Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trachwant yr Eglwys.

--0,--Adran Gymreig y Bwrdd…

-0-Llythyr Gwleidyddol ----

News
Cite
Share

-0- Llythyr Gwleidyddol [GAN Y GWYLIWR]. O'r Tibr, Westminster, Nos Fawrth, Gorff. 23, 1907. Effeithiau Llacrwydd. PAN fo'r Llefarydd yn absennol, a phan fo'r cynhulliad ym Mhwyllgor fel y byddis yn dweyd, y mae Ty y Cyffredin o dan reolaeth ac arweiniad Mr. Alfred Emmott, yr aelod seneddoi dros' Oldham. Nid oes neb eto wedi deall yri iawn paliani y gosodwyd Mr. Emmott yn y swydd bwysig hon; i'r sylwodydd cyffredin y mae'n cyfateb i'r round peg in a square hole. Perthyna i'r dosbarth o ffyddlon- iaid y dywed pawb yn dda am danynt, yn bennaf ar gyfrif eu meddiant o fwyn- eidd-dra a chwrteisrwydd sydd yn ymylu ar lacrwydd. (Rhwng cromfachau, y mae lnwy nag un ohonynt hwyrach i'w cael yn y Blaid Seneddoi Gymreig). Nodweddion i gyfarfod tywydd teg ydyw y pethau a. nodais yng nghanol y storm- ydd sy'n chwythu ar Gadair y Llefarydd. Y mae mwy 0 "Kv am north a ph ender- fyniad nag am gwrteisrwydd a mwyneidd- dra. Y me Mr. Lowther, fel Lord Peel o'i flaen, yn gw ybod hynny yn burion, ac or nad ydyw un amser yn angliofio '■»ners, y mae ganddo rywbeth amgen- ach i drin fý y Cyffredin na'r soft answer sydd weithiau yn ddigon i droi ymaith ddigofaint. Wel, p'am 'rwy'n son ? WeI, dyma'r paham Neithiwr fe welais a'm llygaid fy hun Mr. Emmott yn cwympo yn un o'r maglau a osododd ef ei hun. Cynhygiodd Mr. Clancy, un or aolodau Gwyddelig, ryw welliant dibwys i'r Evicted Tenants Bill. Gwrthododd Mr. Birrell y gwelliant, ac wrth gwrs nid oedd gobaith iddo basio. Ond yr oedd y Ty yn ddifraw a Mr. Emmott yn llac. Nid felly (Parhad ar tudal 2).