Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Y TREM 1 ^TRWY Y DRYCH. j

GLANNAU'R GLWYD.

--0--Nodion o'r De»

News
Cite
Share

--0-- Nodion o'r De» [GAN HESGIN.] MAE pethau yn dechreu dyfod i'w lliw arfer°. yng Nghaerdydd erbyn hyn mae'r a'r rubanau, a'r llu o arwyddeiriau, mynd i gadw erbyn amgylchiad cyffelyb" os byth y daw. Ymhlith yr arwyddeirJft^ croesawol, ceid mwy o rai Cymreig na& welais i ar unrhyw achlysur o'r fath o'r ac ag eithrio un neu ddau, ceid hwy'n hefyd, fel mae'n rhyfedd meddwl. nid heb gryn bryder ac ymdrech a chwy (os nad rhegi) y bu hynny. Bu i'r So'U Wales Daily News roddi y ddwy ganlynol ar ffrynt eu swyddfa Hir °eS Brenin a'n Brenhines," ac Yn hir y teyMI; asont arnom." 'Rwy'n credu fod yr y11. yn afreidiol yn ol caethaf reolau John Mor Jones sut bynnag am hynny, fe fynodd y London & Provincial Bank, SYDO- heb fod nepell, roddi un o'r ddwy frawcldeg ar eu hadeiladau hwythau. A phan yn nl i'm gwaith ryw fore, dyma welwn i I Oes i'n Brenin a'n Frenhines," ond erb amser cinio 'roedd rhywun wedi bod wf;wr yn gwneud yr F yn B. 'Doedd y paen j; wnaeth y gorchwyl y tro cyntaf ddim w'e ei eni yn freiniol," mae'n eglur. g Fel y dywedais bythefnos neu dair wyth11. yn ol, cyflwynid anerchiad croesawol Brenin gan y Cymrodorion. Wel, fe cyfl^j wyd e'n reit 'i wala, ond pwy oedd yn gy am ei gyfansoddiad 'does dim sicrwV Mae nhw'n dweyd mai nid y Pr0 yn Powel (un "I," os gwel y mono-operator s dda mi eiff Powel o'i go yn gaclWIll 1. rhoweh chwi ddwy) fu wrth y gorch J Mae nhw'n dweyd hefyd mai yn Saes yr ysgrifenwyd yr anerchiad ar y cych^J^ ac i un o'r aelodau ei gyfieithu i'r Gynir_ wedyn. Un peth sydd yn sicr, chyhoedd y mo hono yn y papurau lleol, fel y aC gyda bron yr oil o'r anerchiadau ereill> y mae amryw o Gymry'r ddinas yrpa^(l gofyn, gyda rhyw led-wen sy'n golygu n nhw'n gwybod mwy nag mae nhw'n ddw j "Beth ydyw y rheswm pam, 'sgwn i ?

GwilL a-A y»

Advertising