y Sul yn orchudd dros t cym«a rTn°^e Wrth gwrs, nis gellir :j"m celu-cl WYo ymddygiadau o'r fath, ond wiw P o'n ,y,na'f gwirionedd am dyrfa liosog I Pe p?W'arK'rtwyr- Yn awr, ein pwynt ydyw, bwy gofal dyladwy gan bob eglwys i y egyr ddrwa y weinidogaeth, credwn P'lnl llai o gwyno ar gyflenwad ein yt, k* au' ^wyddom am fwy nag un eglwys \Vf)ir ffafriol i gychwyn brawd ieuanc i'r iddo llacl gwiw ganddi gynnyg Sul gy}10 bob tair blynedd, chwaithach i'r Cyfad unwaith yn y flwyddyn. Nid teg trangjyw fwrw eu baich ar eii eyd-eglwysi Pel n y^ynt yn foddlon i'w dwyn eu hunaiu. e?Hvv'ae §waetbaf y modd, nid ydyw yr gan ^yn gyffredinol yn cael eu llywodraethu ZJarn gywiraf, a'r cymhellion puraf pan Wert'1 -?Wr ieuanc i'r swydd bwysig hon. dosKo <\ 1 r ymgeisydd gyrraedd tiriogaeth y Werw •' n'c^ yjl aml y gwrbhodir ef, er i glaer e,1.rn^° nad ydyw ei ddoniau yn ddis- tiabori^ 1 ddyfodol yn addawol. Rhaid cyd- 0 2vrl oes digon o bwyll, o ddifrifwch, Y!ildYbodolI'wYdd, yn ffynnu ynglyn a'r ^v^-eda6th bwysfawr hon. Gwir fod fod e 0 ddeffroad gyda hvn, ond credwn eto p11 yr dir lawer i'w feddiannu y byddant ar safle ddiogel, Nid ^Vw n 'euanc> na chymwvnas a'r wlad, dflyn r pwy bynnag a ddel. Gwell i ac 0s ,°. ° 1 1° ymhobman nag yn y pulpud Ha an 6lm^a cynulleidfa am unrhy w gennad thejti yn freiniol, ni wna dvsg na ydyw U 'awn am hynny a'i unig obaith y 'Cy cael Uanw ambell i fwlch, ac ni chaiff oriajj11^ hwnnw ond pan y bydd y blaen- Wedi euro wrth bob drws arall.

^ Pa fodd i wella ?

-__---wmmmmmm • emammssma…

LLANGOLLEN.

Advertising