Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

----== Yn Ynys Mon ac Arfon

News
Cite
Share

-== Yn Ynys Mon ac Arfon [GAN BETHMA]. ^gybi. ^reswv^ ^eulu brenhinol groeso cynnes gan 0H(J y lie yr wythnos ddiweddaf, Moel^v ydyw y ff'aith f°d c°r Meibion y yn cael eu gwahodd i ganu iddynt oantc)We< esmwyth iawn ar feddyliau y (}re £ ri0r1, ^1 v gwyddis yn dda, mae yn bo(^ ^nifyw gorau da wedi arfer bod ac yn Wedi a^am na fuasai un o'r rhai hynny rtiai r]vi -T anrhydedd ? Fe ddywedir Virion ^Wa.d yr aelod seneddol dros sir 6n\Vo,, sicrhaodd y fraint i gantorion aelod d es^ni°g- Os felly, pa le yr oedd yr '■ Nid ydyw byn ond rhai o'r 'K'(;|(j ft11 II glywais ar y mater. Da gennyf Chdr vM ^'r- Cadwaladr Roberts a rllagorol Wyn wedi gwneud eu rlian yn Lewig n a 'IO(' yr unawdwyr, Mr. Evan bestir,; pel Curig> a Mr. W. T. Jones, Pwen.r?^ ^'lfl fel arfer. Miss A. E. iddynt a(.l< K' A.R.C.M., oedd yn cyfeilio Hwyr f0rjf,,a,o<l<1 y Brenin a'r Frenhines eu fr>ddl0n i ,on* yn eu gwasanaeth, ac ni fuont Ellis j0 dweyd hynny. Cafodd Mr. r13reni..fh A.S., a'i briod, swpera l' renIn. u. K ^•hog. ahWyl ydyw hwn, ac emv sydd yn e's°(>!S Cymro. Deallaf fod amryw fVddawn 1 yn darlithio ar y gwr arn- IJ mae y brawd galluog, Mr. &rlith n V 'f'K (America) yn dyfal baratoi n^e'hvn yn sicr o fod yn ddyddorol ft'Xvbi ° gWl'^hrych. Pobl y Tabernacl, i laicl i *2 r n mynd i'w chael hi gyntaf. *4^ a nrylith a hyawdledd raawr gael '^aiioTic,8 >Vn rhoddi digon o le iddynt 8°s eu gogoniant. g atigor Erby i, Carre llyn, mae Y cyffro ynglyn a gosod heibig Ylfaen y Coleg newydd wedi myned J.11 torrj | nysbysir fi fod lladron wedi bod ]e0ecld. v 1W0(1<"1 ac yn lladrata mewn rhai ha^t y ddinas ar y dydd hwnnw. o ■^r> mae 8ain punt o un ty. Ar un yn syndod na buasai llawer mwy ^°r hawri, cymeryd lie, pan y cofir W oedd i'r lladron Iwyddo. Nid f(!d neb yn aros yn y ty ^ynt. tt y rhai ag yr oedd yn rhaid yfod j>r ^oys yw fod nifer o ladron wedi rU1 y c,.ri !na,s' ac adwaenwyd nifer ohonynt 0 ^CWelvri ~swycld°gion, a bu raid iddynt ay Ued ddiseremoni. Nid oedd it wedda £ Ser fanylu llawer yr wythnos ar y gweithrediadau. Mae yn rat -rawr i ddeall fod y gwaith o M i R^REG 8ylfaen a'r He wedi ei ynv evft^ydd yl!lrO' sef Mr. Watkins Jones, df) ref:ltnol' • !ngor- a thystiolaethir yn a, lr'edwvc] vve('' gwneud yr hyn a ym 1 ^yder f foddlonrwydd yr awdurdod- j^^Hiiyg a y rhoddir cyfleustra i Gymry aoae y gwaith o adeiladu y Coleg. b. y carwn wedi gweithio yn dda, W yr Afl, o^'olcli iddynt am eu llafur. w,^eWi8 T° Lloyd, M.A., yr Atliro r,„ ^i yn .1 ,0j}es' M.A., a'r athrawon ereill, H y a'" i(l oedd dim yn ormod l»fgylchinH j U,d er sicrhau llwyddiant yr a llwvH^ a choronwyd eu holl C ^io/(ra^ teilwng. Bydd yn hyfryd- ^oIylehiad e dry eh yn ol at yr bod t'heirnlo fod ganddynt law fep hiadTi y gwaith. Credaf y bydd OtirT*1 colofn^Wydd ^>wrc'<;i Masnach gennych 1 We(1;c3atgari f ara11 yn gyflawn, felly ni wnaf y i 1 cyfejr- y Hawenydd am y ffaith ei fod bw^^ddwr °T arbennig at haelfrydedd Wi Ma f' ritcliard Jones, Ysw., Niw- f'edf^Vl v o We<^ eyfrannu tair mil o idd r Brp^- newydd. Nid rhyfedd CM?- Yn wahodd o'r neilltu a diolch eosi-adeilad f Wreh' mae Mr- Jones wedi for]' miloeX, }vasanaeth y lie ag sydd wedi Son' Vn n lWor iddo. Amlwg ydyw ei Cyfam sydd yn caru ein cenedl ni. a,'r -inir Vr. 11 Cerflun ohono yn Niwbwrch. UJI, aftl8yicii0eHfidd af1j hynny gan bobl y lle JV T>ar<'h Mae efe yn deilwng o yn '■ anrbycledd ellir roddi iddo. wna pobl Bethesda, Vf 9,1 y j5r(! yn neilltuol Caernarfon, am na VnII,n Wedi aros mwy gyda hwy. ^>i0l i„ Sl°medigaeth fawr i blant y nK°e yn arbennig. Yr oedd nianf °-nynt' We('i eu trefnu mewn (>ri(' oherwydd y brys ni t)r;Rl,r'Vf|i fVrj, y Brenin wedi'r cwbl. Pwy 8,1\ saf? l\i byw, tybed, i'w weled y tro rhelioll Ne. eu ymweliadau fel ymweliadau 8,0 eh'r beno Ha" feddwl am ysgrifennu I byji1 ^edi (■a,Hbyn,.y,lr° nesaf byddaf fi ithi! ^n Wedi li18f ?'d °."glwy'r brenu! 'yrinv 1 n hiawn bwyll. Go- y' ynte ?

<9iT,MRY caer-

AP MADOC. I

--0--Mrs. Lloyd Roberts, y…

Helynt Mynwent.

*52 . Edrych y Corff.

NOD AC ESBONIAD.

AM.

LLANGOLLEN.

Advertising

Family Notices

Advertising