Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

--Cysgodau y Blynyddoedd Gynt.

--0---Colofn y Beirdd

News
Cite
Share

--0- Colofn y Beirdd [Y cynhyrchion gogyfer a'r golofn hon, i'w cyf- eirio :—PEDROG, 30 Stanley Street, Fairfield.] Nodiad.-Mae amryw ohebwyr yn parhau i geisio gennyf gywiro gwallau," a gwneud y llinellau yn gymwys i ymddangos yn y BRYTHON," &C. Gwnaf fy ngoreu, o fewn y gofod penodedig, i sylwi ar y cyfansodd- iadau a anfonnir i mi, a pheth bychan yw symud ambell frycheuyn ond mae cyfnewid rhai cyfansoddiadau yn amhosibl heb eu creu o'r newydd braidd i gyd ac nis gallaf wneud hynny oherwydd dau reswm-nid oes gennyf amser, ac ni fyddai o fawr fudd i'r awdwyr eu hunain. Os gallaf yn y golofn hon wneud ryw sylw fydd o gymorth i oheb- wyr ieuainc, llawen fyddaf am hynny. Gwraidd y budd fydd iddynt hwy eu hunain ddysgu y gelfyddyd. Gallaf yn onest ddweyd, gyda golwg ar y tipyn rhigymau a genais i yn fy oes, na roddais drwy wybod i mi linell o waith neb arall ynddo, ac na ofynnais i neb erioed berffeithio fy aflerwaith fy hun. Nid rhyfedd, gan hynny, fod yr eiddof mor amherffaith, ond, wedi'r cyfan, y mae yn eiddo im' fy hun-" of my own composin" I I fel tae Anfonned beirdd ieuainc eu cyn- hyrchion i fewn, a chant sylw caredig yma. Diolch am y geiriau calonogol a dderbyniwyd oddiwrth lawer un. Erfyniad y Dychwelydd.-Llinellau a naws emynol dwys iddynt. Cyhoeddir yn ddioed. Goreu Canwyll Pwyll i Ddyn.—Can dda, a phwynt yn taro i bob pennill. Y Big Felen.-Englyn cryf a chymer- adwy. Awelon Boreu'r Hafddydd.-Swynol a chymeradwy. Y Pulpud a'r Myglys.-Dau englyn da. Nis gwn beth wnaeth i'r bardd feddwl am y Pulpud a'r Myglys mor agos i'w gilydd. Dywedir ddarfod i'r Parch. Isaac Harris, Wyddgrug, farw yn sydyn, pan ar ganol myglysu a'i gyfaill, Hiraethog, yn llawn o arabedd fel arfer, a sylwodd yn ei gofiant iddo yn y Dysgedydd, na fu erioed yn nes i fwg tybaco fynd i'r nefoedd na phan fu farw Isaac Harris Wel, fe ga y Pulpud a'r Myglys le yn y BRYTHON. Mai Anwadal.-Mae yr un mor wir am ei frodyr Mehefin a Gorffennaf, hyd yn hyn a'r gwir hwnnw yn cael ei ganu yn awenyddol a chelfydd. Cyflwyno Darlun, &c.—Cymeradwy, fel arfer. WRTH WRANDO'R BIGFELEN. RHY fawl brwd ar dirfiol bren-hedd odlig Ddyhidla'r Big Felen Diolch mae—deil uwch mhen-wers ddyddiol O'r fro gerddorol ar frigau'r dderwen. Pwllheli. MAWDDACH JONES. Y PULPUD. Y FAN uchaf fynychai—sang ei was Yng nghysegr Jehofah I ddyn dwg Newyddion da Claf Wron Pen Calfaria. Y MYGLYS. YSMICIAN wnant wrth 'smocio—y myglys, Ond maglau sydd ynddo Er eu dwyn o'u cwyn i'w co', 'R tebycaf yw'r tybaco. J. DAVYS-THOMAS. St. DeinioVs, Lerpwl. GOREU CANWYLL PWYLL I DDYN (Buddugol). GOREU canwyll pwyll i ddyn,— Y mae nos mewn bywyd, A thywyllwch fyth ynglyn A boreuau hawddfyd Ond pan deithiwn yn ddigwyn Drwy y blin ystormydd, Fe oleua pwyll yn fwyn Hyd nes tyr y wawrddydd. Goreu canwyll pwyll i ddyn,— Paid a cholli'th dymer, Dengys pwyll ryw lwybr cun Drwy anialwch pryder Gad i wawd a dichell fynd Heibio ar eu hymdaith Oan, yng ngoleu pwyll, fy ffrynd, Ber emynau gobaith. Goreu canwyll pwyll i ddyn,— At ei llewyrch siriol, Daw tangnefedd Duw ei Hun A'i fwynderau nefol; Yng ngoleuni pwyll a ffydd Rhodiwn ffordd dyledswydd, Ac fel Job cawn doriad dydd,- Dydd o wen yr Arglwydd. Amlwch. R. R. THOMAS. ERFYNIAD Y DYCHWELYDD. Y GWAED, y gwaed, y Dwyfol waed. Dywalltwyd droswy'n Hi, Dod gymorth im, drugarog Dad, I gofio Calfari. I'm gqlchi'n lan, cymhwysa hwn At f'enaid egwan i, A llanw'm calon a dy ras I gofio am danat Ti. 0 dena'm holl sercliiadau'n lan, Fel nad anghofiwyf mwy, Hen iachawdwriaeth rad fy Nuw A'i Ddwyfol farwol glwy'. Ac wedi dod o'm dyddiau i ben, Caiff f'enaid esgyn fry, I'r Nefoedd at yr Iesu fyth, I'w foli gyda'r llu. Ithos. GLYNWR. CYFLWYNO DARLUN Dr. Abel J. Parry i Athrofa Bangor, Mehefin 20fed, 1907. O'i roi ef i'r Athrofa—ym Mangor Ei mhewngell oleua', Rhoi nerth i'w myfyrwyr wna-ar bared. Brawd yw o'i weled a'u hysbrydola. Dymuno'i well ni ellir—o'r awen Mae'n bortread cywir Drwy ei wedd, merch Pedr Hir, O'i weled anfarwolir. Llun Abel yn llawn wybu-ei 11a w wen, Lliw ei wyneb ganfu Bu'n llunio'i ben llawn,—a bu Iddi Iwydd i'w ddelweddu. Y wyneb a adwaenir—oherwydd Abel Parry welir Yn y llun—ac fe'i llonir- Mae fel yn fyw, ydyw wir Trwy ei oes gwyr pawb nad rhyw—hunanol Ddyn enwad mo 'r cyfryw Un a'i barch yn nyfn serch byw Ei wiad a'i genedl ydyw. MADRYN. MAI ANWADAL. MA WR ofid ddwg Mai amryfal,—rhy wan Yw'r einioes i'w gynnal Dyma nod Mai anwadal- Denu'n serch a'n gwneud ni'n sal. Echdoe arwyddai wychder—a'i foreu Oedd ddifyrus dyner Deuai nawn, ond na enwer Y brawd hyll 'rol boreu ter. 'Roedd boreu ddoe brudd ei wedd,—a'i flaen Fel yn Ilawn cynddaredd [Ilym Ond ei nawn a daenai hedd I weled haul hudolwedd. I heddyw, gofid ddug afiach—gaddug, Ond nid gweddus grwgnach Rhydd awel hwyr eiddil iach Bore fory braf hwyrach. GWILYM DEUDRAETH. o

Nodiadou Cerddorol.

Advertising