Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

----== Yn Ynys Mon ac Arfon

<9iT,MRY caer-

AP MADOC. I

News
Cite
Share

AP MADOC. I Ddechreu'r wythnos cyrhaeddodd y cerdd- lenor hysbys, Mr. Wm. Apmadoc, i Lerpwl o'r America gyda'r agerlong Canada, ac wedi anelu yng nghyntaf lie am swyddfa'r Brython, ysgrifennodd ei brofiad ar ei daith i'r Hen Wlad-lle yr erys i ddarlithio ac ymgyfarch hyd gwedi Eisteddfod Abertawe-fel y canlyn :— Mordaith Niwlog lawn. MR. GOL.Ar ol glanio bore Llun, Grorff. ] 5, yn Lerpwl, y papur cyntaf a welais oedd y BKYTHON, ac yn y rhifyn hwnnw sylwadau caredig am Dr. Daniel Protheroe ar ysgrif- ennydd. Gwnaethant i'r olaf wrido yn wir i chi." Nis gwn sut y teimlodd Daniel. Mae ei groen ef yn dewach na'm croen i. Gyda yr un llwyth llythyrol, caed llythyr caredig-groesawoi oddiwrth y prifardd Pediog. Teimlasom dannau euraidd ei dynerwch. Efe ym Mhwllheli, ac yn egluro yr anhawster i gael noson gerdd-lenyddol yn Lerpwl. Diben pennaf y nosonau sydd wedi eu trefnu yn rhai o drefydd Cymru ydyw cael cyfleuster- au i gyflwyno i'w sylw gyfarchiadau brawdol- lenyddol-gerddorol nifer o'r Cymdeithasau Cymreig Americanaidd. Mae Cymdeithasau Cymrodorol y wlad orllewinol ar gynnydd- maent yn amlhau. Dengys hyn fod cenedl- garwch, llengarwch, a cherddgarwd1Cymreig ar gynnydd. Ymdrechir yn ddifnfol i gadw, nid yn unig deimlad Cymreig yn fyw, end i gadw pob Cymro a Chymraes a Chymry Americanaidd, mewn cyffyrddiad ag hanes a llenyddiaeth ein cenedl. Yn ystod y deuddeng mlynedd diweddaf, mae yV ysgrifennydd wedi cael manteision i weled Cymry o f6r i for, ac y mae yn dda ganddynt glywed am wrhydri dysgedigion Cymru bob amser. Ond credwn nad yw Cymry Prydain yn wybyddus o wrhydri meibion Gwalia.yn y Talaethau Unedig a Canada. Ystori ryfeddol o gynl;y^ ydf^ ac un yn adlewyrchu anrhydedd neilltuol ar enw a chymeriad y Cymry. Dweyd^yr ystori fawr lion mor gryno ag a allem oedd dyben cyntaf ein hymweliad. Ond rhaid fydd ei chymysgu hi. Aeth yr awyddfryd cerddorol yn drech na'r angenrheidrwydcf hanesiol. Felly, disgwylir nosonau cerdd-lenyddol yng Ngwrecsam, Llandudno, Caergybi, Aberys- twyth, Caer dydd, Treorci, Maesteg, &c., gydag awgrymiadau y bydd tameidiau tenen am gyflawniadau athrofaol, gwyddonol, celfyddydol, a gwleidyddol Cymry America yn flasus rhwng cromfachau, megis. plygu i'r drefn, ond yn wir, meddaf I chwi, rhaid i ystori Cymry Americanaidd gael gwrandawiad a chrediniaeth yn fuan neu hwyr. Mordaith niwlog, meddai'r penawd 0 eulfor St. Lawrence hyd lwyfan glanio Lerpwl, niwl tew a anadlwyd bob awr^or fordaith. Cafwyd un awr glir y Gwyddel, ac ebe un ohonynt Be jabers to yl one and all, if you want clear skies to brathe a whiff of God's pure air, Ireland will give it to ye, begora Diolch i'r Capten Richard Owen Jones, o Fodedern, Mom-^sgyblaeth odidog yr hwn a deimlid ymhob adran o i llong. J Canada y/esmwyth-lithrog tros y we.lg a thrwy y ni»l lmb ddamwain na ohy^gotl damwaln. E8rawyth-lithrog daith gweryddol, y ddiweddaf yn y Canada sydd yn haeddu y fath gyplysmd ansoddeir- iol Mae y tri dlwrnod o Montreal ar afon fawr odd us y St. Lawrence cyn cyrragc^ y mor mawr yn wcrtli croesi cyfandir w cael, ac i fwynl.au ysblander a gl<andid■ natur ar y glannau amaethol, pentrefo mynyddigf heblaw son am Montreal bryd- Srth a Quebec yn ei holl ramant hane.iol, Indiaidd, Ffrengig, a brwyclix.J Mo ydyw--yr odidocaf yn ei mawredd dytrol "Vve^ymTcenW a Uengar Montreal trwy mv-st. David's Welsh Society yn anfon cofion serohog-hiraethus. at Gymry Cymru trwy golofnau y BRYTHON, a rhai o Gyniry'Cymrodorol Boston a fuont gysodwyr gyda'r diweddar Llyfrbryf, yn anfon eu cofion hwythau at eu hen gyd-gysodwyi Synt- W. APMADOC.

--0--Mrs. Lloyd Roberts, y…

Helynt Mynwent.

*52 . Edrych y Corff.

NOD AC ESBONIAD.

AM.

LLANGOLLEN.

Advertising

Family Notices

Advertising