Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Nodion o Fanceinion.

News
Cite
Share

Nodion o Fanceinion. [GAN CYFRIN] ^Gymdeithas Genedlaethol. „ nifer o aelodau yr uchod, a'r pwyll- cw h** i ystyried faint o fel sydd yn y c"» ac hefyd i drefnu y meusydd a'r blodau „ iddynt i chwilio am gynhaliaeth y v ftesaf. Ail etliolwyd Dr. Emrys Jones di-i n°^wr> a Mr. Richard Williams yn v ;s°rydd, a Mr. G. Caradoc Thomas yn jnfeimydd. Etholwyd o'r newydd Mr. j» P Hughes yn Uywydd, Mr. E. M. Vn 7n is-lywydd, a Mr. Francis Williams ^ysgrifennydd cynorthwyol. ac ae.rhag°lyg°n addawol at y tymor nesaf, y >er :°d cyllid y Gymdeithas wedi ysgafnu banc yn gefnog gyda £ 13 yn y )]* • Enwodd y pwyllgor rai o gewri Vm' a^en' a °han, i ddod yma i ddarlithio "loedd y gaeaf. Gobeithio yr ufudd- Cant 1F a^wa(^' a chyhoeddir eu henwau. Y &roeso a derbyniad gwresog. yn r oec^ darlithwyr y tymor diweddaf oil CeQ j^hydedd i'n hiaith, ein gwlad, a'n eUodrl a c^laet^ cynulliadau Uiosog. Chwar- ftrfod JjBrython ran helaeth i lwydd y cyf- cron" l > trwy eu hysbysebu, a chyhoeddi vir,i 0 r darlithiau trwy gael y tafelli yn briwn^rc^°l o'r dorth. Disgynnodd rhai ar ^wrdd y wasg Saesneg, pnd mae yn y 8. ^0(i gan y Saeson dric i ddiystyru ar(,i Ineidiau mwyaf blasus a maeth Ion i 0ed7fteth ein cenedl engraifft o hynny Q.w y darnau crebaclilyd o areithiau cinio yjj 8a^6W'> er naw i'l\an o ddeg ohonynt '1'rn i'r Pellter, ar ?Ua y Gymdeithas ei heilfed flwydd Vn §ain> ac ychydig yw nifer y personau breZi hon yn awr oedd yn eynnal ei U, t) 1pU y blynyddoedd cyntaf. Mr. foddwl an8' Heywood Street, bia y drych- y Q Gymdeithas Gymreig, ac ar Wener fry^ 8hth y cyfarfu ychydig i drafod y del- Oy,'f/na ymuiiodd pedwar ar ddeg i ffurfio'r r*ydd6lthaS> ^an e* bedyddio. Cymreig- ^ydd rdd arwyc^c'air y pwyllgor, ac oher- gened] ynny ymserchodd yng nghalon y ddatblygu yn gyflym iawn, a W.85^ y darlithiau yn yr hen Gen tie- ^■°tel-_H°nC^r^ ea^ y Midland llenwi, ueuai cannoedd o Gymry yno nes y8tftfeij Wawr a'r oriel. Ar ol colli yr 8y]f„_ °didog honno, a symud i King Street, 8°fiadJVyd yn y dref gymdeithas fyth- y Cymru Fydd, ac aeth y ddwy i gilYdd d yn benben trwy genfigennu wrth eu ieua Bu farw'r Cymru Fydd yn lied Wy0 n effaith yr ymladdfa, a chymerad- byruia orm°dol yr iaith Saesneg. Fodd Uaj er i'r llyffant blwydd fetliu deith Y dwyflwydd," clafychodd y Gym- diaethol, a bu yn wael am amryw Pennaf oedd. Bu feirw rai o'i chefnogwyr 1 V H* a° ymadawodd ereill o'r dref i Gymru, -pYec^ar Mr. Ionawryn Williams a Mr. yn J^0, ^|ards, Pendleton ond erys ef, er is 0 u j u> yn un G'[ Jiaelodau anrhydedd- f°d yn^ii iddo. Er i'r Gymdeithas J. gae^ am ysbaid, dechreuodd ym- c^le^n trwy ddylanwad personol y ^arha ar Mr. Kyffin ac ereill, ac enilla yn a ?°Uodrt° ^wy(i(i i flwydd lawer o'r nerth y dai0n- Buasai yn ddyddorol traethu am ftllllftion a Wnae^h raewn amryw gyfeiriadau hw ^rc^°l> ond rhaid gadael heibio y PWy!! Credaf y byddai yn werth i'r yitideitu ^y*loeddi llyfryn o fyr-hanes y svl °'^ dechreuad hyd yn awr, rhaj w&dau am ei sylfaenwyr. Os oedir hwyrach y collir llawer o'r wybod- yna. Hai ati, gyfeillion 5in r» t APeH,°J.,Cymreig- a1168, an? yr arweinydd, Mr. Gwilym R. y°hwaneg o aelodau yn ddiweddar. n ynny gan amryw, a lliosogodd es cyrhaeddant yn bresennol hanner ^uontr,faeSon we(li rhoddi eu llygaid arnynt y pn Prydnawn Saboth yn gwasanaethu ckportnT>a* a'r Sul diweddaf yn 6,i g^nao oad. Cawsant gynnyg i roddi ^yntanaeth .ar nos Suliau hefyd, ond wiw ^feip' ° 'egid collasai ein cynulleidfaoedd ganiadaeth rai ^o'u hadar cerdd Wrv;^n. diweddaf, aethant t)ll Edge, ac os yw Gofid y txrfn mewn rhai amgylchiadau, yr >.] e«er hafaidd yn wahoddgar iawn fam can i'r cor hwn er eu taith

I MANCHESTER.

Advertising

II Y Bregeth ar y Mynydd."

44 Llwyn Hudol."

Nodiadau Cerddorol.

Cerddoriaeth 'Steddfod Llangollen.…

Canu Penillion gyda'r Tanau.

Y Cystadleuon Offerynol.

Advertising