Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

^odion o'r De.

News
Cite
Share

^odion o'r De. [GAN HESGIN.] rIlWeli;ad y Brenin. Hid I°iS, bvrion fydd rhai yr wythnos hon— djg 0"legid diffyg defnydd, ond oblegid ■^renlv amser- Ymweliad y Brenin a'r straiT| 1Ues sydd wedi taflu popeth yn strim- am "^rellach yn y fan yma. 'Does son stand lm arad- Cafodd y Cymrodorion ll°n„ ,ar e" pennau eu hunain yn ymyl y it\yR^ ortli newydd, ac yr oedd Dyfed yn eu ddijj yn ei wisgoedd offeiriadol (feiddia'i (ii ITIA Ysglt'ifennit gorseddol). Yn yr hwyr ilad ener) ar i'wrdd yr iot frenhinol, bu mevv me Hughes-Thpmas a'i Chor Merched bym 8vv'Hg(jedd Cymreig yn cadw cyngerdd. (id0 ,a y Program yn union fel yr awd drwy- n n ^l°n Arranged by Emlyn Evans 'a) Ymdaith Gwyr Harlech." (D) Y Deryn Pur." (c) Yr Haf." (b) "y Deryn Pnr." (e) "Yr Haf." Can The Lady Part Singers. Llam y Cariadau "Hughes. C'ani„- Miss Marianne Squire. glon, (a) "LlwynOn." Cajj The Lady Part Singers. Nos Galan." callig Mr. Trevor Evans. ° °n.. (b) Y Gwenith Gwyn Emlyn (Sn Evans, ecialiy arranged by Prof. D. Evans, Mus. Bac.) O&q i, n The Lady Part Singers. O na byddai'n haf o J iv'd .Davies. Canig.; Miss Maud Parsons. 011 • • (a) The Spinning Chorus Wagner. (b)" Where the bee sucks Bishop. (c) "The Spanish Gipsy girl" Lassen C&n The Lady Part Singers. Gwlad y Delyn." C&n Mr. Trevor Evans. L'ete ..Chaminade. I Canigi Miss Daisy Wyndham. (a) Ar hyd y nos." (b) A'r d'wysog Gwlad y Brynia' The Lady Part Singers IS" Hen Wlad fy Nhadau." "ut 1 ^'r ]-, cyniheru hwn o ran Cymreigrwycld k'a°d ym Mangor, 'sgwn i ? Yn fr^Vor y merched, gwelir fod Mr. |°d Wed ns yn canu yno, a dywedir ei «.pIesi0 y cwmni brenhinol yn ang- bellKrsOddodd Dyfed a Brynfab nifer o lihill. ^Htwp °n ^e'.yn at wasanaeth Eos Dar, y aU n k a 1dorn Davies, y telynwr. Dyma D81ihillion Dyfed yt6 8an deyrrv;isoedd uohel wyr A "lvydda,yr ar orseddau, Ar > °ywir yn ei wres Olid v an0s eu coronau Y-E periad,lr mwy a'i rin reriin Gwlad y Bryniau. YrTf f. ar ei dwr Ar (j yliwr Prydain olau, ]Vj "ria}l r mor a bannau'r tir A,C iWyrir ei fanerau, Ar i uda banl y dydd I)yItVa °lydd heirdd ei hawliau. 0redodaU ° rai Brynfab :— ■^od 0^ yr oesoedd tywyll, Pud rna1^'11 diffodd megis canwyll 11 t)aPoe Vyinru f&ch hyd yma Q 1 l°sgi heb ei difa. •^dgan Dyna ydi'r gwir a'r gwir i £ ,by gyd.» ^laj mae'r byd yn credu "^ydd n artx bytb wna hen iaith Cymru hen „r?f a Lladin wedi llwydo Ac 1 Cymru yn blodeuo. '• y^er ei wrfn &r cwbl> cafodd ein Harglwydd w rriethu yU ^arcb°g ac y mae amryw UK *areho&' a^u Paham na wnelsid hwythau WeHj l?n" Feallai am fod rhai ohonyn yn v yn rby hoff o reidio'r high ^a, §0rffennol. Bhaid i chwi wneud VvTi Petliai?'r wythnos hon, gan obeithio y YlQlos au rywbeth yn agos i'w lIe yr (v §"^rai ie, dylem fod wedi dweyd Jj SMadr? yr Henadur Edward Thomas Uglres gar Cochfarf) ydyw Madame Un o foneddesau mwyaf ^dd '» T T1as yw hi, yn enwedigi "deulu ^Lafurol.

J ^4 0 BIG Y G'LOMEN* | |___t…

Advertising

adolygiad