Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

--Cysgodau y Blynyddoedd Gynt.

--0---Colofn y Beirdd

Nodiadou Cerddorol.

News
Cite
Share

Nodiadou Cerddorol. [GAN HU GADARN]. DOH E Cerddoriaeth 'Steddfod Llangollen. Y MAE Rhaglen Eisteddfod 1908 o fy mlaen, yn cynnwys yr holl destynau ac o gywrein- rwydd, wrth daflu golwg ar y rhan lenyddol ohoni, deuwn ar draws rhai testynau godidog, ond nis gellir rhoddi cyfrif am gymaint o destynau ar enwogion Cymreig, a'r rhai hyn yn cynnwys y prif destynau. Y mae pob un o'r enwogion yn dra haeddiannol o'r anrhydedd a roddir arnynt drwy hyn. Dyna Awdl y Gadair, Ceiriog Pryddest, Owain Glyndwr Myfyrdraith, Gerallt Gymro Cywydd, Morgan Llwyd." Onid gwell fuasai traethodau beirniadol arnynt na barddoniaeth yn y mesurau caethion, na fyddant yn ddim amgen na chaneuon mol- awd, ac na chymerir yr hyn a draethir ar gan bob amser, ond gyda gradd fechan o ddifrif- wch. Nid oes lie i draethu yn y golofn hon yn y cyfeiriad hwn, ond rhwng cromfachau daeth y mater i'm sylw. Yn yr adran gerddorol (cyfansoddiadau) sylwn fod £ 20 yn cael ei gynnyg am yr opera oreu, testyn Myfanwy Fychan." Ni ddywedir pwy yw'r awdwr, ond rhaid cymeryd yn ganiataol mai eiddo Ceiriog yw, gan y cynhygir gwobr o £ 10 yn adran y eyfieithiadau am y Saesneg goreu o Myf- anwy Fychan yn y mesur gwreiddiol. 'Rwyf yn ofni fod yna gamgymeriad wedi digwydd yn rhywle, gan nad yw y gan, fel y mae yn wreiddiol, yn gyfaddas i opera, a chan na roddir ychwaneg o fanylion yn y rhaglen, bydd y eystadleuwyr yn rhwym o gael ychwaneg o oleuni ar y testyn cyn dechreu ysgrifennu. Gwelir hefyd fod cantawd i S.S.A. at was- anaeth plant ysgol ar unrhyw wrthrych hanesyddol Cymreig. Ni nodir geiriau,- y cyfansoddwr, o ganlyniad, i fod yn gyfrifol am danynt. Gwell fuasai paratoi geiriau ar gyfer testynau o'r fath, a'u hargraffu yn y rhaglenni, yn hytrach na gadael y testyn yn ben agored. Gwelliant hefyd fuasai nodi yr amser a gymer y dernyn i'w ber- fformio. Byddaf bob amser yn teimlo nas gellir bod yn rhy fanwl gyda chyfarwyddiadau a thelerau cystadleuaeth, a dylai testynau gael eu pwyso a'u mesur o ran eu gwerth, fel na ddaw dim o flaen y cyhoedd ond a fyddo yn debyg o greu chwilfrydedd ar gyfrif rhagoroleb a newydd-deb y testyn, neu ein hoffter ohono. Y testyn nesaf sydd yn dwyn fy sylw ydyw y" casgliad goreu o alawon Gwerin Cymru heb eu cyhoeddi." Y mae ynglyn a'r gystadleuaetli hon nifer o amodau fel cyfarwyddyd i'r ymgeisydd, un o ba rai ydyw y rhaid i'r alawon fod yn gyfryw na chyhoeddwyd yn flaenorol, neu amryw- iadau o alawon cyhoeddedig. Prif amcan y gystadleuaeth hon yw cael casgliad o'r alawon ynghyd, nis gellir gweled y priod- oldeb o ofyn am amrywiadau i alawon cyhoeddedig, gan y teimlir y buasai hwn ar ben ei hun yn gwneud testyn cystadleu- aeth arbennig. Heblaw hyn ceir amod nad oes cyfeiliant i fod gyda'r alaw o ganlyniad, teimlir mai lied undonog fuasai amrywiadau heb gyfeiliant. Fel un wedi cael cryn Jjrofiad ar bwyll- gorau yr Eisteddfod Genedlaethol, ac yn gwybod am yr anhawsterau a ddeilliant yn ami o gynnyg testynau, &c., i sylw, y mae pwyll- gor Llangollen i'w llongyfarch. Nid oes ar y rhaglen ddim nad yw yn unol a chwaeth ddiwylliedig, ac os oes gwahaniaeth barn gyda golwg ar eiriad rhai testynau, posibl y gellid dod a rhesymau dros yr hyn a gyn- hygir, a'r modd y lhoddir cyhoeddusrwydd iddynt. Bydd gennym air ar y cystadleuon lleisiol y tro iiesaf.

Advertising