Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Y TREM 1 ^TRWY Y DRYCH. j

GLANNAU'R GLWYD.

--0--Nodion o'r De»

GwilL a-A y»

News
Cite
Share

GwilL a-A y» Mae pawb o'm darlienwyr ond °diO gwybod pwy ydi Gwili y bardd, °n%jg, yw mor adnabyddiis, feallai, fel Mr. J6^1 eJ,'g y pregethwr Baptist. Y mae G'wih v(}d cryn amser bellach yn byw yng Ng —hynny ydi, pan fydd o gartref, ac j iawn ydi hynny. Ac yn hyn y mae ac yntau yn debyg i'w gilydd. Y Jr ddau yn hen lanciau, yn feirdd, ac 5m wyr heb ofal eglwys. Ond yn y fan gj y mae y tebygolrwydd yn terfynu, os glywais i yn ddiweddar am Gwili ynG tbJ Mae sibrwd ar led (na fynegwch y*1 y}- nad ydyw Gwili yn iach yn y ffydd aidd. Dywedir yn ddistaw fod ganddog.jj gydymdeimlad a beirniadaeth jf- ddiweddar. Ymddengys i erthygl a ennodd i Seren Cymru yn ddiweddaf J^gir cynnwrf yn y gwersyll. Ac fe'n hys liell fod erthygl o'i eiddo wedi ymddangoS, lcb- ar wneud hynny, yn yr Ymofynnydd, CYrpe-i grawn misol yr Undodwyr. Mae j o aelodau a swyddogion mwyaf u»i° 5ec- y Bedyddwyr yn son yn barod am el. eisio: Mae un gweinidog hefyd yn ^asg) ysgwyd ei ben (yn ffigyrol felly) y» gan gusanu gofidiau a gofyn yn bry jd Beth yw ystyr hyn oil ?" Mae rhai or- yn cyfrif eu hunain yn dipyn o feirdd ion yn dwyn ar gof nad yw Uffern a'i cyn boethed ag y disgwylid iddi h1 fod hefyd yn sylwi yn ei erthygl ar o0d^: Wyn, a gyhoeddwyd yn ddiweddar Watcyn ddim yn uniongred o lawer. & •' y cwbl, synnwn i ddim na welir her^V ddigon dyddorol ymhen tipyn. Gwy chwi gyfeiriad pethati W PEI Yr hyn sydd yn fy rhyfeddu i ydyw 1wi buasai gweinidogion a phregethwyr ellety mwy ar dueddiad Ilaweroedd o'n hiell does yng nghyfeiriad heterodoxy. Credaf n un o bob deg o ddynion ieuainc o dan oed sydd yn aelodau yn yr eglwysi y1? tebyg i uniongred. Mae llaweroedd o 0^ol' yn barod i gyfaddef hynny yn gyfri-no toti a phan ofynir iddynt paham na wna-byfe-t- daliadau yn hysbys yn yr Ysgol Sul a yf fodydd ereill, eu hateb yw Beth y ( use o godi row ? Pan ofynnir paham y rnaent yn dal i fynychu y leoedd o addoliad, O, er mwyn c017lfy & meddant. Dyna lie maent yn cWf olJii £ ffryndiau o'r ddau ryw. "If lady knew I held these views, she d f y# fit," meddai un bachgen ieuanc ddiweddar. These views oedd jyi y Parch. T. Rhondda Williams Y'. SIC Shall we understand the Bible r) Ie ý ddigon i chwi, fe gymer chwyldroa tal a syniadau crefyddol Cymru, yn syniadau gwleidyddol, yn y deng 111 nesaf. o Testyriau Eisteddfod Liang0* e -lit

Advertising